Stort fald i husholdningernes gaspris i andet halvår 2023

13. marts 2024
Figur: Udviklingen i gasspotprisen, 1. halvår 2018 til 2. halvår 2023. Den halvårlige spotpris er beregnet på baggrund af et vægtet gennemsnit af de dagsbaserede spotpriser. Kilde: EEX
Figur: Udviklingen i gasspotprisen, 1. halvår 2018 til 2. halvår 2023. Den halvårlige spotpris er beregnet på baggrund af et vægtet gennemsnit af de dagsbaserede spotpriser. Kilde: EEX

Den gennemsnitlige gaspris faldt 44,7 pct. for husholdningerne og 18,4 pct. for erhvervskunder i andet halvår 2023. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

De danske husholdninger oplevede i andet halvår 2023 et stort fald på i gennemsnit 44,7 pct. i gasprisen. Det svarede til, at de betalte 3,55 kr./Nm3 mindre for gassen end i første halvår 2023. Tilsvarende opleverede erhvervsforbrugerne et fald i gasprisen på gennemsnitligt 18,4 pct. svarende til 0,88 kr./Nm3. Gasprisen faldt dermed mere end den gennemsnitlige gasspotpris, der faldt 7,4 pct. svarende til 0,26 kr./Nm3 i samme periode.

Den pris, som erhverv og husholdninger betalte, var for alle forbrugsbånd højere end spotprisen for naturgas. Erhvervskunder med det laveste gasforbrug betalte i gennemsnit 1,09 kr./Nm3 mere end spotprisen, mens de største erhvervskunder betalte 0,60 kr./Nm3 mere end spotprisen. For husholdninger er billedet, at de i gennemsnit betalte 1,01 kr./Nm3 mere end spotprisen.

Læs mere i notatet ”Gasprisstatistik andet halvår 2023”.

Billedtekst%3A%20Forbrugskategorierne%20I1-I5%20for%20erhvervskunderne%20og%20D1-D3%20for%20husholdningerne%20afspejler%20det%20%E5rlige%20gasforbrug.%20Se%20det%20uddybende%20notat.

Billedtekst: Forbrugskategorierne I1-I5 for erhvervskunderne og D1-D3 for husholdningerne afspejler det årlige gasforbrug. Se det uddybende notat.

Fakta:

  • Knap 92 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt gasforbrug under 22.849 Nm3. Deres forbrug udgør ca. 13 pct. af det samlede forbrug hos erhvervskunderne.
  • Omkring 8 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et årligt gasforbrug på 22.849 - 2.284.900 Nm3. Deres forbrug udgør ca. 45 pct. af det samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder, i forbrugsbånd I4 og I5, udgør omkring 0,2 pct. af det samlede antal erhvervskunder, mens deres forbrug udgør ca. 42 pct. af erhvervskundernes samlede gasforbrug.
  • Husholdningernes forbrug udgør over 21 pct. af det totale gasforbrug. De mellemstore forbrugere med et årlig gasforbrug på 475 - 4750 Nm3 udgør omkring 90 pct. af husholdningernes totale forbrug.

Kontakt

Ali Zarnaghi, tlf: 33 92 68 40, e-mail: aaz@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig