Taskforce: Geotermi har potentiale til at forsyne en stor del af den danske fjernvarmeforsyning med grøn varme

31. oktober 2023
Illustration: Geotermi.
Illustration: Geotermi.

De endelige konklusioner fra geotermi-taskforcen viser, at der er stor interesse for geotermi i Danmark, og det vurderes, at geotermi kan dække omtrent 15 procent af den danske fjernvarmeproduktion.

Stor interesse for geotermi i Danmark

I december 2020 blev der nedsat en taskforce, som skulle analysere det samfundsøkonomiske potentiale for geotermi i fjernvarmesektoren.

Arbejdet i taskforcen viser, at der er stor interesse for geotermi i Danmark. I Aarhus er et større geotermiprojekt igangsat, mens der også er interesse for udvikling af geotermiprojekter i områder som Storkøbenhavn, Holbæk, Skanderborg-Hørning, Sønderborg og Viborg.

Overordnet vurderes geotermi at kunne indpasses i 25-35 fjernvarmesystemer, men geotermi vil dog være i hård konkurrence med andre varmeforsyningsanlæg, herunder affaldsforbrænding, biomasse og varmepumper. Det er vurderingen, at geotermi under de rette forhold kan dække omkring 15 procent af den danske fjernvarmeproduktion. 

Læs Geotermi Taskforce: Status på geotermi i Danmark (pdf)

Risikoafdækningsordningen

For at mindske den økonomiske risiko for forsyningsselskaberne blev der oprettet en risikoafdækningsordning, som kunne yde økonomisk støtte til geotermiboringer. Ordningen har ikke været anvendt, og en evaluering viser, at der ikke er efterspørgsel på ordningen i sin nuværende form. Ordningen er på den baggrund blevet nedlagt.

Læs evaluering af risikoafdækningsordningen - status på geotermi i Danmark 2022.

Energistyrelsens videre arbejde med geotermi

Energistyrelsen følger udviklingen på geotermiområdet og har senest opdateret udbuddet for geotermitilladelser i juni 2023 for at forkorte sagsbehandlingstiden og skabe større sikkerhed for fremdrift i geotermiprojekterne.

Læs mere om geotermi på Energistyrens hjemmeside.

Hvem tog initiativ til geotermi-taskforcen?

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blev enige om at understøtte udviklingen af geotermi ved at nedsætte en geotermi-taskforce. Det gjorde de gennem Aftale om stimuli og grøn genopretning fra december 2020.

 

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
(+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig