Thor Wind Farm I/S skal bygge Thor Havvindmøllepark efter historisk lav budpris

1. december 2021
Illustration: Energistyrelsen

Thor Wind Farm I/S har vundet udbuddet af Thor Havvindmøllepark. Det er første gang, der gennemføres et udbud af havvind i Danmark uden støtte. Vinderen forventes inden for få år at betale 2,8 mia. kr. til staten, i takt med, at der produceres strøm.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i dag orienteret energiforligskredsen om, at Thor Wind Farm I/S, hvis interessenter er RWE AG, RWE Renewables GmbH, RWE Renewables Management UK Limited, har vundet udbuddet af Danmarks hidtil største havmøllepark, Thor Havvindmøllepark. Flere bydere tilbød at bygge havmølleparken med den størst mulige kapacitet og til minimumsprisen på kun 0,01 øre/kWh. Udbuddet er derfor i overensstemmelse med udbudsbetingelserne blevet afgjort ved lodtrækning i dag.

”Med udbuddet af Thor Havmøllepark skriver vi endnu en milepæl ind i dansk havvindhistorie. For første gang nogensinde skal der betales penge til staten for tilladelse til at etablere havvind. Den skarpe pris i udbuddet bliver kun mere imponerende af, at opstilleren for første gang også selv skal betale for ilandføringsforbindelsen. Det lover rigtigt godt for kommende udbud af havvind og for den grønne omstilling”, siger direktør i Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw.

Lodtrækningen fandt sted tidligere i dag og blev overværet af en uafhængig revisor og af Kammeradvokaten for at sikre, at lodtrækningen overholdt de udbudsretlige vilkår. Derudover deltog de bydere, som der blev trukket lod imellem, for at sikre fuld transparens.

Energistyrelsen forventer snarligt at indkalde koncessionsvinder til et møde for at drøfte den fremadrettede proces. Energistyrelsen forventer at underskrive koncessionsaftalen med Thor Wind Farm I/S indenfor 4-6 uger.

Den vindende byder betaler for at bygge Thor Havvindmøllepark

Thor Havvindmøllepark forventes at producere strøm fra ca. 2026. Med de forventede elpriser ventes budvinderen at have betalt staten de 2,8 mia. kr. i løbet af en kort årrække, jf. figur 1. Herefter vil der i praksis ikke være noget økonomisk mellemværende mellem staten og budvinderen, og parken vil blive drevet på rent kommercielle vilkår uden støtte i resten af parkens 30-årige levetid.

Det bliver dermed den første havmøllepark i verden, som bliver opført med betaling til staten. Som noget nyt er ilandføringen - dvs. transformerstation på havet inklusive koblingsstation på land og kabler frem til transmissionsnettet i Idomlund - inkluderet i budprisen.

Figur 1


Fakta om Thor:

  • Thor Havvindmøllepark er den første af de tre havvindmølleparker besluttet som en del af Energiaftalen fra 2018.
  • Thor bliver den hidtil største havvindmøllepark i Danmark og vil blive etableret minimum 22 km ud for kysten ved Thorsminde på den jyske vestkyst
  • Parken er blevet udbudt med en fleksibilitet på 800-1000 MW, ligesom ilandføringen fra parken og til transmissionsnettet, som noget nyt, er inkluderet i udbuddet.
  • Thor kan levere strøm til ca. 1. mio. danske husstande. De samlede investeringsomkostninger for Thor anslås at være ca. 15,5 mia. kr.
  • Thor skal være fuldt etableret og nettilsluttet senest ultimo 2027, og bevillingen gives for 30 år med mulighed for at blive forlænget i 5 år.

Kontakt:

  • Pressechef Ture Falbe-Hansen (tfh@ens.dk), telefon (+45) 2513 7846
  • Chefkonsulent Jeppe Lundbæk (JEL@ens.dk), telefon (+45) 3392 7553
  • Specialkonsulent Anette Norling (ano@ens.dk), telefon (+45) 3392 6735

Supplerende links

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig