Udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark sættes på pause

25. juni 2021
Illustration: Energistyrelsen

Der er behov for at analysere resultaterne af de indledende forundersøgelser af havbunden yderligere, da der er konstateret blød ler-bund i særligt de øverste 20- 30 meter under havbunden.

Energistyrelsen har sat udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark på pause, indtil resultaterne af de indledende forundersøgelser af havbunden er blevet analyseret yderligere. Det skyldes, at der igennem Energinets foreløbige havbundsundersøgelserne er konstateret blød ler-bund i særligt de øverste 20-30 meter under havbunden i store dele af området udpeget til havvindmølleparken (se kortet nedenfor). Resultaterne indikerer dermed mindre gunstige bundforhold end oprindeligt anført i finscreening-rapporten, og det kan medføre tekniske udfordringer i forbindelse med etablering af parken.

Energinets konsulenter foretager på nuværende tidspunkt laboratorie-analyser af den bløde bunds styrkeegenskaber. Disse analyser forventes afsluttet i efteråret 2021, hvorefter Energistyrelsen forventer at indlede en ny markedsdialog for at drøfte konsekvenserne af resultaterne med markedsaktørerne.

På baggrund af resultaterne af analyserne samt markedsdialogen vil alt input blive sammenholdt, og den videre proces for udbuddet vil blive besluttet.

De indledende undersøgelser foretages af Energinet. Kortet illustrerer den estimerede tykkelse af det bløde ler baseret på foreløbige data fra 40 CPT målinger (Cone Penetration Tests) udført inden for områdets 247 km2. Det farvelagte kort repræsenterer således et af flere mulige konturkort af testresultaterne, og den faktiske lertykkelse kan dermed afvige fra kortillustrationen.

Fakta:

 • Med Energiaftalen af 29. juni 2018 og efterfølgende Klimaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 blev det besluttet at udbyde Hesselø Havvindmøllepark på 800-1.200MW og med nettilslutning i 2027.
 • Energistyrelsen udstedte tilladelse til at Energinet igangsatte forundersøgelserne af Hesselø området i oktober 2020. Forundersøgelsestilladelsen omfatter følgende:
 • Geofysiske og geotekniske surveys af:
  - området til Hesselø Havvindmøllepark
  - korridorer til eksportkabler
  - lokationer til platforme
 • Marinbiologiske undersøgelser
  - Bentisk flora og fauna
  - Marine pattedyr
  - Fisk og fiskeri
 • Resultaterne fra forundersøgelserne vil blive offentliggjort løbende frem mod april 2022. 

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig