Udbudsrunde på CCUS-pulje er afgjort: Energistyrelsen tildeler kontrakt til Ørsteds fuldskala CCS-projekt

15. maj 2023
Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Energistyrelsen og Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S har forhandlet en kontrakt på plads om støtte til Danmarks første projekt med fangst, transport og lagring af CO2 (CCS) i fuld skala. Projektet vil fange og lagre 430.000 ton CO2 om året fra 2026.

Energistyrelsen har netop afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud i første udbud af CCUS-puljen – en pulje, der er designet til at støtte Danmarks første CCS-projekter i fuld skala – og har forhandlet en kontrakt på plads med Ørsted.

”Det er yderst glædeligt, at vi nu er nået til et punkt, hvor vi er klar til at underskrive en kontrakt med Ørsted. De skal nu i gang med at etablere fangst, transport og lagring af CO2 i fuld skala. Det er første gang, det sker i Danmark, og det er kæmpestort,” udtaler vicedirektør i Energistyrelsen Mogens Hagelskær.

Udbuddet af puljen skal sikre, at mindst 400.000 ton CO2 bliver lagret om året fra 2026 og i 20 år frem gennem én kontrakt. Udbuddet åbnede i maj 2022 og har været afholdt som udbud med forhandling. Tre selskaber blev prækvalificerede i juli 2022; I/S Vestforbrænding, Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S samt Aalborg Portland som har været i konkurrence igennem udbuddet. De tre selskaber har alle, gennem deres deltagelse i udbuddet, været med til at sætte gang i udviklingen af CCS-værdikæden i Danmark.  

”Det er fantastisk, at tre meget forskellige aktører har deltaget i udbuddet, og vi værdsætter den enorme indsats, selskaberne har lagt i at udarbejde deres tilbud. Alle tilbuddene har været innovative i deres løsninger og med fokus på hastighed. Ørsted har tilbudt fangst og lagring af 430.000 ton CO2 årligt fra 2026 og garanteret opstart af CCS i 2025. Det bringer Danmark nærmere på klimamålsætningerne, og endda lidt mere end den politiske aftale foreskriver. Vi ser frem til samarbejdet med Ørsted,” fortsætter Mogens Hagelskær.

Stand still-perioden starter nu

Med beslutningen om tildeling starter en ti-dages stand still-periode, hvorefter Energistyrelsen og Ørsted indgår kontrakten under forudsætning af, at der ikke modtages en klage i perioden.

Når Ørsteds anlæg starter op i 2025, vil det være et af de første og største europæiske anlæg til CO2-fangst, og første gang der etableres infrastruktur til CO2-transport og mellemlagring i Danmark. I februar 2023 meddelte klima-, energi- og forsyningsministeren de første licenser til CO2-lagring i Danmark med henblik på at etablere CO2-lagring i den danske Nordsø. I marts 2023 udførte Projekt Greensand den første nedpumpning af CO2 i den danske undergrund i et pilot- og demonstrations projekt støttet af EUDP.

Fakta

  • CCUS-puljen (carbon capture, usage, and storage) på samlet 16 milliarder kroner blev vedtaget med Klimaaftalen om energi og industri mv. fra 2020.
  • Første udbud af puljen – som dækker cirka halvdelen af det afsatte beløb - skal sikre, at 400.000 ton CO2 bliver lagret om året fra 2026 og i 20 år frem gennem én kontrakt.  
  • Tre aktører I/S Vestforbrænding, Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S og Aalborg Portland var prækvalificerede til at deltage i udbuddet, og alle tre indsendte vejledende tilbud og deltog i forhandlinger med Energistyrelsen.
  • I denne første fase af CCUS-puljen bliver midlerne udmøntet med henblik på at bidrage til etablering af en samlet værdikæde for fangst, transport, og lagring af CO2.
  • Støtten gives pr. reduceret ton CO₂ og vil blive justeret for udviklingen i CO₂-afgifter, herunder eventuelle negative afgifter for negative udledninger og kvoteprisen.
  • Puljen til negative emissioner (NECCS puljen) forventes udbudt henover sommeren 2023.

Kontaktpersoner

Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig