Varmechecken er blevet udbetalt

10. august 2022
Billede: Colourbox.
Billede: Colourbox.

Over 400.000 husstande har nu fået udbetalt en varmecheck på 6000 kr. som en økonomisk håndsrækning til at håndtere de ekstraordinært høje varmepriser for bestemte varmekilder i fyringssæsonen 2021-2022. Varmechecken er resultatet af to politiske aftaler indgået i februar og marts 2022, og en ny lov vedtaget i april 2022.

I fyringssæsonen 2021-2022 steg priserne for at opvarme boligen med gas, el eller gasfyret fjernvarme markant. Derfor besluttede et politisk flertal tidligere på året en varmecheck i form af et engangstilskud til husstande, som både har lav indkomst og en af de varmekilder, som i særlig grad er blevet ramt af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022. De politiske aftaler er implementeret i dansk lovgivning med Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022.

De husstande, som modtager varmechecken, er identificeret på baggrund af data fra det Centrale Personregister (CPR), Danmarks Adresseregister (DAR), Bygnings- og Boligregistret (BBR), 2020-indkomstoplysninger fra Skatteforvaltningen samt en række øvrige eksisterende og tilgængelige datakilder, da hver husstand skal opfylde en række kriterier for at få udbetalt tilskuddet. Bl.a. er der krav om en samlet husstands årsindkomst i 2020 på højst 650.000 kr. beregnet som den gældende årsindkomst for 2020 pr. 1. april 2022 samt krav til hvilken varmekilde, husstanden har registreret i BBR per 1. januar 2022.

Varmechecken udbetales automatisk

Tilskuddet på 6000 kr. er som udgangspunkt blevet udbetalt automatisk til de berettigede. Godt 411.000 husstande er blevet identificeret som automatiske modtagere af varmechecken, og den ældste i husstanden har fået udbetalt beløbet via sin NemKonto. Det er alene husstande med de i loven nævnte varmekilder, der er berettigede til en varmecheck, og som dermed har modtaget 6000 kr. Husstande med andre varmekilder, fx affalds- eller biomassefyret fjernvarme, oliefyr og træpillefyr, er således ikke berettigede og har ikke modtaget en varmecheck – uanset at nogle af disse husstande også har oplevet prisstigninger.

De godt 411.000 berettigede husstande fordeler sig således:

  • 251.331 husstande med gasfyr og indkomst under 650.000 kr. i 2020
  • 100.107 husstande med fjernvarme med høj gasandel og indkomst under 650.000 kr. i 2020
  • 38.299 husstande med varmepumpe eller direkte elvarme, et vist minimumsforbrug af el og indkomst under 650.000 kr. i 2020.
  • 21.469 husstande med gasfyret blokvarmecentral og indkomst under 650.000 kr. i 2020.

Som udgangspunkt vil langt størstedelen af de husstande, der er berettiget til en varmecheck, have modtaget udbetalingen. Der kan dog være særtilfælde, hvor fejl eller mangler i data eller fravær af NemKonto kan betyde, at en husstand er berettiget, selvom den ikke har modtaget varmechecken.

Der vil derfor senere blive åbnet for, at husstande kan søge om varmechecken, såfremt man kan dokumentere, at husstanden er berettiget efter lovens kriterier om indkomst og varmekilde m.v., men pga. fejl i data ikke er med i den automatiske udbetaling.

Læs mere og se en samlet oversigt over kriterierne for at modtage varmechecken på www.varmecheck.dk.

Link til den politiske aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme: https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/aftale-om-maalrettet-varmecheck-og-udfasning-af-sort-varme/

Link til den politiske aftale om yderligere 1 mia. til målrettet varmecheck: https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/over-en-milliard-kroner-til-oeget-varmehjaelp/

Link til Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/445

Har du spørgsmål til varmechecken

Har du spørgsmål til varmechecken, kan du finde svar på www.varmecheck.dk og på 51 67 43 13.

Supplerende links

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig