Vindmøller ved Sprogø tager hensyn til marsvin i Storebælt

10. februar 2009

Helt forfejlet. Det er mit korte svar på journalist Kaj Robert Svendsens kritik af Energistyrelsens tilladelse til at opføre vindmøller i havet nord for Sprogø.

Anne Højer Simonsen, vicedirektør i Energistyrelsen

Helt forfejlet. Det er mit korte svar på journalist Kaj Robert Svendsens kritik af Energistyrelsens tilladelse til at opføre vindmøller i havet nord for Sprogø.

Energistyrelsen ignorerer ikke naturhensyn for at skabe reklamesøjler for klima- og energi. I behandlingen af Sund & Bælt’s ansøgning om at opstille vindmøller ved Sprogø har Energistyrelsen inddraget de høringssvar, der er givet i forbindelse med VVM høringen, og afgørelsen om at give tilladelse til at opstille møllerne har styrelsen baseret på ekspertvurderinger.

Energistyrelsen har behandlet ansøgningen efter EU’s regler for et habitatområde, selvom området i Storebælt ikke på det tidspunkt havde Natura -status. Styrelsen bad derfor om supplerende ekspertvurderinger og forslag til afværgeforanstaltninger for at sikre, at vindmøllerne ikke strider mod habitatdirektivets krav om at sikre ’områdets integritet’ (artikel 6.3) - og skader de marsvin, som vi ved lever i dette område. Mange af høringssvarene, som styrelsen modtog kort før jul 2008, handler om beskyttelse af marsvinene i Storebælt.

I ekspertvurderingen den 9. december konkluderer DMU, at ”det ikke er sandsynligt, at konstruktion og drift af mølleparken vil skade områdets integritet og [det er] dermed ikke sandsynligt, at bestanden af marsvin i området på længere sigt vil tage skade som følge af mølleparken”. Man skal være opmærksom på, at habitatdirektivet ikke udelukker aktivitet i de udpegede områder – og heller ikke i bæltet mellem Fyn og Sjælland.

På grundlag af blandt andet denne vurdering fra eksperter har Energistyrelsen givet Sund & Bælt tilladelse til at opføre vindmøllerne. Det er væsentligt at lægge mærke til, at der er stillet vilkår om, at Sund & Bælt tilpasser anlægsarbejdet og ikke bygger i marsvinenes yngleperiode fra maj til medio august, og at Sund & Bælt også skal overvåge marsvinene efter et program, som By- og Landskabsstyrelsen er med til at udarbejde.

Med andre ord. Energistyrelsen ignorerer ikke naturhensyn i sin sagsbehandling, som journalisten ellers så frejdigt fremturer med. Tilladelsen til at opstille 7 nye vindmøller ved Sprogø er baseret på blandt andet eksperternes vurderinger - og er behandlet i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen i Miljøministeriet.

Dorte Buer Toldam
Cand.scient.adm & Diplom journalist
Tlf.: 3392 6714
dbt@ens.dk

Hanne Windemuller
Kontorchef
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 3392 6879
hw@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Jonas Disager Kraft
Specialkonsulent (+45) 3395 5038

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig