Analyse af eksportpotentiale for CCUS og PtX teknologi

Analyse af eksportpotentiale for CCUS og PtX teknologi

Rambøll har for Energistyrelsen gennemført en vurdering af det globale marked for CCUS og PtX teknologi, og skønnet potentialet for dansk eksport af disse teknologier frem til 2035.

Mere om Analyser