Høring over forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Gennemsigtighed i varmeforsyningsvirksomheder)

Høring over forslag til ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Gennemsigtighed i varmeforsyningsvirksomheder)

Høringsfristen er d. 22. august 2024

Lovforslaget om ændring af lov om varmeforsyning udspringer af Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022. Lovforslaget har til formål at implementere dele af Delaftale om mere grøn varme og udfasning af naturgas 2022. Aftalen blev indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne. Moderaterne har efterfølgende tilsluttet sig aftalen. 

Lovforslaget følger desuden op på Rigsrevisionens Beretning om tilsyn med aftaler i forsyningssektoren af 20. februar 2023.
Den konkrete udmøntning af tiltagene er endvidere aftalt med Opfølgende aftale ifm. klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 og Rigsrevisionens beretning om tilsyn med aftaler i forsyningssektoren fra 1. juli 2024.
Lovforslaget behandler aftaler om prisloft på forbrugerpriserne på fjernvarme, som blandt andet indebærer, at eventuelle forbrugerbindinger i medfør af planloven eller varmeforsyningsloven kan blive uden virkning som følge af, at varmeforsyningsvirksomheder ikke holder priserne under et fastsat prisloft. 

Lovforslaget behandler desuden selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeselskaber samt uafhængighed og kompetencer af to medlemmer af bestyrelsen eller tilsvarende ledelsesorganer i kommunale fjernvarmeselskaber. 
Lovforslaget giver også mulighed for kommunal varetagelse af virksomhed med termonet på samme vilkår som tilknyttet virksomhed.
Med lovforslaget foreslås dertil at indføre et markedsmæssighedstilsyn af koncern- og interesseforbundne aftaler på varmeområdet. 

Høringsfrist

Frist for indsendelse af høringssvar d. 22. august 2024. 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til følgende: varme@ens.dk

 

Forslag til ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning

Høringsbrev

Høringsliste

Link til Høringsportal

 

Mere om Høringer