Høring over udkast til bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder

I medfør af den ved lovforslag L 148 af 27. januar 2021 foreslåede lov udstedes ny bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for energi fra vedvarende energikilder. Nyt i forhold til den gældende bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for VE-elektricitet er, at der udover elektricitet kan udstedes oprindelsesgarantier for gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 30. juni 2021.

Høringsmaterialet findes på høringsportalen

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til specialkonsulent Jens Povlsen på tlf. 33 95 08 13 eller mail jnpo@ens.dk.

Mere om Høringer