Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for sløjfning af to brønde, A1 og A2, i Ravn-feltet i Nordsøen

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for sløjfning af to brønde, A1 og A2, i Ravn-feltet i Nordsøen

Miljøkonsekvensrapporten for sløjfning af to brønde, A1 og A2, i Ravn-feltet i Nordsøen er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 26. juni 2023.

See below for documents in English. 

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til den danske miljøkonsekvensrapport for sløjfning af to brønde, A1 og A2, i Ravn-feltet i Nordsøen til Energistyrelsen.

Brøndene A1 og A2 er beliggende i Ravn-feltet i blok 5/06 i den danske sektor på den danske kontinentalsokkel ca. 245 km fra den danske vestkyst og 11,3 km fra den tyske grænse. 

Ravn A1- og Ravn A2-brøndene er placeret i Ravn-feltet og er forbundet til Ravn-platformen, som er forbundet med A6-A platformen i den tyske sektor. Brøndene blev boret i 2015 som horisontalt borede brønde og har begge tidligere produceret olie. Ravn A1 er suspenderet, og Ravn A2 er permanent tilproppet, men hvor foringsrør, produktionsrør og brøndhoved er efterladt i brønden. Brøndene, der skal efterlades, vil blive tilproppet nede i borehullet og rør vil blive skåret under havbunden i overensstemmelse med Arbejdstilsynets udkast til retningslinje 6.5.2.1 Sundheds- og sikkerhedsaspekter i forbindelse med offshore-brøndoperationer.

Sløjfningen af Ravn A1- og Ravn A2-brøndene er planlagt til at begynde tidligst i august 2023 for at sikre, at brøndene er sløjfet før den planlagte ankomst af de tunge løftefartøjer, der skal fjerne platformen. 

Sløjfning af Ravn A1- og Ravn A2-brøndene udføres af en rig som mobiliseres og er til stede på lokationen under sløjfningsaktiviteterne. 

Oversigtskort: Viser placeringen af Ravn-feltet og placeringen af brøndene A1 og A2

 

Oversigtskort over placeringen af Ravn-feltet og placeringen af brøndene A1 og A2.

 

Energistyrelsen har modtaget ansøgning

Energistyrelsen modtog den 23. september 2022 en ansøgning om tilladelse til sløjfning af brøndene A1 og A2 i Nordsøens Ravn-felt fra operatøren Wintershall NORDZEE B.V. 

Projektet er beliggende på den danske kontinentalsokkel i Nordsøen ca. 245 km vest for den danske vestkyst, og omfatter sløjfningen af to tidligere olieproducerende brønde, A1 og A2. Energistyrelsen er miljømyndighed for projektet.

Miljøkonsekvensrapport og relevante dokumenter kan hentes

Sammen med ansøgningen fra Wintershall NORDZEE B.V er vedlagt en miljøkonsekvensrapport, der belyser miljøpåvirkninger i Danmark fra selve arbejdet med at sløjfe de to brønde.

Miljøkonsekvensrapporten er tilgængelig både på dansk og engelsk, hvor ikke-teknisk resumé og resumé af ansøgningen er tilgængelig på dansk.

Miljøkonsekvensrapport mv.

Dokumentation i relation til miljøkonsekvensrapporten for den planlagte sløjfning af Ravn A1 og A2 brøndene består af et ikke-teknisk resume og tilhørende rapport for projektet i Nordsøen, som Energistyrelsen er miljømyndighed for. 

Miljøkonsekvensvurdering - sløjfning af brønde Ravn A1 og A2

Sløfning A1 og A2 - ikke teknisk resume af miljøkonsekvensrapporten

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for sløjfning af brøndende A1 og A2 i Ravn-feltet i Nordsøen

Ansøgning

Operatøren har vedlagt en ansøgning om sløjfning af Ravn A1 og A2 brøndene i Nordsøen efter undergrundsloven sammen med miljøkonsekvensrapporten.

Ansøgning om sløjfning af Ravn A1 og A2 brøndene - resumé

Frist for kommentarer er 26. juni 2023

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag er fremlagt for offentligheden fra den 1. maj 2023 til den 26. juni 2023, og desuden sendt til relevante danske myndigheder og organisationer. 

Bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark fra projektet vedrørende sløjfning af brøndene A1 og A2 i Ravn-feltet, kan indsendes til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til lnfb@ens.dk eller Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, senest den 26. juni 2023.

English

The Danish Energy Agency (DEA) has received an application from Wintershall NORDZEE B.V. to plug and abandon two wells, A1 and A2, in the Ravn-field in the North Sea. 

The public consultation period is from the 1st of May 2023 to the 26th of June 2023.

For your information, the EIA report for the Ravn A1 and A2 Plug and Abandonment can be downloaded in English.

Environmental impactassessment - plug and abandonmentravn A1 and A2

Kontakt

Line Faber Johannese
Fuldmægtig (+45) 3395 5065
Mere om Høringer