Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for sløjfning af to brønde, ME-01 og ME-02, på Dan-feltet i Nordsøen

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for sløjfning af to brønde, ME-01 og ME-02, på Dan-feltet i Nordsøen

Miljøkonsekvensrapporten for sløjfning af to brønde, ME-01 og ME-02, på Dan-feltet i Nordsøen er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 22. August 2023.

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til den danske miljøkonsekvensrapport for sløjfning af to brønde, ME-01 og ME-02 (også kaldet DE-01 og DE-02), på Dan-feltet i Nordsøen til Energistyrelsen.

Brøndene ME-01 og ME-02 er boret fra Dan E-platformen (Dan Echo), som er beliggende på Dan-feltet på den danske kontinentalsokkel i Nordsøen ca. 185 km fra den danske vestkyst. Platformen er en ubemandet brøndhovedplatform med seks brøndslots. De seks brønde har produceret olie siden 1977. I 1996 blev fire af brøndene, herunder ME-01 og ME-02, konverteret til vandinjektionsbrønde. De resterende to brønde blev midlertidigt sløjfet i 2013. Dan E-platformen har været ude af drift siden 2018. 

ME-01 og ME-02 sløjfes ved at placere 3 cementpropper i brønden for at isolere reservoirets væsker fra overfladen. Sløjfningen af de to brønde er planlagt til at begynde i 4. kvartal af 2023 og forventes at vare ca. 99 dage. 

Sløjfning af ME-01 og ME-02 udføres med jack-up riggen Shelf Drilling Winner. 

 

Oversigtskort over placeringen af Dan-feltet og placeringen af brøndene ME-01 og ME-02.

 

Energistyrelsen har modtaget ansøgning

Energistyrelsen modtog den 19. juni 2023 en ansøgning om tilladelse til sløjfning af brøndene ME-01 og ME-02 på Dan-feltet i Nordsøen fra operatøren TotalEnergies EP Danmark A/S. Energistyrelsen er miljømyndighed for projektet.

Miljøkonsekvensrapport og relevante dokumenter kan hentes

Sammen med ansøgningen fra TotalEnergies EP Danmark A/S er vedlagt en miljøkonsekvensrapport, der belyser miljøpåvirkninger i Danmark fra selve arbejdet med at sløjfe de to brønde.
Miljøkonsekvensrapporten og det ikke-tekniske resumé er tilgængelig både på dansk og engelsk. Resumé af ansøgningen er tilgængelig på dansk.

Miljøkonsekvensrapport mv.

Dokumentation i relation til miljøkonsekvensrapporten for den planlagte sløjfning af ME-01 og ME-02 består af et ikke-teknisk resume og tilhørende rapport for projektet i Nordsøen.

Miljøkonsekvensrapport

Rapport:

 

Ikke-teknisk resumé af miljøkonsekvensrapporten:

Ansøgning

Operatøren har vedlagt en ansøgning om sløjfning af ME-01 og ME-01 i Nordsøen efter undergrundsloven sammen med miljøkonsekvensrapporten. Resumé af ansøgningen:

Frist for kommentarer er 22. august 2023

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag er fremlagt for offentligheden fra den 27. juni 2023 til den 22. august 2023, og desuden sendt til relevante danske myndigheder og organisationer. 

Eventuelle bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark fra projektet vedrørende sløjfning af brøndene ME-01 og ME-02 på Dan-feltet, kan indsendes til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til indvindingsekr@ens.dk eller Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, senest den 22. august 2023.

Kontakt

Mads Kløve Hallstrøm
(+45) 3395 0837
Mere om Høringer