Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for udbygning og drift af Solsort-feltets West Lobe i Nordsøen

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for udbygning og drift af Solsort-feltets West Lobe i Nordsøen

Miljøkonsekvensrapporten for udbygning og drift af Solsort-feltets West Lobe er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 14. april 2022.

See below for documents in English and other languages. 

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til den danske miljøkonsekvensrapport for udbygning og drift af Solsort-feltets West Lobe i Nordsøen til Energistyrelsen.

Solsort-feltet er beliggende inden for tilladelse 7/89, 3/09 og 4/98 på den danske kontinentalsokkel ca. 250 km fra den danske vestkyst og planen for projektet omfatter boring af to brønde fra nabofeltets Syd Arne Nord-platform til Solsort West Lobe-reservoiret.

Udbygningen af Solsort West Lobe-feltet indebærer boring af en produktionsbrønd og en vandinjektionsbrønd fra Syd Arne Nord-platformen til Solsort West Lobe-reservoiret samt dertilhørende ændringer på Syd Arne-anlæg for at kunne modtage, behandle og transportere væsker fra Solsort West Lobe. De producerede væsker fra Solsort-feltet samles ved Syd Arne Nord-platformen inden det transporteres videre til behandling og eksport ved Syd Arne-hovedplatformen. 

Energistyrelsen har modtaget ansøgning

Energistyrelsen modtog den 21. januar 2022 en ansøgning om tilladelse til udbygning og drift af Solsort-feltets West Lobe fra operatøren INEOS Oil & Gas Denmark.

Projektet er beliggende på den danske kontinentalsokkel i Nordsøen ca. 250 km vest for den danske vestkyst, og omfatter bl.a. boring af to brønde fra Syd Arne Nord-platformen, der begge ender i Solsort West Lobe-reservoiret, samt modifikationer på Syd Arne-platformen så det bliver muligt at modtage, transportere, behandle og eksportere produktionen fra Solsort West Lobe brøndene. Energistyrelsen er miljømyndighed for projektet.

Miljøkonsekvensrapport og relevante dokumenter kan hentes

Sammen med ansøgningen fra INEOS Oil & Gas Denmark er vedlagt en miljøkonsekvensrapport, der belyser miljøpåvirkninger i Danmark fra udbygningen og driften af Solsort-feltets West Lobe. Derudover er vedlagt en Espoo-rapport, der belyser potentielle grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet i Danmark.

Dokumenterne kan ses nedenfor.

Miljøkonsekvensrapporten, Espoo-rapporten samt resumé af ansøgningen er også tilgængelig på engelsk og/eller tysk nedenfor.

Miljøkonsekvensrapport mv.

Dokumentation i relation til miljøkonsekvensrapporten for den planlagte udbygning og drift af Solsort-feltets West Lobe består af et ikke-teknisk resume og tilhørende rapport for projektet i Nordsøen, som Energistyrelsen er miljømyndighed for. 

Miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapporten mv. er sendt til de berørte myndigheder og interessenter:

Ansøgning

Operatøren har vedlagt en ansøgning om udbygning af Solsort-feltets West Lobe på havet efter undergrundsloven sammen med miljøkonsekvensrapporten. Resumé af ansøgningen:

Frist for kommentarer er 14. april 2022

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag er fremlagt for offentligheden fra den 17. februar 2022 til den 14. april 2022, og desuden sendt til relevante danske myndigheder og organisationer. 

Bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark og de grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra Solsort West Lobe-projektet kan indsendes til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til mklh@ens.dk eller Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, senest den 14. april 2022.

English

The Danish Energy Agency (DEA) has received an application from INEOS Oil & Gas Denmark to develop and operate the Solsort West Lobe field.

The public consultation period is from 17h of February 2021 to 14th of April 2022.

For your information, the EIA report for the Solsort West Lobe development project can be downloaded in English:

Espoo

Documentation relevant to the cross border impacts from Denmark. The documents can be downloaded in English and German:

 

 

 

 

 

 

 

Mads Kløve Hallstrøm
(+45) 3395 0837