Lovstof

Retlige rammer for tildeling af støtte til vedvarende energi m.v.

Energistyrelsen har ansvar for en lang række af støtteordninger til bl.a. vedvarende energi og udbetaler årligt mere end 7 milliarder kr. i offentlig støtte.

Ved udformning, tilrettelæggelse og administration af støtteordningerne er Energistyrelsen bundet af nationale, internationale og EU-retlige rammer, herunder særligt EU´s statsstøtteregler.

Du kan læse mere om Energistyrelsens støtteordninger under Tilskuds- og støtteordninger og i øvrigt under de enkelte ansvarsområder.

Registerforpligtelsen

Energistyrelsen er i en række EU-retsakter om statsstøtte forpligtet til at registrere tildelt statsstøtte i et offentligt webbaseret register. Formålet med registerforpligtelsen er at gøre oplysninger om statsstøtte til virksomheder offentligt tilgængelige og hermed skabe transparens.

Kravet gælder for tilsagn, hvor der tildeles mere end 500.000 EUR til én virksomhed til ét projekt. På Energistyrelsens område er der adskillige støtteordninger, der giver mulighed for tildeling af mere end 500.000 EUR til individuelle projekter i støtteperioden.

Du kan se den støtte, som Energistyrelsen har registreret, i Kommissionens webbaserede registreringssystem TAM.

Love og bekendtgørelser på energiområdet

Se dansk lovgivning på energiområdet på retsinformation.dk