Nøgletal om energiforbrug og -forsyning

Danske nøgletal 2022

Danske nøgletal fra 2022 for udviklingen i produktion og forbrug af energi, vedvarende energi, vindkraft, kraftvarme, energiintensitet og CO2-udledning.

Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug 2022

Bruttoenergiforbrug 696 PJ
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger 119 GJ
Energiintensitet (bruttoenergiforbrug/BNP) 308 GJ/mio. kr.
Endeligt energiforbrug 589 PJ
Endeligt energiforbrug pr. indbygger 100 GJ
Energiintensitet (endeligt energiforbrug/BNP) 260 GJ/mio. kr.
Befolkningstal 5,9 mio.
BNP (2010-priser, kædede værdier) 2264 mia. kr.

Selvforsyning og olieandel 2022

Selvforsyningsgrad energi i alt 60 %
Selvforsyningsgrad olie 52 %
Olieandel af bruttoenergiforbrug 38 %

 

Vedvarende energi - andele 2022

VE-andel af endeligt energiforbrug (EU-opgørelse*) 41,5 %
VE-andel af samlet elforsyning 81 %

Methodological note til gennemførelsen af artikel 26, stk. 1

Elsystemet 2022

Elkapacitet 17.597 MW
Vindkraftkapacitet i pct. af samlet elkapacitet 40 %
Kraftvarmeandel, termisk elproduktion 72 %
Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion 65 %

CO2-udledning fra energiforbrug 2022

CO2- emission pr. indbygger, korrigeret 4,9 ton
CO2- emission pr. solgt kWh el, korrigeret 162 gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, korrigeret 17 kg. pr. GJ
CO2- emission pr. solgt kWh el, faktisk 144 gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, faktisk 15 kg. pr. GJ

Hent nøgletal for 1990-2022 i Excel

Internationale nøgletal

Nøgletal om energi for en række lande, samt links til international energistatistik

Hvor energieffektive er EU-landene, Norge, Japan og USA? Hvor afhængige er de af energiimport, hvilke brændsler bruger de og hvilke former for vedvarende energi indgår i deres energiforbrug?

Du kan finde svarene i dette excel-ark:

Internationale nøgletal 2021

Eller du kan besøge IEA

Internationale nøgletal udvikles blandt andet på baggrund af årlige internationale indberetninger fra de enkelte lande. Energistyrelsen indberetter årligt oplysninger om energiforsyning og -forbrug fordelt på energivarer til IEA/Eurostat/FN.

Filen indeholder oplysninger om 41 energivarer og dækker perioden 1990-2022