Nøgletal om energiforbrug og -forsyning

Danske nøgletal 2021

Danske nøgletal fra 2021 for udviklingen i produktion og forbrug af energi, vedvarende energi, vindkraft, kraftvarme, energiintensitet og CO2-udledning.

Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug

  2021  
Bruttoenergiforbrug 729 PJ
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger 125 GJ
Energiintensitet (bruttoenergiforbrug/BNP) 334 GJ/mio. kr.
Endeligt energiforbrug 597 PJ
Endeligt energiforbrug pr. indbygger 102 GJ
Energiintensitet (endeligt energiforbrug/BNP) 274 GJ/mio. kr.
Befolkningstal 5,8 mio.
BNP (2010-priser, kædede værdier) 2180 mia. kr.

Selvforsyning og olieandel

  2021  
Selvforsyningsgrad energi i alt 55 %
Selvforsyningsgrad olie 57 %
Olieandel af bruttoenergiforbrug 34 %

 

Vedvarende energi - andele

  2021  
VE-andel af endeligt energiforbrug (EU-opgørelse*) 34,7 %
VE-andel af samlet elforsyning 72 %

Methodological note til gennemførelsen af artikel 26, stk. 1

Elsystemet

  2021  
Elkapacitet 16.231 MW
Vindkraftkapacitet i pct. af samlet elkapacitet 43 %
Kraftvarmeandel, termisk elproduktion 72 %
Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion 66 %

CO2-udledning fra energiforbrug

  2021  
CO2- emission pr. indbygger, korrigeret 5,1 ton
CO2- emission pr. solgt kWh el, korrigeret 207 gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, korrigeret 15 kg. pr. GJ
CO2- emission pr. solgt kWh el, faktisk 140 gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, faktisk 16 kg. pr. GJ

Hent nøgletal for 1990-2021 i Excel

Internationale nøgletal

Nøgletal om energi for en række lande, samt links til international energistatistik

Hvor energieffektive er EU-landene, Norge, Japan og USA? Hvor afhængige er de af energiimport, hvilke brændsler bruger de og hvilke former for vedvarende energi indgår i deres energiforbrug?

Du kan finde svarene i dette excel-ark:

Internationale nøgletal 2020

Eller du kan besøge IEA

Internationale nøgletal udvikles blandt andet på baggrund af årlige internationale indberetninger fra de enkelte lande. Energistyrelsen indberetter årligt oplysninger om energiforsyning og -forbrug fordelt på energivarer til IEA/Eurostat/FN.

Filen indeholder oplysninger om 41 energivarer og dækker perioden 1990-2021