Nøgletal om energiforbrug og -forsyning

Danske nøgletal 2016

Danske nøgletal fra 2016 for udviklingen i produktion og forbrug af energi, vedvarende energi, vindkraft, kraftvarme, energiintensitet og CO2-udledning.

Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug

Bruttoenergiforbrug 770 PJ
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger 135 GJ
Energiintensitet (bruttoenergiforbrug/BNP) 395 GJ/mio. kr.
Endeligt energiforbrug 629 PJ
Endeligt energiforbrug pr. indbygger 110 GJ
Energiintensitet (endeligt energiforbrug/BNP) 323 GJ/mio. kr
Befolkningstal 5,7 mio.
BNP (2010-priser, kædede værdier) 1950 mia. kr.

Selvforsyning og olieandel

Selvforsyningsgrad energi i alt 83 %
Selvforsyningsgrad olie 106 %
Olieandel af bruttoenergiforbrug 36 %

 

Vedvarende energi - andele

VE-andel af endeligt energiforbrug (EU-opgørelse) 31 %
VE-andel af samlet elforsyning 54 %

Elsystemet

Elkapacitet 14.247 MW
Vindkraftkapacitet i pct. af samlet elkapacitet 37 %
Kraftvarmeandel, termisk elproduktion 69 %
Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion 67 %

CO2-udledning fra energiforbrug

CO2- emission pr. indbygger, korrigeret 7 ton
CO2- emission pr. solgt kWh, korrigeret 364 gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, korrigeret 29 kg. pr. GJ
CO2- emission pr. solgt kWh, faktisk 268 gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, faktisk 29 kg. pr. GJ

*De korrigerede nøgletal for CO2-emissioner anvendes normalt, når man beskriver udviklingen over en periode, og hvorimod de faktisk nøgletal for CO2- emissioner anvendes ved udarbejdelse af grønne regnskaber o.lign. 

Internationale nøgletal

Nøgletal om energi for en række lande, samt links til international energistatistik

Hvor energieffektive er EU-landene, Norge, Japan og USA? Hvor afhængige er de af energiimport, hvilke brændsler bruger de og hvilke former for vedvarende energi indgår i deres energiforbrug?

Du kan finde svarene i dette excel-ark

Eller du kan besøge IEA

Internationale nøgletal udvikles blandt andet på baggrund af årlige internationale indberetninger fra de enkelte lande. Energistyrelsen indberetter årligt oplysninger om energiforsyning og -forbrug fordelt på energivarer til IEA/Eurostat/FN.

Filen indeholder oplysninger om 41 energivarer og dækker perioden 1990-2016