Nøgletal om energiforbrug og -forsyning

Danske nøgletal

Danske nøgletal fra 2015 for udviklingen i produktion og forbrug af energi, vedvarende energi, vindkraft, kraftvarme, energiintensitet og CO2-udledning.

Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug

Bruttoenergiforbrug 756 PJ
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger 134 GJ
Energiintensitet (bruttoenergiforbrug/BNP) 408 GJ/mio. kr.
Endeligt energiforbrug 615 PJ
Endeligt energiforbrug pr. indbygger 109 GJ
Energiintensitet (endeligt energiforbrug/BNP) 331 GJ/mio. kr
Befolkningstal 5,7 mio.
BNP (2000-priser, kædede værdier) 1855 mia. kr

Selvforsyning og olieandel

Selvforsyningsgrad energi i alt 89,0 %
Selvforsyningsgrad olie 118,0 %
Olieandel af bruttoenergiforbrug 37,0 %

 

Vedvarende energi - andele

VE-andel af endeligt energiforbrug (EU-opgørelse) 30,0 %
VE-andel af samlet elforsyning 56,0 %

Elsystemet

Elkapacitet 14.010 MV
Vindkraftkapacitet i pct. af samlet elkapacitet 36,2 %
Kraftvarmeandel, termisk elproduktion 79,1 %
Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion 67,4 %

 

CO2-udledning fra energiforbrug

CO2- emission pr. indbygger, korrigeret 6,9 ton
CO2- emission pr. solgt kWh, korrigeret 343 gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, korrigeret 32 kg. pr. GJ
CO2- emission pr. solgt kWh, faktisk 230 gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, faktisk 30 kg. pr. GJ

*De korrigerede nøgletal for CO2-emissioner anvendes normalt, når man beskriver udviklingen over en periode, og hvorimod de faktisk nøgletal for CO2- emissioner anvendes ved udarbejdelse af grønne regnskaber o.lign. 

Internationale nøgletal

Nøgletal om energi for en række lande, samt links til international energistatistik

Hvor energieffektive er EU-landene, Norge, Japan og USA? Hvor afhængige er de af energiimport, hvilke brændsler bruger de og hvilke former for vedvarende energi indgår i deres energiforbrug?

Du kan finde svarene i dette excel-ark

Eller du kan besøge IEA

Internationale nøgletal udvikles blandt andet på baggrund af årlige internationale indberetninger fra de enkelte lande. Energistyrelsen indberetter årligt oplysninger om energiforsyning og -forbrug fordelt på energivarer til IEA/Eurostat/FN.

Filen indeholder oplysninger om 41 energivarer og dækker perioden 1990-2015.