Teknologikataloger

Energistyrelsen udarbejder teknologikataloger med beskrivelser af en række teknologier med relevans for energisystemet. Energistyrelsen opdaterer løbende katalogerne i takt med, at teknologierne udvikler sig, hvis for eksempel data ændrer sig væsentligt, eller hvis der findes fejl. Find de seneste versioner her på siden.

Formålet med teknologikataloget er at sikre et ensartet, alment accepteret og aktuelt grundlag for planlægningsarbejde og vurderinger af forsyningssikkerhed, beredskab, miljø og markedsudvikling hos blandt andet de systemansvarlige selskaber, universiteterne, rådgivere og Energistyrelsen.

Teknologikatalogerne tager udgangspunkt i en dansk kontekst, men de kan anvendes i såvel nordisk som internationalt perspektiv. De indgår erfaringsmæssigt i international vidensopbygning og -udveksling, ligesom katalogerne benyttes som grundlag for teknologiske forudsætninger i internationale analyser. Derfor er katalogerne udarbejdet på engelsk.

Data i teknologikatalogerne repræsenterer generelle repræsentative teknoøkonomiske værdier. I konkrete projekter kan der være betydelige variationer fra de i teknologikataloget angivne data. Teknologikatalogets forudsætninger bør derfor ikke lægges til grund for konkrete investeringsbeslutninger.

Energistyrelsen udarbejder og opdaterer løbende teknologikatalogerne i en proces, som inddrager interessenter - typisk i forbindelse med ekstern kommentering af nye eller reviderede kapitler.

Teknologikatalogerne er opdelt i otte kategorier baseret på, hvilken rolle de spiller i energisystemet.

Ønsker du at få tilsendt materiale i forbindelse med eksterne kommenteringer, eller har du andre spørgsmål om teknologikatalogerne, så skriv til teamet bag teknologikatalogerne.

Kontakt

Teamet bag teknologikatalogerne
Christoph Wolter
Specialkonsulent (+45) 3392 7528
Mere om Service