Afkoblingsordningen

Gebyrfri afkobling fra gassystemet for private husholdninger og udlejere

D. 7. april 2021 startede en ny midlertidig ordning, der gør det muligt at få dækket gebyret for afkobling (frakobling) fra gassystemet. Ordningen løber fra 2021-2026, med årlige puljer, der varer så længe, der fortsat er midler i puljen. Du kan læse mere om hvordan du kan forberede dit til indmelding af din afkobling på Evidas hjemmeside.

Afkoblingsordningen giver private husholdninger mulighed for at få dækket gebyret til Evida for at blive afkoblet gassystemet, hvis man ønsker at udskifte sit gasfyr med et grønnere alternativ. Det skal bemærkes, at en indmelding til en afkobling betyder, at man derved får lukket for gassen, og således skal have en alternativ opvarmning til rådighed inden afkoblingen.

Hvem vil være omfattet af Afkoblingsordningen?

Ordningen omfatter private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger der, på den pågældende opkobling, har

  • et gasfyr,
  • et årligt forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas og
  • som ikke har et eller flere CVR-numre registreret på adressen med en samlet årlig omsætning på 50.000 kr. eller mere.

Gebyrfritagelsen kræver, at der afgives en erklæring på, at forbrugeren/udlejeren ejer boligen, at der ikke er registreret et CVR-nr. på adressen eller, hvis der er registreret et eller flere CVR-numre, at dette/disse er knyttet til en aktivitet med en samlet årlig omsætning under 50.000 kr.

Hvis Energistyrelsen konstaterer, at CVR-numre tilknyttet adressen alligevel viser sig at have en samlet årlig omsætning, der overstiger 50.000 kr. frafalder gebyrfritagelsen, og der sendes en opkrævning på gebyret for afkobling.

Hvad skal jeg gøre for at få en gratis afkobling?

  • Du skal opsige din gasforsyning hos Evida. Det foregår digitalt på Mit Evida.
  • Det tjekkes automatisk, om de overordnede kriterier overholdes. Dog er det dit ansvar at sikre dig, at du overholder ovenstående regler vedrørende CVR-numre.
  • Hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen, bliver afkoblingen af din gasledning gratis for dig. Det bliver du informeret om med det samme.
  • Hvis ikke du opfylder kriterierne, og/eller der ikke er flere penge tilbage i puljen, vil afkoblingen af din gasledning koste det normale gebyr

Bemærk

Afkobling bør ikke ske, før anden opvarmning er installeret, indmelding til afkobling bør således først ske, når anden opvarmning er installeret, eller man ved, hvornår den nye opvarmningsform vil være installeret. Afkobling kan maksimalt bestilles frem til årets udgang.

Q&A for afkoblingsordningen

Evida har oprettet en Q&A for de hyppigste spørgsmål, der er opstået i forbindelse med afkoblingsordningen. Du kan orientere dig herom på Evidas hjemmeside.

Læs mere