Afkoblingsordningen åbner igen i januar 2024

Afkoblingsordningen åbner igen den 18. januar 2024 kl. 10. For at få del af afkoblingsordningen skal du som gaskunde afmelde din gasforsyning på Evidas selvbetjeningssiden Mit Evida.

Afkoblingsordningen giver mulighed for, at private husholdninger, der anvender gas til opvarmning, kan få afkoblet deres gasfyr uden at betale de gebyr, der ellers skal dække afkoblingen af gasfyret.

Hvornår skal man opsige sin gasforsyning?

Du skal opsige din gasforsyning pr. den dato, du har aftalt med din nye leverandør, at du overgår til en ny varmekilde. Du kan maksimalt opsige til en dato 12 måneder frem i tid.

Gebyrfritagelsen tildeles efter først-til-mølle-princippet. Det betyder, at de, som først indberetter et behov for afkobling, får tildelt gebyrfritagelsen, indtil puljen er tom.

Hvem er omfattet af afkoblingsordningen?

Ordningen omfatter private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger der, på den pågældende adresse

  • har et årligt forbrug på mellem 100m3 og 6.000 m3, og
  • ikke har et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).

Find mere information om opsigelse af gasforsyning her

Hvem betaler for afkobling af gasledninger, når afkoblingsordningen er lukket?

  • Du skal selv betale gebyret for afkobling, hvis du opsiger din gasforsyning hos Evida i perioden, hvor afkoblingspuljen er lukket. Se prisen på en afkobling her.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på følgende:

  • Afkoblingsordningen gælder kun for opsigelser, som Evida modtager, når pulje er åben. Du kan altså ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft.
  • Det er datoen, hvor du opsiger din gasforsyning, som tæller, og ikke datoen for, hvornår man skifter varmekilde, der er afgørende for, om du kan få del i afkoblingsordningen og dermed gebyrfritagelse.

Om Afkoblingsordningen

Afkoblingsordningen giver private beboelser mulighed for at få dækket det gebyr, som Evida opkræver for at nedtage gasmåler og koble en husstand, der er opvarmet med gasfyr, fra gassystemet, hvis kunden ønsker at udskifte sit gasfyr med en alternativ varmekilde.

Evida administrerer Afkoblingsordningen. Ordningen er et resultat af den politiske klimaaftale fra den 22. juni 2020, hvor der blev afsat midler til gebyrfritagelse ved afkobling fra gassystemet, og midlerne uddeles i perioden 2021-2026.

Hvis puljen er opbrugt for 2024

Afkoblingsordningen åbner på ny hvert år i januar med nye midler til og med 2026.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende afkobling og afmelde gasforsyning henvises til Evida.

Du kan følge med via Evidas hjemmeside eller ved at tilmelde dig nyheder fra Evida for at få nærmere oplysninger om vedr. afkoblingsordningen.