Afkoblingsordningen

Afkoblingspuljen for 2023 er foreløbigt opbrugt

Forventningen er, at puljen tilføres yderligere midler i 2023, som det fremgår af Folketingets aftale om Vinterhjælp fra september 2022 og Inflationshjælp fra februar 2023.

Yderligere information om puljens åbning kommer snarest muligt.

Hvis en gaskunde melder afkobling, når puljen er lukket, skal kunden selv betale afkoblingsgebyret.

 

Om Afkoblingsordningen

Afkoblingsordningen giver private beboelser mulighed for at få dækket det gebyr, som Evida opkræver for at nedtage gasmåler og koble en husstand, der er opvarmet med gasfyr, fra gassystemet, hvis kunden ønsker at udskifte sit gasfyr med en alternativ varmekilde. 

Evida administrerer Afkoblingsordningen. Ordningen er et resultat af den politiske klimaaftale fra den 22. juni 2020, hvor der blev afsat midler til gebyrfritagelse ved frakobling fra gassystemet, og midlerne uddeles i perioden 2021-2026. I 2023 har der i første omgang været afsat 100 mio. kr., som er tildelt efter først til mølle-princippet.

 

Hvem er omfattet af afkoblingsordningen?

Ordningen omfatter private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger som opvarmes med gasfyr og hvor der på den pågældende adresse

  • er et årligt forbrug (i seneste aflæsningsår) på mellem 100m3 og 6.000 m3, og
  • ikke har et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).

Find mere information om opsigelse af gasforsyning her

 

Hvem betaler for frakobling af gasledninger, når afkoblingsordningen er lukket?

  • Du skal selv betale gebyret for frakobling, hvis du opsiger din gasforsyning hos Evida i perioden, hvor afkoblingspuljen er lukket. Se prisen på en afkobling her.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på følgende:

  • Afkoblingsordningen gælder kun for opsigelser, som Evida modtager, når pulje er åben. Du kan altså ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft.
  • Det er datoen, hvor du opsiger sin gasforsyning, som tæller, ikke datoen for hvornår man skifter varmekilde, der er afgørende om du kan få del i afkoblingspuljen og dermed gebyrfritagelse.

 

Hvornår åbner afkoblingsordningen igen?

  • Det er forventningen, at afkoblingsordningen vil blive tilført yderligere midler i løbet af de kommende måneder.
  • Du kan følge med via Evidas hjemmeside eller ved at tilmelde dig nyheder fra Evida for at få nærmere oplysninger om, hvornår ordningen vil genåbne.