Bygningspuljen

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm at ansøge om tilskud til energirenoveringer.

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til tre ting: 1) Skift af varmekilde, 2) isolering af klimaskærm, og 3) optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste. Tre eksempler på energirenoveringstiltag er:

  • Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg
  • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.

Hele positivlisten samt information om de forskellige tilskudssatser findes på sparenergi.dk

Det vil være muligt at ansøge om tilsagn fra. 15. oktober 2020. Puljen fungerer efter først-til-mølle princippet og løber frem til 2026. I 2020 er der i alt 245 mio. kr. i tilskud, som der kan ansøges om.

Hvordan søger man?

Du skal søge her: https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login

I ansøgningsvejledningen beskrives, hvordan man ansøger. Der henvises desuden til www.sparenergi.dk/tilskud, hvor der bl.a. findes en tilskudsberegner, som kan vejlede om, hvad man kan forvente at kunne få i tilskud samt en masse hjælp til ansøgningen.

Vi bestræber os på at behandle de indkomne ansøgninger hurtigst muligt. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive en forventet sagsbehandlingstid, da den bl.a. afhænger af, om ansøgningen er fyldestgørende, og der kan derfor godt gå nogle uger, inden man får sit tilsagn.

Spørgsmål om Bygningspuljen: Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk, tlf. 31 15 90 00 (ma-to 8-17, fr 8-15), e-mail: info@sparenergi.dk

Ansøgningsmateriale