Bygningspuljen

Al information om Bygningspuljen samt link til ansøgningsportal findes på hjemmesiden sparenergi.dk:

 Gå til sparenergi.dk

Hvad er Bygningspuljen?

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark.

Der gives overordnet set tilskud til tre ting: 1) Skift af varmekilde, 2) Renovering af klimaskærm, og 3) Optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste. Eksempler på energirenoveringstiltag er:

  • Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg
  • Udskiftning af facadevinduer
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
  • Efterisolering

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.m. at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere.

Læs mere i bekendtgørelsen

Q&A om åbning af Bygningspuljen onsdag den 16. marts 2022

Justerede rammer for Bygningspuljen

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blev i sommeren 2021 enige om en justering af Bygningspuljen. Puljen målrettes nu de boliger, der har energimærke E, F og G, og som derfor trænger mest til en energirenovering – dog vil alle fortsat have samme mulighed for at søge om tilskud til en varmepumpe. Som en del af aftalen bliver tilskudssatserne nedjusteret, hvilket betyder, at flere kan få glæde af puljen.

Det er vedtaget, at der er i 2022 skal gives tilsagn, så mindst 80 procent af midler i Bygningspuljen gives til energiforbedringsprojekter, der inkluderer energiforbedringer vedrørende konvertering til varmepumpe til opvarmning af helårsboliger.