Bygningspuljen

Al information om Bygningspuljen samt link til ansøgningsportal findes på hjemmesiden sparenergi.dk:

 Gå til sparenergi.dk

Hvad er Bygningspuljen?

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark.

Der gives overordnet set tilskud til tre ting: 1) Skift af varmekilde, 2) Renovering af klimaskærm, og 3) Optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste. Eksempler på energirenoveringstiltag er:

  • Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg
  • Udskiftning af facadevinduer
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
  • Efterisolering

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.m. at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere.

Læs mere i bekendtgørelsen

Justerede rammer for Bygningspuljen

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om en justering af Bygningspuljen. Puljen målrettes nu de boliger, der har energimærke E, F og G, og som derfor trænger mest til en energirenovering – dog vil alle fortsat have samme mulighed for at søge om tilskud til en varmepumpe. Som en del af aftalen bliver tilskudssatserne nedjusteret, hvilket betyder, at flere kan få glæde af puljen.

Læs mere om ændringerne i faktaark om justeringer af Bygningspuljen

Læs faktaark om, hvordan man bedst forbereder sig til at ansøge