Bygningspuljen – opsplittes i to puljer

Varmepumpepuljen

Formålet med Varmepumpepuljen er at omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark til et grønnere alternativ.

Der gives tilskud til konvertering til individuelle varmepumper, enten en væske-til-vand eller en luft-til-vand. Bor man i en stor bygning over 400 m2 med flere boliger, er det muligt at søge tilsagn om tilskud til konvertering til et stort varmepumpeanlæg. 

Du skal konvertere fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme. Du kan i særlige tilfælde søge tilsagn om tilskud, hvis du har fjernvarme, det glæder kun, hvis din kommune har besluttet, at din fjernvarme bliver nedlagt. 

Der er flere tekniske krav til varmepumperne, og der gives faste tilskudssatser, dem kan du se i bekendtgørelsen.

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.m. at ansøge om tilskud til konverteringer. Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere. 

Læs mere på Sparenergi.dk/varmepumpepuljen

Energirenoveringspuljen

Formålet med Energirenoveringspuljen er at nedbringe energiforbruget i helårsboliger i Danmark.

Der gives overordnet set tilskud til renovering af klimaskærm, og optimering af boligens drift.

Boligens klimaskærm omfatter:

  • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
  • Montering af forsatsvinduer eller udskiftning til vindue med koblet ramme
  • Udvendig efterisolering af massiv og let ydervæg – gælder ikke hulmur og kælderydervæg

Boligens drift omfatter:

  • Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding
  • Installation af vandbåret rumvarme

Der er flere tekniske krav til dit energirenoveringsprojekt, og der gives forskellige tilskudssatser.

Bekendtgørelse for Energirenoveringspuljen

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.m. at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere.

Vil du vide mere om puljen?

Læs mere på Sparenergi.dk/energirenoveringspuljen

Bygningspuljen

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til tre ting: 1) Skift af varmekilde, 2) Renovering af klimaskærm, og 3) Optimering af boligens drift.

Det vil ikke længere være muligt at søge tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen, da den i 2023 er opsplittet i to nye puljer: Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen. 

Hvis du allerede har et tilsagn fra Bygningspuljen kan du stadig få dit tilskud udbetalt. Det gør du på ansøgningsportalen  

Læs mere om reglerne og krav til din udbetaling på SparEnergi.dk

Læs mere i bekendtgørelsen

Hvornår får jeg svar på min udbetalingsanmodning?

På grund af de mange ansøgninger, vi har modtaget, går der knap 6 måneder, fra du har sendt en udbetalingsanmodning til, vi starter din sagsbehandling. Vi arbejder naturligvis på at nedbringe ventetiden. 

Tjek status på din ansøgning og se hvilken dokumentation vi skal bruge for at behandle din ansøgning, så vil sagsbehandlingen går hurtigere. Hvis vi mangler noget for at kunne behandle din ansøgning, kontakter vi dig via ansøgerportalen.