Bygningspuljen

Alle midlerne i Bygningspuljen for 2020 er opbrugt

De 245 mio kr., som var i Bygningspuljen i 2020, er blevet udmøntet i 5.420 tilsagn efter først-til-mølle princippet. Energistyrelsen modtog flere end 18.000 ansøgninger til puljen i 2020. Dette viser en stor interesse for energiforbedringer i helårsboliger, som i finansloven for 2021 er imødekommet med ekstra midler til Bygningspuljen, så der i 2021vil være mindst 675 mio. kr. i puljen. Og puljen fortsætter til og med 2026.

3 runder af Bygningspuljen i 2021

Energistyrelsen åbner for 1. ansøgningsrunde af Bygningspuljen i 2021 den 7. april kl 10. Puljen vil fortsat fungere efter først-til-mølle princippet. Ansøgere, der ikke kom i betragtning i 2020, skal ansøge på ny.

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm at ansøge om tilskud til energirenoveringer. (Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere).

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til tre ting: 1) Skift af varmekilde, 2) isolering af klimaskærm, og 3) optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste. Eksempler på energirenoveringstiltag er:

  • Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg
  • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
  • Efterisolering

Al øvrig information samt link til ansøgningsportal findes på sparenergi.dk

 Læs mere i bekendtgørelsen