Skrotningsordningen

Skrotningsordningen, der stammer fra Energiaftalen 2018, bliver fremrykket til 2020 som følge af Klimaaftale for Energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020. Det er muligt for energitjenesteleverandører at ansøge om prækvalifikation fra 15. september 2020.

Skrotningsordningen udmøntes som varmepumper på abonnement, hvor energitjenesteleverandøren påtager sig ejerskab af varmepumpen og ansvaret for installation, drift og vedligehold af varmepumpen. Kunden betaler typisk en engangsbetaling, et abonnementsgebyr og en pris for leveret varme til bygningen. Med varmpumper på abonnement slipper forbrugeren for en stor investering og opnår samtidigt en række servicefordele. Det er udbyderen af varmepumper på abonnement, der søger tilskuddet.

Det vil være muligt at ansøge om tilsagn fra 29. januar 2024. I vejledningen beskrives, hvordan man ansøger om at blive prækvalificeret, samt hvordan der ansøges om tilsagn og udbetaling. For mere information, kan der rettes henvendelse til skrotningsordning@ens.dk.

Hvordan søger man?

For at ansøge om at blive prækvalificeret skal følgende link anvendes: https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login. Samme link skal bruges ved ansøgning om tilsagn og udbetaling. Bemærk, at kravet om dokumentation for kvalitetssikrings- og ledelsessystem er fjernet (§ 7, 7). Det er muligt at ansøge om tilsagn fra 1. oktober 2020.

En energitjenesteleverandør, som ønsker at kunne søge om tilsagn om tilskud til levering af varmepumper på abonnement i Skrotningsordningen, vil først skulle ansøge om at blive prækvalificeret af Energistyrelsen. De prækvalificerede energitjenesteleverandører vil ansøge om tilsagn løbende efter først-til-mølle-princippet. Prækvalifikation skal sikre, at energitjenesteleverandøren har det nødvendige forretningsmæssige set-up og den fornødne kapital til at udbyde varmepumper på abonnement.

Ansøgningsmateriale

Ansøgningsvejledning for Skrotningsordningen

Vedrørende tilsagn om tilskud

Ansøgererklæring (underskrives af de/den tegningsberettigede)

Fuldmagt (underskrives af de/den tegningsberettigede)

Vedrørende udbetaling af tilskud

Ledelseserklæring (underskrives af de/den tegningsberettigede)

Skabelon til samlefaktura

Skabelon til samlefaktura - EKSEMPEL

Vedrørende udbetaling på mere en 1 mio. kr. i tilskudsperioden

Revisionsinstruks

Liste over prækvalificerede leverandører på Skrotningsordningen

Energistyrelsen har prækvalificeret følgende leverandører:

Energistyrelsen opfordrer leverandører til at ansøge om at blive prækvalificeret på Skrotningsordningen. Leverandører kan til enhver tid søge om at blive prækvalificeret. Ansøgning om prækvalifikation indsendes via https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login.