NSTAR - Den Nationale Standard Affalds Regulativdatabase

NSTAR (Nationale Standard Affalds Regulativer) er en national regulativdatabase, som indeholder alle de kommunale affaldsregulativer, dvs. de kommunale regler for affaldshåndtering. Hver kommune skal have ét regulativ for husholdningsaffald og ét regulativ for erhvervsaffald.

Formålet med NSTAR er, at virksomheder og borgere let skal kunne finde ud af, hvilke lokale regler der gælder på affaldsområdet. Affaldsregulativerne blevet harmoniseret, så regulativerne er ens på tværs af kommunerne.

Søg efter kommunale affaldsregulativer

Regulativer skal offentliggøres i NSTAR, når de er godkendt af kommunalbestyrelsen. Et regulativ er ikke gyldigt førend det er offentliggjort i NSTAR.

Søg blandt alle kommuners affaldsregulativer i NSTAR

Vær opmærksom på, at kun vedtagne affaldsregulativer er synlige. Tidligere affaldsregulativer og udkast til regulativer fremgår ikke ved søgning.

Krav til kommuners brug af NSTAR

Kommunernes vedtagne affaldsregulativer skal offentliggøres i NSTAR. Kommunerne har adgang til NSTAR via Miljøportalen.

Kommunerne kan vælge at lægge et link på deres hjemmesider med direkte adgang til kommunens regulativer i NSTAR.

Opbygning og struktur

Med NSTAR har de kommunale affaldsregulativer fået ens opbygning, definitioner og begreber.

Både husholdningsaffalds- og erhvervsaffaldsregulativet er opbygget efter de paradigmer, som er fastsat i bilag 3 og bilag 4 i Affaldsaktørbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020.

Paradigmerne sørger for, at rammerne for affaldsreguleringen i kommunerne i stort omfang er ens formuleret i alle kommuners regulativer.

Der er dog fortsat plads til, at kommunerne beskriver, hvilke ordninger der gælder for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald i egen kommune samt, hvem der er omfattet af disse ordninger.

I kan få hjælp til at oprette kommunale regulativer i brugerguiden til NSTAR, der også beskriver løsninger på de almindeligste fejlmeddelelser.

Mere om Affald

Hvis du har spørgsmål til NSTAR, er du velkommen til at sende en e-mail til nstar@ens.dk

Spørgsmål til NSTAR?

Hvis du har spørgsmål til NSTAR, er du velkommen til at sende en e-mail til nstar@ens.dk

Hvis du har spørgsmål til NSTAR, er du velkommen til at sende en e-mail til nstar@ens.dk