NSTAR: Den nationale regulativdatabase

NSTAR (Nationale Standard Affalds Regulativer) er en national regulativdatabase, som indeholder alle de kommunale affaldsregulativer, dvs. de kommunale regler for affaldshåndtering. Hver kommune skal have ét regulativ for husholdningsaffald og ét regulativ for erhvervsaffald.

Formålet med NSTAR er, at virksomheder og borgere let skal kunne finde ud af, hvilke lokale regler der gælder på affaldsområdet. Samtidig er regulativerne blevet harmoniseret på tværs af kommunerne.

Søg efter kommunale affaldsregulativer

Regulativerne offentliggøres i NSTAR, når de er godkendt af kommunalbestyrelsen. Fra 1. januar 2012 vil databasen være fuldt udbygget.

Søg blandt alle kommuners affaldsregulativer i NSTAR

Vær opmærksom på, at kun vedtagne affaldsregulativer er synlige. Gamle affaldsregulativer og udkast til regulativer fremgår ikke ved søgning.

Krav til kommuners brug af NSTAR

Kommunernes vedtagne affaldsregulativer skal offentliggøres i NSTAR. Kommunerne har adgang til NSTAR via Miljøportalen.

Hjælp til kommunernes arbejde med NSTAR kan findes i selve løsningen. Den vil blive udbygget løbende.
 
Kommunerne kan vælge at lægge link på deres hjemmesider med direkte adgang til kommunens regulativer i NSTAR. Dette gøres ved at kopiere dette link:

https://nstar.ens.dk/Get.aspx?id=&type=<Erhverv/Husholdning>

Dog skal kommunerne hver især erstatte <kommunenummer> med eget id-nummer og i feltet <Erhverv/Husholdning> skrive enten erhverv eller husholdning afhængigt af, hvilket regulativ, der skal linkes til.

Se som eksempel Frederiksberg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ 

Opbygning og struktur

Med NSTAR har de kommunale affaldsregulativer fået ens opbygning, definitioner og begreber.

Både husholdningsaffalds- og erhvervsaffaldsregulativet er opbygget efter de paradigmer, som er fastsat i bilag 6 og bilag 7 i affaldsbekendtgørelsen (nr. 1309 af 18/12/2012).

Paradigmerne sørger for, at rammerne for affaldsreguleringen i kommunerne i stort omfang er ens formuleret i alle kommuners regulativer.

Der er dog fortsat plads til, at kommunerne beskriver, hvilke ordninger der gælder for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald i egen kommune samt hvem, der er omfattet af disse ordninger.

Mere om Affald
Annette Arent
Specialkonsulent (+45) 3392 6813
Hanne Riis Rasmussen
Administrativ medarbejder (+45) 3392 6789