Metantab fra biogasanlæg

Metantab fra biogasanlæg

Biogasanlæg skal være tætte for at undgå udslip af metan, da det er en klimaskadelig drivhusgas. En undersøgelse fra 2021 har vist, at der er lækager med metan fra biogasanlæg. Derfor er der indført en regulering, der skal nedbringe metantabet mest muligt.

Biogasanlæg skal være tætte for at undgå udslip af metan, da det er en klimaskadelig drivhusgas.

En undersøgelse fra 2021 har vist, at der er lækager med metan fra biogasanlæg. Derfor udsteder Energistyrelsen nu regler om metantabsregulering, der træder i kraft 1. januar 2023. Rapporten viste, at der er et gennemsnitligt metantab på 2,5 pct., hvor biogasfællesanlæggene har den laveste gennemsnitsudledning (1,9 pct.) og den højeste er målt for renseanlæggene (7,7 pct.).

Derfor har Energistyrelsen udstedt nye regler. Det betyder, at biogasanlæg skal indføre et egenkontrolprogram og få gennemført en årlig kontrol ved en uafhængig tredjepart. Kontrolrapporten skal indsendes til metantab@ens.dk

Vejledning om Anlægsgennemgang og lækagesøgning

Egenkontrolprogram for begrænsning af metantab fra biogasproduktion

Rapportskabelon

Følgende virksomheder kan udføre kontrolbesøg:

 

Virksomhed

Hjemmeside

Kontaktperson

Telefon

E-mail

Dansk Gasteknisk Center A/S

www.dgc.dk

Michael Larsen

2913 3746

mla@dgc.dk

Lundsby Renewable Solutions A/S

lundsby.dk

Mads Justesen

6014 1966

mj@lundsby.dk

Nordic Green Engineering

nordicgreenengineering.dk

Anders Buhl Larsen

2917 9908 

abl@dknge.dk

PlanEnergi

planenergi.eu

Jacob Rosholm Mortensen

4089 6169

jrm@planenergi.dk

Rambøll/Force

dk.ramboll.com/energi

Einar Gudmundsson

Jacob Mønster

5161 8962

42 62 76 11

eig@ramboll.com

jmn@forcetechnology.com

Teknologisk/Rambøll

www.teknologisk.dk

Sune Petersen

7220 3315

spet@teknologisk.dk

Krüger A/S www.kruger.dk

Lars Dalum Nielsen

Niels Simonsen

6038 4181

2171 5217

ldn@kruger.dk

ns@kruger.dk

Semco Maritime A/S www.semcomaritime.com Tonny Constantin Popescu 6120 8941 tocp@semcomaritime.com
Envidan A/S www.envidan.dk  Claus Østergaard 2843 6380 clo@envidan.dk
NIRAS A/S www.niras.dk

Hans Henrik Hansen

Anne Seth Madsen

2321 5489

2948 3366

hhh@niras.dk

asm@niras.dk

MONITHOR www.monithor.dk Markus Wassberg 2789 9048 mw@monithor.dk

 

Virksomheder, der har kompetencer til at udføre anlægsgennemgangen, kan ansøge Energistyrelsen om at komme på en ”positivliste”. For at blive optaget på positivlisten skal virksomheden fremsende dokumentation for erfaring med nedenstående aktiviteter:

  • Udarbejdelse og tilpasning af egenkontrolprogram.
  • Lækagesøgning på gasbærende komponenter.
  • Måling og kvantificering af metantab fra opgraderingsanlæg.
  • Estimater for metanpotentiale ved udbedringer.
  • Afrapportering af resultater.

Ansøgning om at blive optaget på positivlisten skal sendes til metantab@ens.dk mærket 'Positivlisten metantab fra biogas'. 

Kontakt

Kristian Havskov Sørensen
Chefkonsulent (+45) 3392 7810
Mere om Bioenergi