Fakta om bølge- & vandkraft

Traditionel vandkraft

Traditionel vandkraft skabes ved at udnytte den energi, der bliver skabt af faldende eller strømmende vand, såsom i floder og åer. På verdensplan er vandkraft en af de mest udbredte former for vedvarende energi, men i Danmark spiller den kun en lille rolle. I 2015 bidrog vandkraft med 0,1 procent af den samlede danske elproduktion.

Derimod er vandkraft langt mere udbredt i de øvrige nordiske lande – ikke mindst i Norge og Sverige, hvor der er store højdeforskelle i landskabet og dermed gode geografiske betingelser for vandkraft. 

De norske og svenske vandkraftanlæg spiller dog en vigtig rolle for Danmark i form af ”ellagre”, som vi kan trække på, når vi ikke får tilstrækkeligt el fra blandt andet vindmøller eller solceller til at dække vores behov. Det kan vi, fordi vi i Norden udveksler energi med hinanden.

Læs mereom el

Bølgeenergi

Bølgeenergi er en relativt ny form for vedvarende energi, der stadig er under udvikling rundt om i verden. Bølgeenergi produceres ved at tappe energien i havets bølger ved hjælp af særlige anlæg på havet. Erfaringerne viser, at det er muligt at bruge bølgekraften til at producere energi både ved lave vindhastigheder, hvor bølgerne er små, og i stormvejr, hvor bølgerne er store.

Også i Danmark er bølgeenergianlæg en ung teknologi. Danmark havde i slutningen af 2015 tre bølgekraftdemonstrationsprojekter. 

Herunder har testcenteret DanWEC (Danish Wave Energy Center) i 2015 etableret et ca. 5 km2 stort test site, hvor der i årene fremover kan placeres flere testanlæg, som kan ligge på havdybder mellem 7 – 27 m. 

En række offentlige og private aktører etablerede i 2011 Partnerskabet for bølgekraft og udarbejdede i den forbindelse en strategi for udvikling af bølgekraft i Danmark. 

Ifølge Partnerskabet for bølgekraft har bølgeenergi potentiale til at dække en betydelig del af Danmarks energiforbrug. Det vil dog fortsat kræve en målrettet og langsigtet indsats at udvikle bølgeenergien og gøre den konkurrencedygtig.

Tilskudsordninger

Bølgekraftanlæg er blandt de typer af vedvarende energianlæg, som det er muligt at søge tilskud til fra staten.

Læs om tilskudsordninger

Kontakt

Søren Keller
Chefkonsulent (+45) 3392 6690