Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

Erhvervspuljen

Energispareprojekter kan både sænke energiudgifterne og forbedre konkurrenceevnen, men bliver ofte ikke gennemført, hvis tilbagebetalingstiden er for lang. Tilskud fra Erhvervspuljen giver kortere tilbagebetalingstider, så flere projekter kan blive til virkelighed.

Energispareprojekter er med til at sænke energiforbruget i Danmark som et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.

SparEnergi.dk/erhvervstilskud finder du mere information om, hvem der kan ansøge Erhvervspuljen, og hvad der kan søges støtte til. Du finder også inspiration til, hvordan du igennem energieffektiviseringsprojekter kan styrke din virksomheds grønne profil og bundlinje.

Gå til SparEnergi.dk

Hvornår kan der søges?

Foreløbige datoer for ansøgningsrunderne i 2022 kan ses herunder. Frist for indsendelse til alle faser er kl. 12. 

  Fase 1 Fase 2
Runde 1 4. januar – 18. januar 25. januar – 15. marts (udsat til d. 29. marts)
Runde 2 15. februar – 1. marts 8. marts – 26. april
Runde 3 29. marts – 21. april 28. april – 9. juni
Runde 4 31. maj – 14. juni 21. juni – 23. august
Runde 5 30. august - 13. september 20. september – 1. november

 

Læs mere om ansøgningsprocessen og find relevant dokumentation herunder.

Få besked om nye ansøgningsrunder

Tilmeld dig nyhedsmailen fra SparEnergi.dk og få besked, når Erhvervspuljen åbner for flere ansøgningsrunder:

Tilmeld nyhedsmail

Hvordan ansøger jeg?

Læs Vejledning til ansøgning (gældende fra 31. marts 2022) inden du ansøger.

Søg om tilskud via linket

Gå til ansøgningsportalen

Kvikguide til ansøgning

Her kan du få overblik over ansøgningsprocessen. Inden du søger, bør du læse ansøgningsvejledningen grundigt igennem.

Hent pdf-version af kvikguiden

Proces for puljen: Se alternativ oversigt i pdf ovenfor

Fase 1: Indledende ansøgning

Sæt dig ind i processen og forudsætningerne

Læs Vejledning til ansøgning grundigt igennem, før du søger. Og brug Trin for trin-vejledningen, når du logger på ansøgningsportalen.

Vejledning til ansøgning (Gældende fra 31. marts 2022)

Trin for trin-vejledning til fase 1

Overblik over dokumenter til ansøgning fase 1

Indsend ansøgningsskema

Indsend ansøgningsskema

I første omgang skal du sende et enkelt ansøgningsskema via Energistyrelsens ansøgningsportal. Du kan lade en rådgiver søge tilskud på dine vegne eller bidrage til ansøgningen. I ansøgningen skal du:

 • Vælge tiltag
  Du beskriver det eller de tiltag, du vil gennemføre med tilskud.
 • Anslå energibesparelse
  Du estimerer, hvor meget energitiltagene vil spare. Du skal bruge standardforudsætninger og/eller standardløsninger, hvis de findes for tiltaget. Dit tilskud afhænger af energibesparelsen. Du kan ikke få udbetalt mere i tilskud, end du søger i den indledende ansøgning i fase 1. OBS ikke alle standardløsninger er et krav. Se en samlet oversigt her:
  Standardforudsætninger
  Standardløsninger
 • Søg et tilskudsbeløb
  Du kan søge op til 7 øre i tilskud pr. sparet kWh. Er der rift om tilskuddet, støttes de projekter, der har søgt om færrest øre pr. sparet kWh. Projekter, der konverterer fossil brændsel til el, bliver prioriteret.

Gå til Ansøgningsportalen

Svar på indledende ansøgning

Svar på indledende ansøgning

Ca. 1 uge efter fristen for fase 1-ansøgningen får du at vide, om du kan forvente at få tilskud til dit projekt, hvis du sender en fase 2-ansøgning og i øvrigt lever op til puljens kriterier. Når du har fået besked, kan du udfylde din fase 2-ansøgning.

Fase 2: Endelig ansøgning

Sæt dig ind i processen og forudsætningerne

Læs Vejledning til ansøgning grundigt igennem, før du søger.

Vejledning til ansøgning (Gældende fra 31. marts 2022)

Overblik over dokumenter til ansøgning fase 2

Indsend ansøgningsskema fase 2

Indsend ansøgningsskema

I fase 2 skal du indsende din endelige ansøgning, hvor du giver en detaljeret projektbeskrivelse. Ud fra dine indtastninger i dette ansøgningsskema beregnes dit foreløbige tilskud. Det kan højst være det beløb, du søgte i fase 1. 

I ansøgningen skal der være beskrivelser af:

 • Før-situation
  Indeholder dokumentation for energiforbruget, før dit projekt gennemføres. Se, hvordan du dokumenterer energiforbruget i vejledningen.
 • Efter-situation
  Du estimerer, hvad energiforbruget vil blive, når dit projekt er gennemført. 
 • Budget
  Du anslår investeringen for projektet og beskriver, hvordan du er kommet frem til estimatet, f.eks. vha. tilbud på udførelse eller ved at indhente priser på delelementer.

Gå til Ansøgningsportalen

Du skal bruge standardforudsætninger og/eller standardløsninger, hvis de findes for tiltaget. OBS ikke alle standardløsninger er et krav. Se en samlet oversigt her:

Standardløsninger

Standardforudsætninger

Tilsagn om tilskud

Tilsagn om tilskud

Hvis din ansøgning har de nødvendige informationer, kan du som udgangspunkt forvente at få tilsagn om tilskud 6-8 uger fra ansøgningsfristen. Hvis der mangler oplysninger, forlænger det sagsbehandlingstiden. Når du får tilsagn, har du 2 år til at gennemføre projektet.

Udbetaling af tilskud

Sæt dig ind i processen og forudsætningerne

Læs Vejledning til ansøgning grundigt igennem, før du anmoder om udbetaling.

Når du har fået tilsagn og har gennemført projektet, har du 3 måneder til at søge om udbetaling. 

Vejledning til ansøgning (Gældende fra 31. marts 2022)

Overblik over dokumenter til fasen udbetaling

Ansøg om udbetaling

Ansøg om udbetaling

Tilskud udbetales først, når dit projekt er gennemført, og den sidste regning betalt. Når du ansøger om udbetaling, skal du oplyse følgende:

 • Efter-situationen
  Mål eller beregn energiforbruget, efter dit projekt er realiseret, og dokumenter projektet med f.eks. fotos.
 • Regnskab
  Send regnskab inkl. daterede fakturaer og dokumentation for dine udgifter.

Det endelige tilskudsbeløb bliver beregnet ud fra dine oplysninger.

Gå til ansøgningsportalen

Udbetaling af tilskud

Pengene bliver udbetalt

Hvis du har indsendt de nødvendige oplysninger, bliver tilskuddet typisk udbetalt 5-6 uger efter, at du har søgt om udbetaling.

EU logo

Erhvervspuljen er i 2022-2025 delvist finansieret af Den Europæiske Unions genopretningsplan. 

Læs om EU's politiske prioriteter og genopretningsplanen

Spørgsmål vedr. ansøgning?

Telefontider: 

Mandag: 10-18
Tirsdag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14

Erhvervstilskud
(+45) 5167 4301

Telefontider: 

Mandag: 10-18
Tirsdag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14

Telefontider: 

Mandag: 10-18
Tirsdag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14