Installatører og entreprenører

Regler for energimærkning og ecodesign

EU sætter regler for energimærkning og ecodesign af opvarmningsanlæg. I Danmark omfatter det primært gas- og oliekedler, varmepumper, solvarme, varmtvandsbeholdere og vandvarmere. Tilsvarende er der regler for både små og store ventilationsenheder. Både for opvarmningsanlæg og ventilationsenheder gælder, at kun de mindre produkter som typisk er til en- og tofamiliehuse, er omfattet af reglerne om energimærkning, mens ecodesign dækker alle produkterne.

Sælger du varmeanlæg eller ventilationsaggregater til en bygningsejer gennem din installatør- eller entreprenørvirksomhed, optræder din virksomhed som forhandler. Det betyder, at din virksomhed har en oplysningspligt over for bygningsejeren.

Krav til din virksomhed

Din virksomhed har pligt til at informere om produktets energimærke i disse fire situationer:

  1. Ved annoncering og reklame uden direkte mulighed for køb
  2. Ved afgivelse af tilbud (mundtligt og skriftligt)
  3. Ved online salgskatalog eller lignende med direkte mulighed for køb
  4. Ved udstilling i showroom eller lignende

Vejledning til installatører og hovedentreprenører  

Download præsentation og forklarende tekst, hvis du skal fortælle andre om kravene for opvarmningsanlæg.

Læs mere om energikrav til opvarmningsanlæg og ventilationsenheder

Beregning af energimærke til opvarmningsanlæg - Lav dit eget pakkemærke

Se video om reglerne for opvarmningsanlæg på youtube.com

 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk