Produkter med energikrav

Oversigt over produkter, der er omfattet af ecodesign og energimærkning, samt specifikke krav til produkter

I tabellen nedenfor kan du se, hvilke produkter der er omfattet af kravene.

Du kan også hente en oversigt over lovgivning og målemetoder:

Oversigt over lovgivning og målemetoder – ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter

FAQ om Ecodesign

Tværgående (standby og ekstern strømforsyning)
  Ecodesign EU-energimærkning Andre EU-ordninger
Eksterne strømforsyninger* X    
Netværksstandby* X    
Standbyforbrug* X    

Tværgående ændringer (Omnibusreguleringer 2021)

     

*Tværgående krav

Tabel over standby og ekstern strømforsyning fordelt på Ecodesign, EU-energimærkning og Andre EU-orordninger. 

Belysning
  Ecodesign EU-energimærkning Andre EU-ordninger

Lyskilder og separate styreanordninger

X

X

 

 

 Tabel over belysning fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger

It og elektronikprodukter
  Ecodesign EU-energimærkning Andre EU-ordninger
Smartphones og tablets    X**    X**  
Computere X    
Datacentre     X
Digitale modtagere, komplekse X*   X
Digitale modtagere, simple X    
Fjernsyn og elektroniske skærme X X  
Servere og datalagringsprodukter X   X
Spillekonsoller X*    
Print, kopi, fax og scan X*   X
UPS-anlæg     X

Tabel over it og elektronikprodukter fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger.

* Frivillig aftale

** Finder anvendelse fra 20. juni 2025

Opvarmning, ventilation og indeklima
  Ecodesign EU-energimærkning Andre EU-ordninger
Fastbrændselskedler X X  
Højtemperatur-væskekølere X    
Kedler til varmeanlæg X X  
Klimaanlæg og vifter X X  
Luftvarmeprodukter og køleprodukter X    
Produkter til lokal rumopvarmning X X  
Produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel X                  X  
Vandvarmere X X  
Varmepumper til varmeanlæg X X  
Varmtvandsbeholdere X X  
Ventilationsaggregater, husholdning og andet end boliger X X*  
Ventilatorer X    

*Kun mindre aggregater

Tabel over opvarmning, ventilation og indeklima fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger.

Køleudstyr
  Ecodesign EU-energimærkning Andre EU-ordninger
Højtemperatur-væskekølere X    
Kondenseringsenheder X    
Køle/fryseapparater (professionelle kummefrysere)      
Køle/fryseapparater til direkte salg X X  
Køleskabe og skabsfrysere, professionelle X X  
Luftvarmeprodukter og køleprodukter X    
Væskekølere til proceskøling (lav- og mellemtemperatur) X    

 

Tabel over køleudstyr fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger.

Motorer, pumper og industriudstyr
  Ecodesign EU-energimærkning Andre EU-ordninger
Cirkulationspumper X    
Effekttransformere X    
Elmotorer og frekvensomformere X    
Vandpumper X    

 

Tabel over motorer, pumper og industriudstyr fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger.

 

Rengøringsudstyr
  Ecodesign EU-energimærkning Andre EU-ordninger
Støvsugere, husholdninger og professionelle X    

 

Tabel over rengøringsudstyr fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger. 

Værktøj
  Ecodesign EU-energimærkning Andre EU-ordninger
Svejseudstyr X    

 

Tabel over værktøj fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger.

 

Nye krav på vej

Der kommer løbende nye energikrav til produkter. Du kan holde dig orienteret her på hjemmesiden eller tilmelde dig Energistyrelsens nyhedsmail.

Læs mere om nyt om produktkrav

Læs mere om energikrav på vej

 

Tilmeld nyhedsmail

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk