Nyt om energikrav

Nye energikrav

Der kommer løbende nye energikrav for apparater og produkter. Her på siden finder du det nyeste om vedtaget lovgivning og nye forslag.

EU forbereder energikrav for flere produkter. For nogle produkter kan nye krav blive vedtaget i løbet af kort tid, mens det for andre produkter kan tage adskillige år, før nye krav er på plads. På denne side finder du alle nye forslag, invitationer til høringer og informationsmøder samt oversigt med status på lovgivning om ecodesign og energimærkning af produkter.

Det lovpligtigt for alle leverandører, dvs. producenter og importører, at registrere produktmodeller og inddatere oplysninger i den fælles europæiske database, EPREL, inden produkter bringes i omsætning. 

Alle produktmodeller omfattet af energimærkning, som er markedsført efter 1. august 2017, skal registreres i EPREL

Det er frivilligt at registrere modeller, der er bragt i omsætning inden 1. august 2017, såfremt disse ikke er markedsført efter 1. august 2017.

Læs mere under Om energikrav

Energimærket for støvsugere er annulleret

Energimærkningsforordningen for støvsugere blev i november 2018 annulleret, og annulleringen trådte i kraft den 18. januar 2019. Annulleringen gælder i hele EU og med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder at det ikke længere er tilladt at anvende energimærket for støvsugere. Det betyder, at energimærket på udstillede støvsugere og evt. på emballagen skal fjernes fra butikkerne, på internettet og i reklamer. 

EU kommissionen arbejder på en ny energimærkningsforordning, som forventes klar i foråret 2021. Det er kun energimærkningsforordningen for støvsugere, som er blevet annulleret, hvilket betyder at støvsugere fortsat er omfattet af ecodesign. Annulleringen af energimærket for støvsugere påvirker ikke energimærkningsforordningerne på andre produktgrupper.

Konsultationsmøde om vandpumper og støvsugere

EU Kommissionen har inviteret til konsultationsmøde om revision af ecodesign- og energimærkningsforordninger for vandpumper den 29. oktober i Bruxelles og for støvsugere den 30. oktober. Energistyrelsen deltager på begge møder. 

Varmepumper

EU-Kommissionen har iværksat en gennemførlighedsundersøgelse til revision af den eksisterende regulering af rent vandpumper (EU 547/2012), som omfatter spildevandspumper og andre pumper. Formålet er at undersøge muligheden for at stille mere ambitiøse krav til miljødesign og/eller energimærkning og undersøge, om alle relevante pumpetyper kan inkluderes i en regulering. I henhold til revisionen får reguleringen virkning fra 1. januar 2022.

Se EU-Kommissionens studie om vandpumper

Støvsugere

Krav til energimærkning af støvsugere blev annulleret den 18. januar 2019 i alle EU-lande, hvilket betyder, at leverandører og detailhandlere skal fjerne energimærkning af støvsugere i butikker, på internettet og i reklamer. Siden har EU-Kommissionen begyndt arbejdet med at udvikle nye krav til energimærkning af støvsugere, og Energistyrelsen opfordrer til samarbejde med relevante interessenter på området.

Den reviderede forordning omfatter nettilsluttede elektriske støvsugere, inklusive hybridstøvsugere. Forordningen gælder ikke for våde støvsugere, kombinerede våde og tørre støvsugere, batteridrevne støvsugere, robotstøvsugere, industrielle støvsugere eller centrale støvsugere samt gulvrensere og udendørs støvsugere. Reguleringen forventes at få virkning fra 1. marts 2023.

Dokumenter

Forslag til revision ecodesignforordning for pumper
Forstudie pumper
Forstudie pumper bilag
Forslag til revison af ecodesignforordning for støvsugere
Forslag til revision af energimærkningsforordning for støvsugere
Forstudie støvsugere

Du kan løbende holde dig opdateret her på siden.

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning, som forklarer, hvordan du, som producent eller forhandler, skal forholde dig ift. annulleringen af energimærket for støvsugere.

Energistyrelsen har udarbejdet en FAQ, som indeholder de oftest stillede spørgsmål om annulleringen af energimærket for støvsugere.

Status for energimærkning og ecodesign

Belysning

 

 

Studium

Udkast

Forslag

Regulering

Lyskilder (alle typer)

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium Studium   Grøn status

Energimrk.

Studium Studium

 

Grøn status

Belysningsarmaturer

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium Studium   Grøn status

Energimrk.

Studium

Studium

 

Grøn status

Styre- og reguleringsudstyr til lyskilder

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium     Grøn status

Energimrk.

Studium  

 

 

Belysningssystemer

(Link til forberedende studie)

Ecodesign

Studium      

Energimrk.

Studium

 

 

 

 

Fuldfarvet prik: Første studie/udkast/forslag/regulering
Skraveret prik: Revideret studie/udkast/forslag/regulering

TV, IT og anden elektronik

 

 

Studium

Udkast

Forslag

Regulering

Computere og små servere

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium  

 

Grøn status

Energimrk.

   

 

 

Computerskærme (skærme)

Ecodesign

Studium Udkast  

 

Energimrk.

 

Udkast

 

 

Digitale modtagere, 
komplekse

Ecodesign

Studium Udkast  

Frivillig aftale

Energimrk.

 

 

 

 

Digitale modtagere,
simple

Ecodesign

Studium

Udkast

Forslag

Grøn status

Energimrk.

 

 

 

 

Fjernsyn

Ecodesign

Studium    

Grøn status

Energimrk.

Studium

 

 

Grøn status

Spillekonsoller

Ecodesign

Studium

Udkast

 

Frivillig aftale

Energimrk.

 

 

 

 

Printere, kopimaskiner mv.
 

Ecodesign

Studium Udkast

Forslag

Frivillig aftale

Energimrk.

 

 

 

 

UPS-udstyr
 

Ecodesign

Studium  

 

Frivillige retningslinjer

Energimrk.

 

 

 

Kommer ikke

Servere og lagringsenheder
 

Ecodesign

Studium Udkast

Forslag

 

Energimrk.

 

 

 

Kommer ikke

Datacentre
 

Ecodesign

Studium  

 

Frivillige retningslinjer

Energimrk.

 

 

 

Kommer ikke

 

Fuldfarvet prik: Første studie/udkast/forslag/regulering
Skraveret prik: Revideret studie/udkast/forslag/regulering

Husholdningsprodukter

 

 

Studium

Udkast

Forslag

Regulering

Bageovne (el og gas)

Ecodesign

Studium Udkast Forslag Grøn status

Energimrk.

Studium Udkast

Forslag

Grøn status

Emhætter

Ecodesign

Studium Udkast Forslag Grøn status

Energimrk.

Studium

Udkast

Forslag

Grøn status

Kogeplader (el og gas)

Ecodesign

Studium Udkast Forslag Grøn status

Energimrk.

Studium

 

 

Kommer ikke

Køleskabe og frysere, inkl. vin- og absorptionskøleskabe

Ecodesign

Studium Udkast   Grøn status

Energimrk.

Studium

Udkast

 

Grøn status

Opvaskemaskiner

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium Udkast   Grøn status

Energimrk.

Studium

Udkast

 

Grøn status

Vaskemaskiner

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium Udkast   Grøn status

Energimrk.

Studium

Udkast

 

Grøn status

Tørretumblere (el og gas)

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium     Grøn status

Energimrk.

Studium

 

 

Grøn status

Vaske/tørremaskiner

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium Udkast    

Energimrk.

Studium

Udkast

 

Grøn status

 

Fuldfarvet prik: Første studie/udkast/forslag/regulering
Skraveret prik: Revideret studie/udkast/forslag/regulering

Rengøring

 

 

Studium

Udkast

Forslag

Regulering

Støvsugere, husholdninger og professionelle

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium     Grøn status

Energimrk.

Studium  

 

 

Højtryksrensere

Link til forberedende studie

Ecodesign

Studium      

Energimrk.

Studium  

 

 

 

Fuldfarvet prik: Første studie/udkast/forslag/regulering
Skraveret prik: Revideret studie/udkast/forslag/regulering

Professionelle hvidevarer

 

 

Studium

Udkast

Forslag

Regulering

Professionelle bageovne

Ecodesign

Studium

 

 

 

Energimrk.

Studium

 

 

 

Blæstkølere og -frysere

Ecodesign

Studium

Udkast

Forslag

Grøn status

Energimrk.

Studium

 

 

Kommer ikke

Professionelle kogeplader

Ecodesign

Studium      

Energimrk.

Studium

 

 

 

Kondenseringsenheder

Ecodesign

Studium Udkast Forslag

Grøn status

Energimrk.

Studium    

Kommer ikke

Kommercielle køleskabe og frysere

Link til forberedende studie

Ecodesign

Studium Udkast

 

 

Energimrk.

Studium

Udkast

 

 

Professionelle køleskabe og frysere (storage cabinets)

Ecodesign

Studium Udkast Forslag Grøn status

Energimrk.

Studium

Udkast

Forslag

Grøn status

Professionelle opvaskemaskiner

Ecodesign

Studium

Udkast

 

 

Energimrk.

Studium

Udkast

 

 

Professionelle tørretumblere

Ecodesign

Studium Udkast

 

 

Energimrk.

Studium

Udkast

 

 

Professionelle vaskemaskiner

Ecodesign

Studium Udkast

 

 

Energimrk.

Studium

Udkast

 

 

 

Fuldfarvet prik: Første studie/udkast/forslag/regulering
Skraveret prik: Revideret studie/udkast/forslag/regulering

Opvarmning, ventilation og indeklima

 

 

Studium

Udkast

Forslag

Regulering

Fastbrændselskedler

Ecodesign

Studium Udkast Forslag Grøn status

Energimrk.

Studium

Udkast

Forslag

Grøn status

Olie- og gaskedler

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium    

Grøn status

Energimrk.

Studium

 

 

Grøn status

Klimaanlæg og vifter, op til 12 kW

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium    

Grøn status

Energimrk.

Studium

 

 

Grøn status

Produkter til lokal rumopvarmning

Ecodesign

Studium    

Grøn status

Energimrk.*

Studium

Udkast

Forslag

Grøn status

Produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel

Ecodesign

Studium Udkast Forslag

Grøn status

Energimrk.*

Studium

Udkast

Forslag

Grøn status

Vandvarmere

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium    

Grøn status

Energimrk.

Studium

 

 

Grøn status

Varmepumper til varmeanlæg

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium    

Grøn status

Energimrk.

Studium

 

 

Grøn status

Varmtvandsbeholdere

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium    

Grøn status

Energimrk.

Studium

 

 

Grøn status

Ventilationsaggregater

Ecodesign

Studium Udkast Forslag

Grøn status

Energimrk.

Studium

Udkast

Forslag

Grøn status

Ventilatorer

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium Udkast  

Grøn status

Energimrk.

Studium

 

 

Kommer ikke

Cirkulationspumper

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium Udkast  

Grøn status

Energimrk.

 

 

 

Kommer ikke

* Lokal rumopvarmning med træ samt gasformig og flydende brændsel

Fuldfarvet prik: Første studie/udkast/forslag/regulering
Skraveret prik: Revideret studie/udkast/forslag/regulering

Køleudstyr

 

 

Studium

Udkast

Forslag

Regulering

Kondenseringsenheder

Ecodesign

Studium

Udkast

Forslag

Grøn status

Energimrk.

 

 

 

Kommer ikke

Væskekølere til proceskøling 
(lav- og mellemtemperatur)

Ecodesign

Studium

Udkast

Forslag

Grøn status

Energimrk.

 

 

 

Kommer ikke

Varmluftsaggregater, indeklimakøling samt proceskølere (højtemperatur)

Ecodesign

Studium Udkast Forslag Grøn status

Energimrk.

 

 

 

Kommer ikke

 

Fuldfarvet prik: Første studie/udkast/forslag/regulering
Skraveret prik: Revideret studie/udkast/forslag/regulering

Motorer, pumper og øvrigt industriudstyr

 

 

Studium

Udkast

Forslag

Regulering

Cirkulationspumper

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium

Udkast

 

Grøn status

Energimrk.

 

 

 

Kommer ikke

Elmotorer 0,12 - 0,75 kW

Ecodesign

Studium

Udkast

Forslag

 

Energimrk.

 

 

 

Kommer ikke

Elmotorer 0,75 - 375 kW

Ecodesign

Studium Udkast FOrslag Grøn status

Energimrk.

 

 

 

Kommer ikke

Elmotorer 375 - 1000 kW

Ecodesign

Studium Udkast Forslag

 

Energimrk.

     

Kommer ikke

Vandpumper

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium Udkast

 

Grøn status

Energimrk.

 

 

 

Kommer ikke

Dampkedler

Ecodesign

Studium     Kommer ikke

Energimrk.

 

 

 

 

Kompressor til standard trykluft

Ecodesign

Studium

Udkast

 

 

Energimrk.

 

 

 

 

Kompressorer til lavtryks og oliefri trykluft

Ecodesign

Studium  

 

 

Energimrk.

 

 

 

 

Industrielle ovne

Ecodesign

Studium Udkast

 

Kommer ikke

Energimrk.

 

 

 

 

Specialmotorer og drives

Ecodesign

Studium Udkast

Forslag

 

Energimrk.

 

 

 

Kommer ikke

Elkabler til indendørs brug

Ecodesign

Studium  

 

Kommer ikke

Energimrk.

 

 

 

 

Transformere til eltransmission og distribution

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium Udkast

 

Grøn status

Energimrk.

 

 

 

 

Maskinværktøjer og svejseudstyr

Ecodesign

Studium Udkast

 

 

Energimrk.

 

 

 

 

 

Fuldfarvet prik: Første studie/udkast/forslag/regulering
Skraveret prik: Revideret studie/udkast/forslag/regulering

Tværgående

 

 

Studium

Udkast

Forslag

Regulering

Eksterne strømforsyninger

Ecodesign

Studium

Udkast

 

Grøn status

Energimrk.

 

 

 

 

Netværksstandby

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium

Udkast

 

Grøn status

Energimrk.

 

 

 

 

Standbyforbrug

Link til revisionsstudie

Ecodesign

Studium Udkast   Grøn status

Energimrk.

 

 

 

 

Energi-smarte apparater

Ecodesign

Studium    

 

Energimrk.

     

 

 

Fuldfarvet prik: Første studie/udkast/forslag/regulering
Skraveret prik: Revideret studie/udkast/forslag/regulering

Bygningsudstyr
    Studium Udkast Forslag Regulering

Vinduesprodukter

Ecodesign
 
    Kommer ikke
Energimrk. Studium      

Vandhaner og brusehoveder

Link til forberedende studie

Ecodesign Studium      
Energimrk.        

Bygningsautomatik og kontrolsystemer

Link til forberedende studie

Ecodesign Studium      
Energimrk.        

Solcellemoduler, -vekselrettere og -systemer

Link til forberedende studie

Ecodesign Studium      
Energimrk.        

Elevatorer

Link til forberedende studie

Ecodesign Studium      
Energimrk. Studium      

Fuldfarvet prik: Første studie/udkast/forslag/regulering
Skraveret prik: Revideret studie/udkast/forslag/regulering

Potentielle produktreguleringer

EU-kommissionens arbejdsprogram for energirelaterede produkter omfatter en række produkter, som har potentiale for forbedret energieffektivitet. Fold ud og se hvilke produkter, der er omfattet, og hvor langt produkterne er kommet i processen. 

 • Studie betyder, at EU-kommissionen har igangsat et studie for produktgruppen, eller at studiet er afsluttet.
 • Udkast betyder, at Kommissionen har fremlagt et udkast til ecodesignlovgivning og evt. energimærkning til diskussion i Konsultationsforum (Consultation Forum).
 • Forslag betyder, at Kommissionen har fremlagt et (eller flere) reviderede forslag for den Regulerende Komite (Regulatory Committee).
 • I kraft betyder, at lovgivningen er trådt i kraft.

Læs mere om, hvordan energimærkningskravene bliver til 

Læs mere om, hvordan ecodesignkravene bliver til

 

Yderligere information

Nyheder og nyhedsbrev

EU tager løbende nye initiativer og kommer med forslag om energikrav for flere produkter. Her kan du se aktuelle nyheder fra arbejdet.

Tilmelding til nyhedsbrev

Vil du holde dig orienteret om status på nye energikrav, informationsmøder og gå-hjem-møder, så tilmeld dig ecodesign nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet sendes på mail 8-12 gange årligt og indeholder relevante nyheder om energimærkning og ecodesign af produkter. Målgruppen er primært leverandører, rådgivere og specialiserede forhandlere.

Tilmeld nyhedsbrev ved at sende en mail

Informationsmøder og høringer

Høringer

Belysning

Informationsmøde om revision af ecodesign og energimærkningsforordninger for belysningsprodukter afholdes hos Energistyrelsens den 26. oktober kl 13.00-15.30. Invitationen kan læses her:

Informationsmøde om revision af ecodesign og energimærkning vedr. belysningsprodukter.

Motorer 

Informationsmøde om revision af ecodesign og forordningen for motorer afholdes hos Teknologisk Institut den 6. november 2018. Invitation følger. 

Høringer

En række forslag til nye forordninger for ecodesign og energimærkning er sendt til offentlighøring via EUs EUROPA portal.

Det drejer sig om:

 • Køle og fryseprodukter til husholdninger
 • Belysningsprodukter
 • Skærme
 • Husholdnings opvaskemaskiner
 • Eksterne strømforsyninger

Indenfor den kommende måned forventes yderligere en række produktforordninger at blive sendt i offentlig høring. Det drejer sig om:

 • Husholdningsvaskemaskiner
 • Motorer
 • Svejseudstyr
 • Kommercielle køle- og fryseprodukter 

Kommentarer til Kommissionens forordningsforslag kan stilles direkte til Kommissionen via EU portalen eller til Energistyrelsen. 

Tidligere informationsmøder og høringer

Informationsmøde 23. januar 2018

Informationsmøde om ecodesignkrav til bygningsrelevante produkter og kravene i bygningsreglementet. På mødet informeredes om ecodesignkravene, der løbende skærpes og sammenhængen mellem de to lovgivninger, herunder, hvornår hvilken lovgivning har forrang frem for den anden.

Program for informationsmødet

Tidspunkt

Mødet afholdtes 23. januar 2018 kl. 10.00 – 12.30

Sted

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, møderum D, 4. sal. 

Præsentationer fra mødet

Rådgivermøde - Ecodesign - Teknologisk Instituts præsentation

Trafik- og Byggestyrelsens præsentation 

Energistyrelsens præsentation
 

Revision af ecodesign krav til produkter med standby og netværksstandby

EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af ecodesign krav til produkter med standby og netværksstandby

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til forslaget senest  fredag d. 15. december 2017. Kommentarer kan sendes til ecodesign@ens.dk.

Dokumenter

Kommissionens forklarende memorandum til revision af forordninger for standby og netværksstandby
Kommissionens review af ecodesignforordning for standby og netværksstandby ACT
Kommissionens review af ecodesignforordning for standby og netværksstandby ANNEX
Kommissionens udkast til agenda for møde af høringsforum

Ecodesign og energimærkning af vaske- og vaske/tørre-maskiner foreslås revideret

EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af ecodesign- og energimærkningskrav til vaskemaskiner

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til forslaget senest onsdag 13. december 2017. Kommentarer kan sendes til ecodesign@ens.dk.

Dokumenter

Kommissionens forklarende memorandum til revision af forordninger for vaske- og vaske/tørre-maskiner
Kommissionens review af ecodesignforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ACT
Kommissionens review af ecodesignforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ANNEX
Kommissionens review af energimærkningsforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ACT
Kommissionens review af energimærkningsforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ANNEX
Kommissionens udkast til agenda for møde af høringsforum

Ecodesign og energimærkning af opvaskemaskiner til husholdningsbrug foreslås revideret

EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af ecodesign- og energimærkningskrav til husholdningsopvaskemaskiner

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til forslaget senest onsdag 13. december 2017. Kommentarer kan sendes til ecodesign@ens.dk.

Dokumenter

Kommissionens forklarende memorandum til revision af forordninger for opvaskemaskiner til husholdningsbrug
Kommissionens review af ecodesignforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ACT
Kommissionens review af ecodesignforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ANNEX
Kommissionens review af energimærkningsforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ACT
Kommissionens review af energimærkningsforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ANNEX
Kommissionens udkast til agenda for møde af høringsforum

Ecodesign og energimærkning for husholdningskøle- og frysemøbler skal revideres

EU-kommissionen har fremlagt forslag til revision af ecordesign- og energimærkningsforordningerne for husholdningskøle-/frysemøbler. 

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til revisionen af husholdningskøle- og frysemøbler indtil d. 3. december 2017. Kommentarer sendes til ecodesign@ecodesign.dk

Dokumenter

Møde om belysningsregulering d. 30/11 2017

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om revision af ecodesignregulering og energimærkning af belysningsprodukter som lyskilder, armaturer og hjælpeudstyr. Baggrunden er, at EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af belysningsforordningerne og indkaldt til høringsmøde. 

Målgruppen er producenter og importører af produkterne samt brancheorganisationer og NGO’er med interesse for området.

Tid og sted

Torsdag d. 30. november kl. 10 -10:30
Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 Kbh. K

Tilmelding

ecodesign@ecodesign.dk

Dokumenter


Påtænkte krav til ”energy smart appliances”

EU-kommissionen afholdt 14. september interessentmøde om mulige krav til ”energy smart appliances”, dvs. apparater som kan reagere på prissignaler mv. Kommissionens studie af emnet med anbefalinger til strategiske beslutninger blev præsenteret og drøftet.

El-apparater kan bidrage til, at produktion og distribution af el sker billigst muligt, fx ved at aftage el, når prisen er lav, eller ved at udsætte forbrug, når prisen er høj og/ eller når der er utilstrækkelig kapacitet i el-nettet. Det kræver imidlertid, at apparater kan kommunikere med omverdenen på en nærmere defineret måde. EU-kommissionen har valgt betegnelsen ”energy smart” for produkter, som har – eller får – den egenskab.

Kommissionens studie anbefaler som eneste middel til at fremme ”energy smart” produkter, at de, som opfylder kravene, mærkes med et logo, der indgår i det almindelige energimærke og/eller i dokumentation for, at Ecodesign-krav er opfyldt.

Ved interessentmødet blev det endvidere fra de deltagende medlemslande foreslået:

 1. at produkter, hvis brug har eller kan få stor betydning for omkostningseffektiviteten i produktion og distribution af el (fx opladere til elbiler, større batteripakker til bygningsdrift, varmepumper og el-vandvarmere over en vis størrelse), kun må markedsføres, hvis de har ”energy smart” funktionalitet. Kravet kan dog først indføres om flere år, når de relevante standarder m.v. er klar.
 2. at andre produkter skal mærkes enten som ”non energy smart” eller ”energy smart”. Formålet er selvsagt at gøre denne parameter mere synlig for forbrugerne. Også dette kan naturligvis først indføres, når de relevante standarder m.v. er klar.     

Alt materiale fra studiet findes på hjemmesiden for Ecodesign Preparatory Study on Smart Appliances.

Kommentarer kan sendes til EU-kommissionens konsulent eller til Energistyrelsen via mail til jdi@ens.dkinden 9. oktober 2017. Denne blanket skal anvendes.

EU-kommissionen vil formentlig i løbet af 2018 udsende udkast til en regulering. Energistyrelsen vil orientere, når udkastet foreligger.


Guideline til producenter af ventilationsenheder

EU-kommissionen har udsendt udkast til overgangsmetoder samt bestemmelse af SFP i ventilationsaggregater omfattet af i energimærkning og ecodesign i forordningerne 1253/2014 g 1254/2014. Kommentarer indsendes til Pia Westphalen, pw@eco-energimaerk3.dk, senest d. 3. maj, 2016.

Dokument om Transitional methodsSPF(int).


Informationsmøde om EU's energikrav til netværksprodukter og eksterne strømforsyninger

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om EU’s energikrav (ecodesignkrav) til netværksprodukter og eksterne strømforsyninger (EPS). Netværksprodukter er apparater med trådløse eller kablede netværksforbindelser og egentligt netværksudstyr som routere, switches, hubs, modems mv.

Læs hele invitationen her

Tid og sted: 28. januar 2016 kl. 14.00 – 16.30 i Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K.


Informationsmøde om ændring af ecodesign og energimærkningsforordninger for belysning.

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om EU Kommissionens forordningsforslag om belysning. Forordningsforslaget kommer på baggrund af studiet LOT8/9/19, også kaldet Omnibus revisionen.

Tid og sted: 21. januar 2016 kl.13.30 i Energistyrelsen, Amaliegade 44

Materialer:

Præsentation fra mødet
Kort baggrundsrapport
Kommissionens forslag til ecodesignforordning
Kommissionens forslag til energimærkningforordning
Link til dokumenter i LOT 8/9/19-studiet

Signe Friis Christensen
Fuldmægtig (+45) 3392 6748
Thore Stenfeldt
Fuldmægtig (+45) 3392 7704