Nyt om energikrav

Nye energikrav

Der kommer løbende nye energikrav for apparater og produkter. Her på siden finder du det nyeste om vedtaget lovgivning og nye forslag.

Ophævelse af krav om energimærkning af lysarmaturer (lamper)

Kravet om energimærkning af lysarmaturer (lamper) blev ophævet d. 25. december 2019. Det betyder, at lamper ikke længere må energimærkes, og at lampers energimærke ikke længere må vises i butikker og ved onlinesalg.

Vær venligst opmærksom på, at de lysarmaturer med indbygget lyskilde (eksempelvis integreret LED) heller ikke skal energimærkes, hverken som et lysarmatur eller lyskilde.

Leveres lysarmaturet med en lyskilde, som kan tages ud af slutbrugeren, skal lyskildens energimærke fortsat vises. Da lyskildens energiklasse tidligere fremgik af lysarmaturets energimærke, kan lyskildens energimærke med fordel erstatte lysarmaturets energimærke på emballagen.

Berigtigelse af forordninger

Kommissionen udgav d. 24. februar en række berigtigelser til følgende forordninger:

 • forordning (EU) 2019/2013 om energimærkning af elektroniske skærme
 • forordning (EU) 2019/2014 om energimærkning af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner
 • forordning (EU) 2019/2016 om energimærkning af køle/fryseapparater
 • forordning (EU) 2019/2017 om energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner
 • forordning (EU) 2019/2020 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af lyskilder og separate styreanordninger
 • forordning (EU) 2019/2021 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elektroniske skærme, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008
 • forordning (EU) 2019/2022 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008
 • forordning (EU) 2019/2023 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008

Alle ovenstående forordninger blev udgivet i den Europæiske Unions Tidende d. 5. december 2019 og finder anvendelse i marts eller september 2021. Berigtigelserne består hovedsageligt af opklaring af uklarheder i forordningsteksten og stiller ikke nye krav.

Nye krav til eksterne strømforsyninger fra 1. april 2020

Fra 1. april 2020 skal eksterne strømforsyninger til husholdningsapparater og kontorudstyr overholde nye og mere ambitiøse krav til energieffektivitet i både ubelastet og aktiv tilstand. Endvidere bliver eksterne strømforsyninger til flere spændingsområder omfattet af krav.

Reglerne gælder for eksterne strømforsyninger med udgangseffekt op til 250 W, der er beregnet til at omforme vekselstrøm (AC) fra elnettet til jævnstrøm (DC) eller vekselstrøm ved et eller flere lavere spændingsniveauer, og som er beregnet til anvendelse sammen med husholdnings- og kontorudstyr.

Kravene fra 1. april 2020 i ecodesignforordning (EU) 2019/1782 omfatter bl.a.:

 • Maksimumskrav til tilladt forbrug i ubelastet tilstand (no-load), dvs. uden tilsluttet apparat.
 • Minimumskrav til den gennemsnitlige effektivitet i aktiv tilstand med tilsluttet apparat.
 • Informationskrav om udgangseffekt og -spænding og strømstyrke på mærkepladen.
 • Informationskrav i brugsanvisninger og frit tilgængelige hjemmesider for producenter, importører eller bemyndigede repræsentanter
 • Informationskrav til indhold af teknisk dokumentation

Se mere om kommende krav til eksterne strømforsyninger 

Reskalering og registrering af produkter i EPREL

Den kommende reskalering af energimærket gælder vaskemaskiner (EU 2019/2014), opvaskemaskiner (EU 2019/2017), tv og elektroniske skærme (EU 2019/2013), køle- og fryseskabe, herunder vinkøleskabe (EU 2019/2016) og lyskilder (EU 2019/2015). For husholdningsprodukterne implementeres reskaleringen 1. marts 2021 og 1. september 2021 for lyskilder.

Per 1. november 2020 skal leverandører af husholdningsprodukter, der skal reskaleres, vedlægge det eksisterende og det reskalerede energimærke i produkter, som bringes i omsætning i perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021 og levere det reskalerede energimærke til forhandlere, som efterspørger det. Endvidere skal leverandøren omregistrere eksisterende produkter i EPREL fra 1. november 2020 i henhold til kravene i den nye regulering.

14 hverdage efter de nye reguleringer finder anvendelse 1. marts 2021 skal forhandlere erstatte det eksisterende energimærke med det reskalerede mærke både i butikker og online. Bemærk produkter, som ikke bringes i omsætning efter 1. november 2020, er undtaget reskalering, og forhandlere kan sælge produkter frem til den 30. november 2021, hvorefter de skal fjernes fra butikker og online og ikke længere sælges.

Vigtige datoer for nye lovkrav

 • ​​1. november 2020
  ​Husholdningsprodukter leveres både med det eksisterende og reskalerede energimærke og relevant produktdata inddateres i EPREL
 • 1. marts 2021
  De nye krav til husholdningsprodukter får virkning og forhandlere har 14  hveerdag til at udskifte energimærkerne
 • 30.  november 2021
  Husholdningsprodukter, der ikke er reskaleret, må ikke længere vises i offline og online butikker eller sælges

De nye lovkrav for lyskilder får virkning fra 1. september 2021 og producenter skal fra 1. maj 2021 omregistrere eksisterende lyskilder i EPREL i henhold til kravene i den nye forordning.

Det nye energimærke må ikke vises før 1. september 2021 og forhandlere skal inden 1. marts 2023 ændre energimærkning online og i butikker til det reskalerede energimærke. I samme periode er leverandører forpligtigede til at levere klistermærker med det reskalerede energimærke, der passer til energiklassen på emballagen af deres produkter for simpel udskiftning.

Vigtige datoer for nye lovkrav

 • 1. maj 2021
  Eksisterende produkter i EPREL omredigeres ihht. den nye regulering 2019/2015

 • 1. september 2021
  Den nye forordning (EU) 2019/2015 får virkning og erstatter forordning (EU) 874/2012, Det reskalerede energmærke må vises.

 • 1.  marts 2023
  Afslutning på reskaleringsperioden efter 18 mdr. og kun det reskalerede energimærke vises online og i butikker

Se mere detaljerede gennemgang af reskaleringen i Kommissionens gennemgang.

Omregistrering af produkter i produktdatabasen EPREL

Siden 1. januar 2019 har leverandører registreret produkter, der er omfattet af krav om energimærkning, i EU's produktdatabase EPREL.

I forbindelse med reskaleringen af energimærket skal leverandører omregistrere eksisterende produkter, hvis enheder, der hører til den samme model eller tilsvarende modeller, bringes i omsætning efter 1. november 2020 (1. maj 2021 for lyskilder). Ved omregistrering tildeles produkterne et nyt EPREL-registreringsnummer.

For at lette overgangen til det reskalerede energimærke er det allerede nu muligt at omregistrere produkter i EEPREL og producere det reskalerede energimærke manuelt. Registreringsskemaerne er på plads, og EPREL udformer den nye QR-code, som indgår i det reskalerede mærke. Energimærkerne kan således produceres manuelt i Adobe inDesign evt. med støtte fra en grafisk designer.

Den fulde omregistrering i EPREL-databasen forventes at være tilgængelig 1. juli 2020, hvorefter EPREL-databasen producerer komplette reskalerede energimærker. Leverandøren inddaterer alle relevante data for et produkt, og etiketten produceres automatisk af EPREL tilgængelig for forhandlere og forbrugere samt produktets datablad.

Se yderligere information om EPREL og producer energimærker 

Yderligere information

Ecodesign nyhedsbrev

EU tager løbende nye initiativer og kommer med forslag om energikrav for flere produkter. Her kan du se aktuelle nyheder fra arbejdet.

Ecodesign nyhedsbrev december 2019

Tilmelding til nyhedsbrev

Vil du holde dig orienteret om status på nye energikrav, informationsmøder og gå-hjem-møder, så tilmeld dig ecodesign nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet sendes på mail 8-12 gange årligt og indeholder relevante nyheder om energimærkning og ecodesign af produkter. Målgruppen er primært leverandører, rådgivere og specialiserede forhandlere.

Tilmeld nyhedsbrev ved at sende en mail

Informationsmøder og høringer

Høringer

Belysning

Informationsmøde om revision af ecodesign og energimærkningsforordninger for belysningsprodukter afholdes hos Energistyrelsens den 26. oktober kl 13.00-15.30. Invitationen kan læses her:

Informationsmøde om revision af ecodesign og energimærkning vedr. belysningsprodukter.

Motorer 

Informationsmøde om revision af ecodesign og forordningen for motorer afholdes hos Teknologisk Institut den 6. november 2018. Invitation følger. 

Høringer

En række forslag til nye forordninger for ecodesign og energimærkning er sendt til offentlighøring via EUs EUROPA portal.

Det drejer sig om:

 • Køle og fryseprodukter til husholdninger
 • Belysningsprodukter
 • Skærme
 • Husholdnings opvaskemaskiner
 • Eksterne strømforsyninger

Indenfor den kommende måned forventes yderligere en række produktforordninger at blive sendt i offentlig høring. Det drejer sig om:

 • Husholdningsvaskemaskiner
 • Motorer
 • Svejseudstyr
 • Kommercielle køle- og fryseprodukter 

Kommentarer til Kommissionens forordningsforslag kan stilles direkte til Kommissionen via EU portalen eller til Energistyrelsen. 

Tidligere informationsmøder og høringer

Informationsmøde 23. januar 2018

Informationsmøde om ecodesignkrav til bygningsrelevante produkter og kravene i bygningsreglementet. På mødet informeredes om ecodesignkravene, der løbende skærpes og sammenhængen mellem de to lovgivninger, herunder, hvornår hvilken lovgivning har forrang frem for den anden.

Program for informationsmødet

Tidspunkt

Mødet afholdtes 23. januar 2018 kl. 10.00 – 12.30

Sted

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, møderum D, 4. sal. 

Præsentationer fra mødet

Rådgivermøde - Ecodesign - Teknologisk Instituts præsentation

Trafik- og Byggestyrelsens præsentation 

Energistyrelsens præsentation
 

Revision af ecodesign krav til produkter med standby og netværksstandby

EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af ecodesign krav til produkter med standby og netværksstandby

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til forslaget senest  fredag d. 15. december 2017. Kommentarer kan sendes til ecodesign@ens.dk.

Dokumenter

Kommissionens forklarende memorandum til revision af forordninger for standby og netværksstandby
Kommissionens review af ecodesignforordning for standby og netværksstandby ACT
Kommissionens review af ecodesignforordning for standby og netværksstandby ANNEX
Kommissionens udkast til agenda for møde af høringsforum

Ecodesign og energimærkning af vaske- og vaske/tørre-maskiner foreslås revideret

EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af ecodesign- og energimærkningskrav til vaskemaskiner

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til forslaget senest onsdag 13. december 2017. Kommentarer kan sendes til ecodesign@ens.dk.

Dokumenter

Kommissionens forklarende memorandum til revision af forordninger for vaske- og vaske/tørre-maskiner
Kommissionens review af ecodesignforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ACT
Kommissionens review af ecodesignforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ANNEX
Kommissionens review af energimærkningsforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ACT
Kommissionens review af energimærkningsforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ANNEX
Kommissionens udkast til agenda for møde af høringsforum

Ecodesign og energimærkning af opvaskemaskiner til husholdningsbrug foreslås revideret

EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af ecodesign- og energimærkningskrav til husholdningsopvaskemaskiner

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til forslaget senest onsdag 13. december 2017. Kommentarer kan sendes til ecodesign@ens.dk.

Dokumenter

Kommissionens forklarende memorandum til revision af forordninger for opvaskemaskiner til husholdningsbrug
Kommissionens review af ecodesignforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ACT
Kommissionens review af ecodesignforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ANNEX
Kommissionens review af energimærkningsforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ACT
Kommissionens review af energimærkningsforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ANNEX
Kommissionens udkast til agenda for møde af høringsforum

Ecodesign og energimærkning for husholdningskøle- og frysemøbler skal revideres

EU-kommissionen har fremlagt forslag til revision af ecordesign- og energimærkningsforordningerne for husholdningskøle-/frysemøbler. 

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til revisionen af husholdningskøle- og frysemøbler indtil d. 3. december 2017. Kommentarer sendes til ecodesign@ecodesign.dk

Dokumenter

Møde om belysningsregulering d. 30/11 2017

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om revision af ecodesignregulering og energimærkning af belysningsprodukter som lyskilder, armaturer og hjælpeudstyr. Baggrunden er, at EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af belysningsforordningerne og indkaldt til høringsmøde. 

Målgruppen er producenter og importører af produkterne samt brancheorganisationer og NGO’er med interesse for området.

Tid og sted

Torsdag d. 30. november kl. 10 -10:30
Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 Kbh. K

Tilmelding

ecodesign@ecodesign.dk

Dokumenter


Påtænkte krav til ”energy smart appliances”

EU-kommissionen afholdt 14. september interessentmøde om mulige krav til ”energy smart appliances”, dvs. apparater som kan reagere på prissignaler mv. Kommissionens studie af emnet med anbefalinger til strategiske beslutninger blev præsenteret og drøftet.

El-apparater kan bidrage til, at produktion og distribution af el sker billigst muligt, fx ved at aftage el, når prisen er lav, eller ved at udsætte forbrug, når prisen er høj og/ eller når der er utilstrækkelig kapacitet i el-nettet. Det kræver imidlertid, at apparater kan kommunikere med omverdenen på en nærmere defineret måde. EU-kommissionen har valgt betegnelsen ”energy smart” for produkter, som har – eller får – den egenskab.

Kommissionens studie anbefaler som eneste middel til at fremme ”energy smart” produkter, at de, som opfylder kravene, mærkes med et logo, der indgår i det almindelige energimærke og/eller i dokumentation for, at Ecodesign-krav er opfyldt.

Ved interessentmødet blev det endvidere fra de deltagende medlemslande foreslået:

 1. at produkter, hvis brug har eller kan få stor betydning for omkostningseffektiviteten i produktion og distribution af el (fx opladere til elbiler, større batteripakker til bygningsdrift, varmepumper og el-vandvarmere over en vis størrelse), kun må markedsføres, hvis de har ”energy smart” funktionalitet. Kravet kan dog først indføres om flere år, når de relevante standarder m.v. er klar.
 2. at andre produkter skal mærkes enten som ”non energy smart” eller ”energy smart”. Formålet er selvsagt at gøre denne parameter mere synlig for forbrugerne. Også dette kan naturligvis først indføres, når de relevante standarder m.v. er klar.     

Alt materiale fra studiet findes på hjemmesiden for Ecodesign Preparatory Study on Smart Appliances.

Kommentarer kan sendes til EU-kommissionens konsulent eller til Energistyrelsen via mail til jdi@ens.dkinden 9. oktober 2017. Denne blanket skal anvendes.

EU-kommissionen vil formentlig i løbet af 2018 udsende udkast til en regulering. Energistyrelsen vil orientere, når udkastet foreligger.


Guideline til producenter af ventilationsenheder

EU-kommissionen har udsendt udkast til overgangsmetoder samt bestemmelse af SFP i ventilationsaggregater omfattet af i energimærkning og ecodesign i forordningerne 1253/2014 g 1254/2014. Kommentarer indsendes til Pia Westphalen, pw@eco-energimaerk3.dk, senest d. 3. maj, 2016.

Dokument om Transitional methodsSPF(int).


Informationsmøde om EU's energikrav til netværksprodukter og eksterne strømforsyninger

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om EU’s energikrav (ecodesignkrav) til netværksprodukter og eksterne strømforsyninger (EPS). Netværksprodukter er apparater med trådløse eller kablede netværksforbindelser og egentligt netværksudstyr som routere, switches, hubs, modems mv.

Læs hele invitationen her

Tid og sted: 28. januar 2016 kl. 14.00 – 16.30 i Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K.


Informationsmøde om ændring af ecodesign og energimærkningsforordninger for belysning.

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om EU Kommissionens forordningsforslag om belysning. Forordningsforslaget kommer på baggrund af studiet LOT8/9/19, også kaldet Omnibus revisionen.

Tid og sted: 21. januar 2016 kl.13.30 i Energistyrelsen, Amaliegade 44

Materialer:

Præsentation fra mødet
Kort baggrundsrapport
Kommissionens forslag til ecodesignforordning
Kommissionens forslag til energimærkningforordning
Link til dokumenter i LOT 8/9/19-studiet

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk