Nyt om energikrav

Nyt om ecodesign, februar 2023

Nyt om Ecodesignforordningen

Åben høring om kommende arbejdsplan for ecodesignforordningen (ESPR)

I forbindelse med udformningen af ESPR har Europa-Kommissionen åbnet en høring for den kommende arbejdsplan for ecodesignforordningen. 
Arbejdsplanen identificerer hvilke produkter, som ikke er omfattet af det nuværende ecodesigndirektiv, der bør være en prioritet for Kommissionen under den nye forordning. 

Læs mere om selve høringen og indsend høringssvar her. Den offentlige høring er åbent indtil d. 25. april 2023. 

Forslag til ny rammeforordning

Som også tidligere beskrevet i nyhedsbrevet fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til en ny rammeforordning for ecodesign. Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet koordinerer forhandlingen af forslaget, som indholdsmæssigt spænder bredt på tværs af andre ministerier og styrelser. Hvis der er input og spørgsmål til forslaget, kan de fortsat stilles via ecodesign@ens.dk

Indholdet i forslaget kan læses i nyhedsbrev fra december 2022.

 

Nyt om Ecodesigndirektivet inkl. ecodesign og energimærkning

Nyt arbejdsprogram fra Kommissionen for ecodesign og energimærkning 

Europa-Kommissionen fremlagde i december sin arbejdsplan for ecodesign og energimærkning for 2023-2026. Arbejdsplanen indeholder information om kommende aktiviteter for Kommissionens arbejde med ecodesign og energimærke, herunder produktgrupper hvor Kommissionen forventer at revidere den nuværende lovgivning eller vedtage tilføjelser til produkter, som er omfattet af ecodesign og/eller energimærkning. En oversigt findes i nyhedsbrevet fra december 2022.

Kommende møder i Kommissionen: 

  • 16. februar: Konsultationsforum – Eksterne strømforsyninger
  • 28. februar: Konsultationsforum – Produktdatabasen EPREL
  • 7. marts: Konsultationsforum – Ecodesign og energimærkning for airconditioners og klimaanlæg, energimærkning for lokale rumopvarmere
  • 27. april: Konsultationsforum – Ecodesign og energimærkning for ”space heaters” og vandvarmere (Water heaters)
  • 9. juni: Konsultationsforum – Ecodesign for industrielle ventilatorer
  • 3. kvartal 2023: Konsultationsforum – Computere

 

Reskaleringen af energimærket for lyskilder

Fra den 1. marts 2023 er det ikke længere lovligt at sælge produkter med det nuværende mærke (A+++ - G) på emballagen. Efter denne dato skal alle produkter, der er bragt i omsætning enten reskaleres eller fjernes fra markedet.

Du kan læse mere om reskalering af energimærket for lyskilder her eller i tidligere versioner af Nyt om Ecodesign (f.eks December 2022 eller November 2022). 

Udfasning af T8-, T5- og CFLni-lysstofrør

Med Europa-Kommissionens vedtagelse af ændringer til RoHS-direktivet, lukkes der effektivt for import og markedsføring af en række lyskilder og lysstofrør med kviksølv i EU inden september 2023.

Læs mere  om udfasningen på Miljøstyrelsens hjemmeside eller Energistyrelsens hjemmeside.

 

 

 

FAQ: Udfasning af T5-, T8- og CFLni-lysstofrør

Hvad gør vi som forhandler af T8 og T5 lysrør?

Udfasningen betyder, at det bliver forbudt at sende nye CFLni-lysstofrør på markedet fra 24. februar 2023 og nye T5- og T8-lysstofrør på markedet fra d. 24. august 2023. Energistyrelsen opfordrer virksomhederne til at udvise rettidig omhu og allerede nu planlægge konverteringen af virksomhedens lyssystemer for at undgå flaskehalsproblemer senere. 

Hvornår er T5-, T8- og CFLni-lysstofrør bragt i omsætning?

Lysstofrør er bragt i omsætning, når det fysisk er overført fra producenten eller importøren til en distributør, eller når ejendomsretten er overdraget. Overførslen kan ske mod betaling eller gratis, og er uafhængig af salgsmetode. 


Lysstofrør, der ligger på lager hos producenten (eller dennes repræsentant) eller importøren, er ikke bragt i omsætning medmindre ejendomsretten er overdraget til andre aktører i afsætningskæden, f.eks. til en distributør.

 

Hvornår træder forbuddet i kraft?

Forbuddet mod at sende nye T5- og T8-lysstofrør på markedet træder i kraft fra d. 24. august 2023. Fra d. 24. februar 2023 er det ikke længere lovligt at bringe CFLni-lysstofrør i omsætning. Det er forsat tilladt at sælge ud af lagre, hvorefter der kun må udbydes LED-lysstofrør.

Hvad gør vi som forbruger af T5-, T8-, eller CFLni-lysstofrør?

Der er tre mulige veje til at skifte fra lysstofrør til LED, alt efter hvilke armaturer du har i dag, og hvilke ønsker du har til din fremtidige belysning. 

  1. Udskift lysstofrør med LED-rør der er kompatible med de nuværende armaturer.
  2. Skift til nye armaturer med LED-belysning.
  3. Ombyg de eksisterende armaturer. Her er det vigtigt at være opmærksom på el-sikkerhed, samt at armaturer, der fra begyndelsen er designet til lysstofrør, måske ikke kan sprede LED-lyset på samme måde og dermed påvirker slutresultatet. 

Se mere om ombygning af belysningsarmaturer på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Vil du holde dig orienteret om status på nye energikrav, informationsmøder og gå-hjem-møder, så tilmeld dig ecodesign nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet sendes på mail 8-12 gange årligt og indeholder relevante nyheder om energimærkning og ecodesign af produkter. Målgruppen er primært leverandører, rådgivere og specialiserede forhandlere.

Tilmeld nyhedsbrev ved at sende en mail

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk