Nyt om energikrav

Nyt om ecodesign og energimærkning - februar 2024

Nye krav til tørretumblere fra 1. juli 2025

Kravene til miljøvenligt design og energimærkning af tørretumblere har gennemgået en revision, og to nye forordninger er vedtaget. Det gælder ecodesign forordning (EU) 2023/2533 og energimærkningsforordning (EU) 2023/2534. Kravene finder anvendelse fra 1. juli 2025.

Kravene til energieffektivitet skærpes yderligere, til et niveau der svarer til varmepumpeteknologien, og en række reservedele skal være tilgængelige for slutbrugere og professionelle reparatører.

De nye krav betyder, at tørretumblerne får det nye energimærke med skalaen A-G og en QR-kode, der fører direkte til modellens side i EPREL produktdatabasen.

Tørretumblere har gældende krav gennem ecodesign forordning (EU) 932/2012 og energimærkningsforordning (EU) 392/2012. Disse gælder fortsat, indtil de erstattes af de nye regler.

Læs mere om tørretumblere.

Skærpede energieffektivitetskrav til hvidevarer fra 1. marts 2024

Fra 1. marts gælder skærpede energieffektivitetskrav for opvaskemaskiner med mere end 10 kuverter (2019/2022). Skærpelsen betyder at kun opvaskemaskiner med energiklasse E eller bedre må bringes i omsætning efter 1. marts. Kravet gælder ikke produkter som allerede er bragt i omsætning og de kan markedsføres og sælges så længer lager haves.

En lignende skærpelse af energieffektivitetskravene gælder for køle/fryseapparater fra 1 marts. Kravene gælder for køleskabe og frysere til husholdninger, såkaldte lydløse køleskabe og vinkølere.

Studie om genanvendelighed af solcellemoduler

Europa-Kommissionen har lanceret et studie, der skal undersøge muligheden for at udvikle et genanvendelighedsindeks for solcellemoduler og invertere. Interesserede parter kan tilmelde sig via nedenstående link for at modtage opdateringer om møder og materialer. Undersøgelsen løber frem til juni 2025.

Læs mere om udviklingen af et genanvendelighedsindeks for solcellemoduler og invertere (pv-recyclability-index.eu)

Nyt EU-projekt om formidling af produktkrav - Compliance Service Center

Ecodesign- og energimærkningskravene til energirelaterede produkter bliver løbende skærpet og nye produktgrupper bliver omfattet af kravene. Frem mod 2027 gælder det blandt andet flere opvarmningsprodukter, klimaanlæg, solceller, mobiltelefoner og tørretumblere.  

Et nyt projekt i EU Programmet LIFE skal på tværs af EU sikre god vejledning af producenter, importører, forhandlere og installatører, så de er klædt godt på til at kunne leve op til de skærpede og nye krav.

Compliance Services projektet gennemføres af et konsortium, som består af flere europæiske energistyrelser, brancheforeninger, nonprofitorganisationer og energifageksperter.

Energistyrelsen deltager i konsortiet som energifagekspert og har ansvaret for udvikling af indhold og informationsværktøjer.
Vi glæder os til at deltage i dette spændende projekt, som strækker sig over de næste tre år.

Compliance Services portalen lanceres juni 2024 og følg projektet på LinkedIn.  

Ny EU-dom om støvsugere

EU-Domstolen har i januar 2024 frifundet Europa-Kommissionen i seneste sag om støvsugere. Dette er godt nyt for udviklingen af det fremtidige nye energimærke for støvsugere.  

Sagen kort fortalt

Som følge af en dom ved EU-domstolen blev energimærkningsforordningen for støvsugere annulleret den 18. januar 2019. Annulleringen betød, at det ikke længere er tilladt at anvende energimærket på udstillede støvsugere i butikkerne samt på internettet og i reklamer.

Dyson Ltd. indledte søgsmålet mod Europa-Kommissionen tilbage i november 2018, og efter annulleringen af energimærkningsforordningen for støvsugere indledte Dyson Ltd. endnu et søgsmål mod Kommission for at have overtrådt EU-lovgivningen og et krav om en erstatning på over 1,3 mia. DKK (T-544/13 RENV).  

Med EU-Domstolens domsafsigelse af 11. januar 2024 har retten frifundet Europa-Kommissionen og afvist erstatningssøgsmålet definitivt (C-122/22 P).

Læs mere om sagen i domstolens pressemeddelelse

Ny forordning for støvsugere er på vej

En ny energimærkning for støvsugere er under udvikling og det første udkast til reguleringen er allerede nu offentligt tilgængeligt på Europa-Kommissionens hjemmeside. Det nye energimærke forventes i butikkerne og reklamer fra 2026.

Se udkast til energimærkning af  støvsugere på Europa Kommissionens CIRCABC platform.  
 

Ny ecodesignforordning under udarbejdelse (ESPR)

Som orienteret om i tidligere nyhedsbreve er en ny ecodesignforordning (ESPR) under forhandling i EU. ESPR vil bygge på og erstatte ecodesigndirektivet med et væsentligt udvidet anvendelsesområde, som vil omfatte næsten alle fysiske produkter (undtaget bl.a. fødevarer, foder og lægemidler). Dertil udvides de mulige reguleringsaspekter med fokus på cirkularitet, og der introduceres nye virkemidler med indførelse af bl.a. et digitalt produktpas, mulighed for at stille krav om mærkning og krav rettet mod grønne offentlige indkøb, samt bestemmelser om destruktion af usolgte forbrugerprodukter.

Europa-Parlamentet og Rådet har fornylig indgået en foreløbig aftale om forordningen. I forhold til den videre proces udestår juridisk og lingvistisk gennemgang af lovudkastet, hvorefter forordningen skal godkendes og formelt vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet. Forordningen vil derefter træde i kraft 20 dage efter dens offentliggørelse i EU-Tidende. Kommissionens første arbejdsplan med produkter, som skal prioriteres med henblik på ecodesignregulering, forventes vedtaget inden for 9 mdr. efter forordningens ikrafttrædelse.

Rådet har udsendt en pressemeddelelse om den foreløbige aftale, som kan læses her.

Kommende møder i Kommissionen

Datoer er midlertidige og ændringer kan forekomme

11. marts 2014
Konsultationsforum-møde om reparationsscore for husholdnings tørretumblere

18. marts 2024
Konsultationsforum-møde om madlavningsapparater

19. marts 2024
Konsultationsforum-møde om computere

2. kvartal 2024 (forventet)
Konsultationsforum-møde om billedudstyr

FAQ: Udfasning af T5-, T8- og CFLni-lysstofrør

Hvad gør vi som forhandler af T8 og T5 lysrør?

Udfasningen betyder, at det bliver forbudt at sende nye CFLni-lysstofrør på markedet fra 24. februar 2023 og nye T5- og T8-lysstofrør på markedet fra d. 24. august 2023. Energistyrelsen opfordrer virksomhederne til at udvise rettidig omhu og allerede nu planlægge konverteringen af virksomhedens lyssystemer for at undgå flaskehalsproblemer senere. 

Hvornår er T5-, T8- og CFLni-lysstofrør bragt i omsætning?

Lysstofrør er bragt i omsætning, når det fysisk er overført fra producenten eller importøren til en distributør, eller når ejendomsretten er overdraget. Overførslen kan ske mod betaling eller gratis, og er uafhængig af salgsmetode. 


Lysstofrør, der ligger på lager hos producenten (eller dennes repræsentant) eller importøren, er ikke bragt i omsætning medmindre ejendomsretten er overdraget til andre aktører i afsætningskæden, f.eks. til en distributør.

 

Hvornår træder forbuddet i kraft?

Forbuddet mod at sende nye T5- og T8-lysstofrør på markedet træder i kraft fra d. 24. august 2023. Fra d. 24. februar 2023 er det ikke længere lovligt at bringe CFLni-lysstofrør i omsætning. Det er forsat tilladt at sælge ud af lagre, hvorefter der kun må udbydes LED-lysstofrør.

Hvad gør vi som forbruger af T5-, T8-, eller CFLni-lysstofrør?

Der er tre mulige veje til at skifte fra lysstofrør til LED, alt efter hvilke armaturer du har i dag, og hvilke ønsker du har til din fremtidige belysning. 

  1. Udskift lysstofrør med LED-rør der er kompatible med de nuværende armaturer.
  2. Skift til nye armaturer med LED-belysning.
  3. Ombyg de eksisterende armaturer. Her er det vigtigt at være opmærksom på el-sikkerhed, samt at armaturer, der fra begyndelsen er designet til lysstofrør, måske ikke kan sprede LED-lyset på samme måde og dermed påvirker slutresultatet. 

Se mere om ombygning af belysningsarmaturer på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Vil du holde dig orienteret om status på nye energikrav, informationsmøder og gå-hjem-møder, så tilmeld dig ecodesign nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet sendes på mail 8-12 gange årligt og indeholder relevante nyheder om energimærkning og ecodesign af produkter. Målgruppen er primært leverandører, rådgivere og specialiserede forhandlere.

Tilmeld nyhedsbrev ved at sende en mail

Kontakt

Ecodesign