Nyt om energikrav

Nye energikrav

Der kommer løbende nye energikrav for apparater og produkter. Her på siden finder du det nyeste om vedtaget lovgivning og nye forslag.

EU forbereder energikrav for flere produkter. For nogle produkter kan nye krav blive vedtaget i løbet af kort tid, mens det for andre produkter kan tage adskillige år, før nye krav er på plads. På denne side finder du alle nye forslag, invitationer til høringer og informationsmøder samt oversigt med status på lovgivning om ecodesign og energimærkning af produkter.

Nye ecodesign- og energimærkningsforordninger

EU-kommissionen har publiceret reviderede ecodesign- og energimærkningsforordninger for 10 produktgrupper, der finder anvendelse de kommende år.

Hovedparten af lovkravene finder anvendelse d. 1. marts 2021 undtagen eksterne strømforsyninger (1. april 2020), svejseudstyr (1. januar 2021), transformatorer (1. juli 2021) og lyskilder, som først finder anvendelse 1. september 2021.

Produktområde Regulering Anvendelsesdato
Eksterne strømforsyninger Ecodesign 1. april 2020
Svejseudstyr Ecodesign 1. januar 2021
Elmotorer Ecodesign 1. marts 2021
Skærme  Ecodesign og energimærkning 1. marts 2021
Vaskemaskiner og tørretumblere Ecodesign og energimærkning 1. marts 2021
Køle/fryseapparater – husholdning Ecodesign og energimærkning 1. marts 2021
Opvaskemaskiner Ecodesign og energimærkning 1. marts 2021
Køle/fryseapparater med direkte salg Ecodesign og energimærkning 1. marts 2021
Transformatorer Ecodesign 1. juli 2021
Lyskilder Ecodesign og energimærkning 1. september 2021

 

Bemærk endvidere at enkelte ecodesign- og energimærkningskrav allerede finder anvendelse ved ikrafttrædelsen af forordningen. Således ophæves energimærkning af lamper den 25. december 2019.

Med de nye forordninger er der indført en række skærpede krav til produktinformation, ressourceeffektivitet, reservedele og reskaleringen af energimærkningen. Her forvinder energiklasserne A+++, A++ og A+ for de produkter, som er omfattet af de nye forordninger og fra 1. marts 2021 vil erstattes af en A-G-skala.

Du finder de nye forordninger i Den Europæiske Unions Tidende.

Lysarmaturer skal ikke længere energimærkes

Når den nye energimærkningsforordning om lyskilder træder i kraft den 25. december ophæves kravet om energimærkning af lamper. Ophævelsen betyder at energimærket på lamper ikke må vises efter denne dato og forbuddet omfatter:

 1. Salgsudstilling: Fjernelse af alle EU-mærkningspapirskilte, overklæbning af alle klistermærker til udstillingslamper, det samme gælder for alle EU-mærker på hylden osv.
 2. Salgspakke: Overlapning af alle EU-mærker - for eksempel med hvide klistermærker.
 3. Online-shop og websted: Fjernelse af alle EU-mærke-oplysninger (energiklasse-knap, energiklasse-indikation inden for artikelnavnet, angivelse af energiklasse i produktbeskrivelsen og i tekniske data, alle billedfiler med EU-mærke, link og fil til produktdatablad).
 4. Annoncering: Fjernelse af alle EU-mærkerelaterede oplysninger (energiklasse-knap, specificering af spektrum, nævnes også i produktbeskrivelsen).

Lyskæder behandles som lamper og skal ikke energimærkes efter den 25. december. Men hvis lyskilder i en kæde kan udskiftes, og hvis de enkelte lyskilder i kæden yder mere end 30 lumen, er kæden omfattet af reglerne for mærkning af lyskilder, og mærkning påkræves.

Fjernsyn får ny energiklasse A+++

Fjernsyn bliver stadigt mere energieffektive. I 2011 var meget få i klasse A, og siden indførte man energiklasserne A+ og A++ for at afspejle den højere effektivitet. Nu er der behov for en ny klasse A+++, som indføres 1. januar 2020.

Læs mere om energimærkning af fjernsyn

Produktdatabasen EPREL

EPREL er en fælles Europæisk produktdatabase, som indeholder energimærke og produktdatablad for alle produkter omfattet af regler om energimærkning. Leverandører af produkterne har ansvar for, at de nødvendige data er inddateret i EPREL.

Tilsynsmyndigheder i EU-landene fik den 2. december 2019 adgang til databasen, men forbrugerne og andre interesserede må vente til sommeren 2020. Sikkerhedsstyrelsen er tilsynsmyndighed i Danmark.

Læs mere under om energikrav

Konsultationsmøde om vandpumper og støvsugere

EU Kommissionen har inviteret til konsultationsmøde om revision af ecodesign- og energimærkningsforordninger for vandpumper den 29. oktober i Bruxelles og for støvsugere den 30. oktober. Energistyrelsen deltager på begge møder. 

Varmepumper

EU-Kommissionen har iværksat en gennemførlighedsundersøgelse til revision af den eksisterende regulering af rent vandpumper (EU 547/2012), som omfatter spildevandspumper og andre pumper. Formålet er at undersøge muligheden for at stille mere ambitiøse krav til miljødesign og/eller energimærkning og undersøge, om alle relevante pumpetyper kan inkluderes i en regulering. I henhold til revisionen får reguleringen virkning fra 1. januar 2022.

Se EU-Kommissionens studie om vandpumper

Støvsugere

Krav til energimærkning af støvsugere blev annulleret den 18. januar 2019 i alle EU-lande, hvilket betyder, at leverandører og detailhandlere skal fjerne energimærkning af støvsugere i butikker, på internettet og i reklamer. Siden har EU-Kommissionen begyndt arbejdet med at udvikle nye krav til energimærkning af støvsugere, og Energistyrelsen opfordrer til samarbejde med relevante interessenter på området.

Den reviderede forordning omfatter nettilsluttede elektriske støvsugere, inklusive hybridstøvsugere. Forordningen gælder ikke for våde støvsugere, kombinerede våde og tørre støvsugere, batteridrevne støvsugere, robotstøvsugere, industrielle støvsugere eller centrale støvsugere samt gulvrensere og udendørs støvsugere. Reguleringen forventes at få virkning fra 1. marts 2023.

Dokumenter

Forslag til revision ecodesignforordning for pumper
Forstudie pumper
Forstudie pumper bilag
Forslag til revision af ecodesignforordning for støvsugere
Forslag til revision af energimærkningsforordning for støvsugere
Forstudie støvsugere

Du kan løbende holde dig opdateret her på siden.

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning, som forklarer, hvordan du, som producent eller forhandler, skal forholde dig ift. annulleringen af energimærket for støvsugere.

Energistyrelsen har udarbejdet en FAQ, som indeholder de oftest stillede spørgsmål om annulleringen af energimærket for støvsugere.

Potentielle produktreguleringer

EU-kommissionens arbejdsprogram for energirelaterede produkter omfatter en række produkter, som har potentiale for forbedret energieffektivitet. Fold ud og se hvilke produkter, der er omfattet, og hvor langt produkterne er kommet i processen. 

 • Studie betyder, at EU-kommissionen har igangsat et studie for produktgruppen, eller at studiet er afsluttet.
 • Udkast betyder, at Kommissionen har fremlagt et udkast til ecodesignlovgivning og evt. energimærkning til diskussion i Konsultationsforum (Consultation Forum).
 • Forslag betyder, at Kommissionen har fremlagt et (eller flere) reviderede forslag for den Regulerende Komite (Regulatory Committee).
 • I kraft betyder, at lovgivningen er trådt i kraft.

Læs mere om, hvordan energimærkningskravene bliver til 

Læs mere om, hvordan ecodesignkravene bliver til

 

Yderligere information

Nyheder og nyhedsbrev

EU tager løbende nye initiativer og kommer med forslag om energikrav for flere produkter. Her kan du se aktuelle nyheder fra arbejdet.

Tilmelding til nyhedsbrev

Vil du holde dig orienteret om status på nye energikrav, informationsmøder og gå-hjem-møder, så tilmeld dig ecodesign nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet sendes på mail 8-12 gange årligt og indeholder relevante nyheder om energimærkning og ecodesign af produkter. Målgruppen er primært leverandører, rådgivere og specialiserede forhandlere.

Tilmeld nyhedsbrev ved at sende en mail

Informationsmøder og høringer

Høringer

Belysning

Informationsmøde om revision af ecodesign og energimærkningsforordninger for belysningsprodukter afholdes hos Energistyrelsens den 26. oktober kl 13.00-15.30. Invitationen kan læses her:

Informationsmøde om revision af ecodesign og energimærkning vedr. belysningsprodukter.

Motorer 

Informationsmøde om revision af ecodesign og forordningen for motorer afholdes hos Teknologisk Institut den 6. november 2018. Invitation følger. 

Høringer

En række forslag til nye forordninger for ecodesign og energimærkning er sendt til offentlighøring via EUs EUROPA portal.

Det drejer sig om:

 • Køle og fryseprodukter til husholdninger
 • Belysningsprodukter
 • Skærme
 • Husholdnings opvaskemaskiner
 • Eksterne strømforsyninger

Indenfor den kommende måned forventes yderligere en række produktforordninger at blive sendt i offentlig høring. Det drejer sig om:

 • Husholdningsvaskemaskiner
 • Motorer
 • Svejseudstyr
 • Kommercielle køle- og fryseprodukter 

Kommentarer til Kommissionens forordningsforslag kan stilles direkte til Kommissionen via EU portalen eller til Energistyrelsen. 

Tidligere informationsmøder og høringer

Informationsmøde 23. januar 2018

Informationsmøde om ecodesignkrav til bygningsrelevante produkter og kravene i bygningsreglementet. På mødet informeredes om ecodesignkravene, der løbende skærpes og sammenhængen mellem de to lovgivninger, herunder, hvornår hvilken lovgivning har forrang frem for den anden.

Program for informationsmødet

Tidspunkt

Mødet afholdtes 23. januar 2018 kl. 10.00 – 12.30

Sted

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, møderum D, 4. sal. 

Præsentationer fra mødet

Rådgivermøde - Ecodesign - Teknologisk Instituts præsentation

Trafik- og Byggestyrelsens præsentation 

Energistyrelsens præsentation
 

Revision af ecodesign krav til produkter med standby og netværksstandby

EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af ecodesign krav til produkter med standby og netværksstandby

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til forslaget senest  fredag d. 15. december 2017. Kommentarer kan sendes til ecodesign@ens.dk.

Dokumenter

Kommissionens forklarende memorandum til revision af forordninger for standby og netværksstandby
Kommissionens review af ecodesignforordning for standby og netværksstandby ACT
Kommissionens review af ecodesignforordning for standby og netværksstandby ANNEX
Kommissionens udkast til agenda for møde af høringsforum

Ecodesign og energimærkning af vaske- og vaske/tørre-maskiner foreslås revideret

EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af ecodesign- og energimærkningskrav til vaskemaskiner

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til forslaget senest onsdag 13. december 2017. Kommentarer kan sendes til ecodesign@ens.dk.

Dokumenter

Kommissionens forklarende memorandum til revision af forordninger for vaske- og vaske/tørre-maskiner
Kommissionens review af ecodesignforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ACT
Kommissionens review af ecodesignforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ANNEX
Kommissionens review af energimærkningsforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ACT
Kommissionens review af energimærkningsforordning for vaske- og vaske/tørre-maskiner ANNEX
Kommissionens udkast til agenda for møde af høringsforum

Ecodesign og energimærkning af opvaskemaskiner til husholdningsbrug foreslås revideret

EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af ecodesign- og energimærkningskrav til husholdningsopvaskemaskiner

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til forslaget senest onsdag 13. december 2017. Kommentarer kan sendes til ecodesign@ens.dk.

Dokumenter

Kommissionens forklarende memorandum til revision af forordninger for opvaskemaskiner til husholdningsbrug
Kommissionens review af ecodesignforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ACT
Kommissionens review af ecodesignforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ANNEX
Kommissionens review af energimærkningsforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ACT
Kommissionens review af energimærkningsforordning for opvaskemaskiner til husholdningsbrug ANNEX
Kommissionens udkast til agenda for møde af høringsforum

Ecodesign og energimærkning for husholdningskøle- og frysemøbler skal revideres

EU-kommissionen har fremlagt forslag til revision af ecordesign- og energimærkningsforordningerne for husholdningskøle-/frysemøbler. 

Deadline for kommentarer

Energistyrelsen modtager kommentarer til revisionen af husholdningskøle- og frysemøbler indtil d. 3. december 2017. Kommentarer sendes til ecodesign@ecodesign.dk

Dokumenter

Møde om belysningsregulering d. 30/11 2017

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om revision af ecodesignregulering og energimærkning af belysningsprodukter som lyskilder, armaturer og hjælpeudstyr. Baggrunden er, at EU-kommissionen har udsendt forslag til revision af belysningsforordningerne og indkaldt til høringsmøde. 

Målgruppen er producenter og importører af produkterne samt brancheorganisationer og NGO’er med interesse for området.

Tid og sted

Torsdag d. 30. november kl. 10 -10:30
Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 Kbh. K

Tilmelding

ecodesign@ecodesign.dk

Dokumenter


Påtænkte krav til ”energy smart appliances”

EU-kommissionen afholdt 14. september interessentmøde om mulige krav til ”energy smart appliances”, dvs. apparater som kan reagere på prissignaler mv. Kommissionens studie af emnet med anbefalinger til strategiske beslutninger blev præsenteret og drøftet.

El-apparater kan bidrage til, at produktion og distribution af el sker billigst muligt, fx ved at aftage el, når prisen er lav, eller ved at udsætte forbrug, når prisen er høj og/ eller når der er utilstrækkelig kapacitet i el-nettet. Det kræver imidlertid, at apparater kan kommunikere med omverdenen på en nærmere defineret måde. EU-kommissionen har valgt betegnelsen ”energy smart” for produkter, som har – eller får – den egenskab.

Kommissionens studie anbefaler som eneste middel til at fremme ”energy smart” produkter, at de, som opfylder kravene, mærkes med et logo, der indgår i det almindelige energimærke og/eller i dokumentation for, at Ecodesign-krav er opfyldt.

Ved interessentmødet blev det endvidere fra de deltagende medlemslande foreslået:

 1. at produkter, hvis brug har eller kan få stor betydning for omkostningseffektiviteten i produktion og distribution af el (fx opladere til elbiler, større batteripakker til bygningsdrift, varmepumper og el-vandvarmere over en vis størrelse), kun må markedsføres, hvis de har ”energy smart” funktionalitet. Kravet kan dog først indføres om flere år, når de relevante standarder m.v. er klar.
 2. at andre produkter skal mærkes enten som ”non energy smart” eller ”energy smart”. Formålet er selvsagt at gøre denne parameter mere synlig for forbrugerne. Også dette kan naturligvis først indføres, når de relevante standarder m.v. er klar.     

Alt materiale fra studiet findes på hjemmesiden for Ecodesign Preparatory Study on Smart Appliances.

Kommentarer kan sendes til EU-kommissionens konsulent eller til Energistyrelsen via mail til jdi@ens.dkinden 9. oktober 2017. Denne blanket skal anvendes.

EU-kommissionen vil formentlig i løbet af 2018 udsende udkast til en regulering. Energistyrelsen vil orientere, når udkastet foreligger.


Guideline til producenter af ventilationsenheder

EU-kommissionen har udsendt udkast til overgangsmetoder samt bestemmelse af SFP i ventilationsaggregater omfattet af i energimærkning og ecodesign i forordningerne 1253/2014 g 1254/2014. Kommentarer indsendes til Pia Westphalen, pw@eco-energimaerk3.dk, senest d. 3. maj, 2016.

Dokument om Transitional methodsSPF(int).


Informationsmøde om EU's energikrav til netværksprodukter og eksterne strømforsyninger

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om EU’s energikrav (ecodesignkrav) til netværksprodukter og eksterne strømforsyninger (EPS). Netværksprodukter er apparater med trådløse eller kablede netværksforbindelser og egentligt netværksudstyr som routere, switches, hubs, modems mv.

Læs hele invitationen her

Tid og sted: 28. januar 2016 kl. 14.00 – 16.30 i Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K.


Informationsmøde om ændring af ecodesign og energimærkningsforordninger for belysning.

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om EU Kommissionens forordningsforslag om belysning. Forordningsforslaget kommer på baggrund af studiet LOT8/9/19, også kaldet Omnibus revisionen.

Tid og sted: 21. januar 2016 kl.13.30 i Energistyrelsen, Amaliegade 44

Materialer:

Præsentation fra mødet
Kort baggrundsrapport
Kommissionens forslag til ecodesignforordning
Kommissionens forslag til energimærkningforordning
Link til dokumenter i LOT 8/9/19-studiet

Signe Friis Christensen
Fuldmægtig (+45) 3392 6748
Thore Stenfeldt
Fuldmægtig (+45) 3392 7704