Nyt om energikrav

Nyt om ecodesign - August 2023

Nyt fra Kommissionen 

EU-kommissionen præsenterer planer for øget brug af varmepumper
Europa-Kommissionen har iværksat et initiativ kaldet "EU Heat Pump Action Plan". Målet med initiativet er en hurtigere stigning i udbredelsen af varmepumper. Planens fire hoveddele omhandler en øget udbredelse via partnerskab, kommunikation og kompetence, lovgivning og finansiering.
Mere information findes på Europa-Kommissionens hjemmeside, herunder information om planens indhold og muligheder for at påvirke processen. 
Læs mere her: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heat-pumps_en

Rapport fra forstudie om information- og kommunikationsteknologiprodukter. 
Kommissionens Joint Research Center har gennemført et forstudie, der undersøger mulige tiltag til at øge ressourceeffektiviteten af IKT-produkter. 
Den endelige rapport kan tilgås via nedenstående link.
JRC Publications Repository - ICT Task Force study: Final Report (europa.eu)

Offentlige høringer

Offentlig høring for printere og billedudstyr
I forbindelse med revisionen af energimærkning og ecodesign for printere og billedudstyr, har Kommissionen åbnet for, at alle interessenter og brugere af printere og billedeudstyr kan afgive høringsvar frem til d. 15. august 2023. 
Printere og billedudstyr omfatter multifunktionelle apparater som kan printe, kopiere og scanne dokumenter. 
Høringssvar kan indsendes til Kommissionen her: 
Have your say – imaging equipment

Offentlig høring for husholdningsovne, kogeplader og emhætter. 
I forbindelse med revisionen af Ecodesignkrav og energimærkning af husholdningsovne, kogeplader og emhætter har Kommissionen åbnet for, at alle interessenter og brugere af disse, kan afgive høringssvar frem til d. 31. august 2023. 
Høringssvar kan indsendes til Kommissionen her: 
Have your say - Cooking appliances 

Ny regulering om Ecodesign og Energimærkning

Nye ecodesign- og energimærkningskrav for smartphones og tablets
Europa-Kommissionen har vedtaget produktforordninger for både ecodesign og energimærkning af smartphones og tablets. Dette betyder bl.a. at smartphones i fremtiden skal være forsynet med et energimærke, ligesom der bl.a. stilles krav til batteriernes levetid og tilgængeligheden af reservedele. 
Du kan læse mere om energimærkning og ecodesign af smartphones og tablets på Energistyrelsens hjemmeside

Nye ecodesign- og energimærkningskrav til tørretumblere
Kommissionen har vedtaget to nye produktforordninger, der fastsætter reviderede ecodesign- og energimærkningskrav til tørretumblere. 
Revisionen inkluderer bl.a. at energimærket bliver re-skaleret, så energieffektivitetsklasserne er fra A-G og at energieffektivitetskravene er blevet forbedret i henhold til nye markedsdata. Endvidere arbejder Kommissionen med et udkast til en reparationsscore for tørretumblere, som indføres på det re-skalerede energimærke inden 2027. Kravene finder anvendelse fra 1. juli 2025. 
Du kan læse mere om energikrav til tørretumblere på Energistyrelsens hjemmeside

Berigtigelse af produktforordninger for klimaanlæg, lyskilder, køle/fryseapparater og køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg
Kommissionen vedtog den 4. juli 2023 den delegerede forordning om rettelser af de delegerede forordninger (EC) 626/2011, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016 og (EU) 2019/2018 med energimærkningskrav til klimaanlæg, lyskilder, køleapparater og køleapparater med salgsfunktion. Offentliggørelse og ikrafttræden af den justerede delegerede forordning forventes at blive endeligt vedtaget i september 2023. 

Kommende møder i Kommissionen 

Datoerne er er vejledende og endnu ikke fastlagte.

September

 • Interessentmøde – Ecodesignkrav om genanvendelighed af solceller  
 • Interessentmøde – Ecodesignkrav om genanvendelighed af solcellers CO2-aftryk – Overensstemmelsesvurdering

 

5. oktober

 • Konsultationsforum for information sessioner/indledende diskussion om fastbrændsel LSH (ED) og fastbrændselskedler (ED/EL) – formiddag
 • Konsultationsforum undergruppe om EPREL: forbedring af webgrænsefalde/portal – eftermiddag

 

23. november

 • Konsultationsforum om EPSs + informationsgennemgang af skærme  

 

30. november

 • Konsultationsforum om kogeapparater

 

1. december

 • Konsultationsforum møde om Ecodesign og Energimærkning for computere

 

13. december

 • Konsultationsforum om billedudstyr

 

14. december

 • Konsultationsforum om opdatering af krav til Ecodesign og Energimærkning til støvsugere
 • Konsultationsforum, kort session om udvikling vedrørende markedsovervågning
 • Konsultationsforum, kort session om varmluft- og køleprodukter (Lot 21)
 • Konsultationsforum om spillekonsoller

 

Spørgsmål eller input

Spørgsmål og input til enten ecodesign, energimærkning eller ecodesignforordningen (ESPR) kan sendes til ecodesign@ens.dk.

FAQ: Udfasning af T5-, T8- og CFLni-lysstofrør

Hvad gør vi som forhandler af T8 og T5 lysrør?

Udfasningen betyder, at det bliver forbudt at sende nye CFLni-lysstofrør på markedet fra 24. februar 2023 og nye T5- og T8-lysstofrør på markedet fra d. 24. august 2023. Energistyrelsen opfordrer virksomhederne til at udvise rettidig omhu og allerede nu planlægge konverteringen af virksomhedens lyssystemer for at undgå flaskehalsproblemer senere. 

Hvornår er T5-, T8- og CFLni-lysstofrør bragt i omsætning?

Lysstofrør er bragt i omsætning, når det fysisk er overført fra producenten eller importøren til en distributør, eller når ejendomsretten er overdraget. Overførslen kan ske mod betaling eller gratis, og er uafhængig af salgsmetode. 


Lysstofrør, der ligger på lager hos producenten (eller dennes repræsentant) eller importøren, er ikke bragt i omsætning medmindre ejendomsretten er overdraget til andre aktører i afsætningskæden, f.eks. til en distributør.

 

Hvornår træder forbuddet i kraft?

Forbuddet mod at sende nye T5- og T8-lysstofrør på markedet træder i kraft fra d. 24. august 2023. Fra d. 24. februar 2023 er det ikke længere lovligt at bringe CFLni-lysstofrør i omsætning. Det er forsat tilladt at sælge ud af lagre, hvorefter der kun må udbydes LED-lysstofrør.

Hvad gør vi som forbruger af T5-, T8-, eller CFLni-lysstofrør?

Der er tre mulige veje til at skifte fra lysstofrør til LED, alt efter hvilke armaturer du har i dag, og hvilke ønsker du har til din fremtidige belysning. 

 1. Udskift lysstofrør med LED-rør der er kompatible med de nuværende armaturer.
 2. Skift til nye armaturer med LED-belysning.
 3. Ombyg de eksisterende armaturer. Her er det vigtigt at være opmærksom på el-sikkerhed, samt at armaturer, der fra begyndelsen er designet til lysstofrør, måske ikke kan sprede LED-lyset på samme måde og dermed påvirker slutresultatet. 

Se mere om ombygning af belysningsarmaturer på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Vil du holde dig orienteret om status på nye energikrav, informationsmøder og gå-hjem-møder, så tilmeld dig ecodesign nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet sendes på mail 8-12 gange årligt og indeholder relevante nyheder om energimærkning og ecodesign af produkter. Målgruppen er primært leverandører, rådgivere og specialiserede forhandlere.

Tilmeld nyhedsbrev ved at sende en mail

Kontakt

Ecodesign