Nyt om energikrav

Nyt om Ecodesign - juni 2024

Ny forordning om ecodesign for produkter til lokale rumopvarmere
Produkter til lokal rumopvarmning har været omfattet af krav om ecodesign siden 2018. Nu er der lavet en gennemgang af kravene og vedtaget en revideret forordning.
Den nye forordning stiller krav til tilhørende separate reguleringsenheder og krav til reparationer og reservedele indføres for at forlænge produkternes levetid.
Kravene i den nye forordning træder i kraft den 1. juli 2025 og gælder derfor produkter, som bringes i omsætning efter d. 30 juni 2025. 
Få adgang til forordningen på EUR-LEX, EU's lovgivnings portal:

Europa-Kommissionens spørgeskema om indførelse af Energimærkningskrav og revision af Ecodesignkrav for Computere 
Denne offentlige høring fra Europa-Kommissionen søger at give brugere af computere og interessenter i alle områder af værdikæden mulighed for at give udtryk for deres holdning til, hvordan man bedst muligt adresserer og tackler politiske udfordringer, og fremlægge relevant information.
Der er både et spørgeskema for revisionen af ecodesignkrav til computere (forordning 617/2013) og et for de nye energimærkningskrav til computere. 
Høringsperiode: 25 april – 18 juli
Høringen består af et spørgeskema. For at deltage i debatten skal du registrere dig eller logge på med din eksisterende konto på de sociale medier.
Det er muligt at tilgå høringerne på Have-your-say portalen: 

Verifikation af leverandører til EPREL

Krav om verifikation i EPREL

For at sikre, at oplysninger om produkter registreret i EPREL er ægte, har Europa Kommissionen fremsat krav om, at leverandører skal verificeres for at opretholde retten til at registrere produktmodeller. 

Den 22. april trådte den nye EPREL-forordning (forordning (EU) 2024/994) i kraft. For at give leverandører mulighed for at kunne omstille sig til de nye krav, er der lagt en overgangsperiode ind som løber frem til d. 22. oktober 2024. 

Det betyder, at leverandører fra d. 22. oktober 2024 skal være verificeret i EPREL. Leverandører der ikke er verificeret inden d. 22. oktober 2024 vil ikke have adgang til EPREL. Dette betyder, at ikke-verificerede leverandører ikke vil kunne registrere nye produktmodeller, ændre eksisterende registreringer eller udføre andre handlinger i forbindelse med modeller, som de har registreret. ​

Fakta

 • Januar 2019: Leverandører skal registrere energimærkede produkter i EPREL.
 • Marts 2022: Europa-Kommissionen introducerer verifikation af leverandører i EPREL og ikke-verificerede leverandører vises med en advarsel herom i den offentlige del.
 • 22. april 2024: EPREL-forordning træder i kraft og overgangsperioden på 6 måneder starter.
 • 22. oktober 2024: Alle leverandører skal være verificerede for at kunne tilføje produktmodeller og ændre eksisterende. Produkter fra ikke-verificerede virksomheder bliver ikke længere vist i den offentlige del af EPREL.
Sådan bliver man verificeret som leverandør i EPREL

En virksomhed skal have et såkaldt elektronisk segl for at blive registreret i EPREL. For at anmode om et elektronisk segl på vegne af en virksomhed, skal man enten være en delegeret medarbejder eller juridisk repræsentant fra virksomheden eller en juridisk repræsentant for virksomheden. Seglet kan anvendes af alle personer i virksomheden. Seglet skal kun bruges til at verificere virksomheden, og ikke hver gang der registreres et produkt. 

På Kommissionens hjemmeside findes en liste over virksomheder som har tilkendegivet over for Kommissionen, at de udbyder elektronisk segl til EPREL. 

Det elektroniske segl bruges til verifikation i EPREL. Du kan læse meget mere om fremgangsmåde og andre informationer om verifikation i Energistyrelsens vejledning til verifikation i EPREL.

Privat personer der søger om at blive verificeret for at blive leverandør af produkter i sit eget navn, behøver ikke verificere sig med Elektronisk segl. Her er det tilstrækkeligt at verificere sig med en digital signatur. 

Teknisk hjælp fra Kommissionen

For at sikre, at leverandører og markedsovervågningsmyndigheder kan få teknisk support, stiller Kommissionen en helpdesk-tjeneste til rådighed. Helpdesk-tjenesten er tilgængelig på Kommissionens arbejdsdage og inden for normal arbejdstid. 

Du kan finde Kommissionens helpdesk-tjeneste på deres hjemmeside.

Kommende konsultations- og interessentmøder i Kommissionen

Kommende møder
 • 25. juni: Interessentmøde om ecodesign for ladestandere 
 • 1. juli: Interessentmøde om opfølgningsstudiet om ecodesign for ventilatorer
 • 2. juli: Interessentmøde om ecodesign og critical raw materials mm.
 • 3. juli: Konsultationsforum for billedudstyr og printere 
 • 9. juli: Interessentmøde om ecodesign for server og data storage products
 • 30. september: Konsultationsforum for effekttransformere (ecodesign)
 • 1. oktober: Konsultationsforum for computere (ecodesign og energimærkning)
 • 2. oktober: Konsultationsforum for servere (ecodesign)
 • 11. december: Konsultationsforum for lokale rumopvarmene med fastbrændsel og fastbrændselskedler (ecodesign)

Tilmelding til nyhedsbrev

Vil du holde dig orienteret om status på nye energikrav, informationsmøder og gå-hjem-møder, så tilmeld dig ecodesign nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet sendes på mail 8-12 gange årligt og indeholder relevante nyheder om energimærkning og ecodesign af produkter. Målgruppen er primært leverandører, rådgivere og specialiserede forhandlere.

Tilmeld nyhedsbrev ved at sende en mail

Kontakt

Ecodesign