Blæstkølere og -frysere

Ecodesignkrav

Et blæstkølekabinet er et isoleret kabinet beregnet til hurtig nedkøling af fødevarer til under 10 °C i tilfælde af køling og under -18 °C i tilfælde af frysning. Ecodesignkravene gælder for kabinetter med elnettilslutning, kompressordrevne kølesystemer og med et kølekapacitet på til og med 300 kg fødevarer. Blæstkøleudstyr med kontinuerlig blæstkøling er undtaget. Det gælder produkter, som har et transportbånd til fødevarer, der giver mulighed for kontinuerlig blæstkøling eller blæstfrysning af fødevarerne.

Ecodesignkravene omfatter alene krav om produktinformation i brugsvejledninger til installatører og brugere og på leverandørens hjemmeside. Der skal bl.a. være oplysning om fuldlastkapacitet, standardtemperaturcyklussen, energiforbrug mv.

Kravene havde virkning fra den 1. juli 2016.

Produkter, der ikke opfylder informationskravene, må ikke markedsføres inden for EU.

Læs mere om producenter og importører

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for blæstkølere og -frysere. Se nederst under dokumenter.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk