Cirkulationspumper

Bemærk, at ecodesignforordning (EU) 2019/1781 for elmotorer ændrer i ecodesignforordningen for cirkulationspumper. For at sikre, at installerede kedler med en defekt cirkulationspumpe kan repareres inden for deres tekniske levetid, er undtagelsen af kravene for cirkulationspumper, der leveres som en reservedel til eksisterende kedler, forlænget med to år.

Se Artikel 11 i forordning (EU) 2019/1781.

Ecodesignkrav

EU har sat energikrav til cirkulationspumper med en effekt på 1 - 2500 watt til centrale varmesystemer, herunder produktintegrerede cirkulationspumper. I praksis betyder det, at cirkulationspumper til centralvarmevand i alle størrelser er omfattet. Pumperne bruges til at pumpe det varme vand rundt til radiatorer mv.

Hvis du producerer, importerer eller forhandler apparater, der ikke overholder kravene, må du ikke markedsføre dem i EU/EØS.

Læs mere om producenter og importører

Der er krav til cirkulationspumpernes energieffektivitet og krav om produktinformation. Effektivitetskravene indføres i to trin. Informationskravene omfatter krav til information på cirkulationspumpen (på/nær mærkepladen), i den tekniske dokumentation og på en offentlig tilgængelig hjemmeside.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for cirkulationspumper. Se nederst under dokumenter og links.

Ecodesignkrav til cirkulationspumper

Trin

Krav om energieffektivitet Informationskrav
1 1. januar 2013 1. januar 2013
2 1. januar 2015 -

Energimærkning

Der er ikke energimærkning på cirkulationspumper.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk