Cirkulationspumper

Ecodesignkrav

EU har sat energikrav til cirkulationspumper med en effekt på 1 - 2500 watt til centrale varmesystemer. I praksis betyder det, at cirkulationspumper til centralvarmevand i alle størrelser er omfattet. Pumperne bruges til at pumpe det varme vand rundt til radiatorer mv.

Der findes også cirkulationspumper til at cirkulere brugsvand og vand til køling, men disse er ikke omfattet af kravene, med mindre de kan anvendes til begge formål. Der er også ecodesignkrav til vandpumper

Hvis du producerer, importerer eller forhandler apparater, der ikke overholder kravene, må du ikke markedsføre dem i EU.

Læs mere om producenter og importører

Der er krav til cirkulationspumpernes energieffektivitet og krav om produktinformation. Effektivitetskravene indføres i to trin. Informationskravene omfatter krav til information på cirkulationspumpen (på/nær mærkepladen), i den tekniske dokumentation og på en offentlig tilgængelig hjemmeside.
 

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for cirkulationspumper. Se nederst under dokumenter.

Ecodesignkrav til cirkulationspumper

Trin

Krav om energieffektivitet Informationskrav
1 1. januar 2013 1. januar 2013
2 1. januar 2015 -

Energimærkning

Der er ikke energimærkning på cirkulationspumper.