Computere

Ecodesign

Computere skal overholde følgende ecodesignkrav:

  • Maksimalt elforbrug i laveste forbrugstilstand
  • Krav om en sparefunktion, hvor computeren automatisk går til en tilstand med lavt forbrug
  • Krav til eksterne strømforsyninger
  • Maksimalt årligt elforbrug i kWh, som afhænger af computertypen (fra 1. juli 2014)
  • Krav om, at computere går i sleep efter maksimalt 30 minutter uden brug, og krav til maksimalt elforbrug i sleep (fra 1. juli 2014)
  • Krav om, at computeren aktiverer skærmens standbytilstand efter maksimalt 10 minutter uden brug (fra 1. juli 2014)
  • Krav til maksimalt elforbrug i slukket tilstand (fra 1. juli 2014)
  • Krav til effektivitet af indbyggede strømforsyninger (fra 1. juli 2014)
  • Krav om, at producenterne giver oplysninger om elforbrug, kviksølv i skærme og andet som har med elforbrug og miljø at gøre (fra 1. juli 2014)
  • Servere, arbejdsstationer og terminalcomputere skal overholde følgende ecodesignkrav:

Krav til effektivitet af indbyggede strømforsyninger (fra 1. juli 2014)
Krav om, at producenterne giver oplysninger om elforbrug og andet som har med elforbrug at gøre (fra 1. juli 2014)
Kravene blev strammet den 1. januar 2016.

Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene, ikke må markedsføres inden for EU/EØS.

Læs mere under producenter og importører

Energimærkning

Der er ikke energimærkning af computere.

Energy Star

Computere er omfattet af EU’s Energy Star-program. Det er frivilligt at deltage i og tilmelde produkter til programmet. Kun produkter, der kan overholde de fastsatte krav kan tilmeldes programmet og må bære Energy Star-logoet.

Der er Energy Star-krav for desktopcomputere, bærbare computere, integrerede desktopcomputere, tynde klienter, hjemmeservere og arbejdsstationer. Der er krav til computernes elforbrug, både når de er i brug, og når de står standby. Desuden er der krav om, at computerne automatisk kan gå i sparefunktion eller slukke, når de ikke er i brug.

For servere andet end hjemmeservere findes der særlige Energy Star-krav.

Læs mere her:

EU's Guidelines accompanying Commission regulation No. 617/2013

EU's hjemmeside om Energy Star

Thore Stenfeldt
Fuldmægtig (+45) 3392 7704