Computere

EU-Kommissionen har publiceret ecodesignkrav for computerservere i forordning (EU) nr. 2019/424 for servere og datalagringsprodukter. Reglerne gælder fra den 20. marts 2020. Samtidig ophæves reglerne for computerservere i forordning (EU) Nr. 617/2013 (beskrevet nedenfor). Indtil den 20. marts 2020 gælder nedenstående krav for computerservere fortsat.

Ecodesign

Computere skal overholde følgende ecodesignkrav:

 • Maksimalt tilladt elforbrug i laveste forbrugstilstand

 • Krav om en sparefunktion, hvor computeren automatisk går til en tilstand med lavt forbrug

 • Informationskrav til eksterne strømforsyninger, der leveres med computeren

 • Maksimalt tilladt årligt elforbrug i kWh, som afhænger af computertypen (fra 1. juli 2014)

 • Krav om, at computere går i sleep efter maksimalt 30 minutter uden brug, og krav til maksimalt tilladt elforbrug i sleep

 • Krav om, at computeren aktiverer skærmens standbytilstand efter maksimalt 10 minutter uden brug

 • Krav til maksimalt elforbrug i slukket tilstand

 • Krav til effektivitet af indbyggede strømforsyninger

 • Krav om, at producenterne giver oplysninger om elforbrug, kviksølv i skærme og andet som har med elforbrug og miljø at gøre

Computerservere (indtil 1. marts 2020), arbejdsstationer og terminalcomputere skal overholde følgende ecodesignkrav:

 • Krav til effektivitet af indbyggede strømforsyninger 
 • Krav om, at producenterne giver oplysninger om elforbrug og andet som har med elforbrug at gøre 

Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene, ikke må bringes i omsætning inden for EU/EØS.

Læs mere om producenters og importørers ansvar

Energimærkning

Computere er ikke omfattet af krav til energimærkning.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk