Digitale modtagere, simple

Ecodesignkrav

Der er fastsat ecodesignkrav til simple digitale modtagerbokse. Simple digitalbokse bruges i forbindelse med ’gammeldags’ analoge tv’er, og til at oversætte digitale tv-/radiosignaler til analoge signaler.

Af tekniske grunde sondres der mellem simple og avancerede digitalbokse. Det er alene de simple bokse, der er omfattet af ecodesignkrav. De komplekse digitale modtagerbokse er omfattet af en frivillig brancheaftale under ecodesigndirektivet.

Digitale modtagere, der ikke opfylder ecodesignkravene, må ikke markedsføres inden for EU. Simple modtagerbokse, der på det tidspunkt allerede befinder sig hos grossister eller i detailforretningerne inden for EU, må dog fortsat sælges. Læs mere om kravene til producenter og importører.

Kravene er indført i to trin. Kravene indeholder både krav til maksimalt energiforbrug og andre krav, f.eks. at apparaterne skal være udstyret med automatisk slukkefunktion. Kravene i deres helhed kan læses i ecodesignforordningen om simple digitale modtagerbokse.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for simple digitale modtagerbokse. Se nederst under dokumenter.

Ecodesignkrav for simple digitale modtagerbokse
Trin Krav om maksimalt elforbrug Andre krav
1 25. februar 2010 25. februar 2010
2 25. februar 2012 25. februar 2012

Energimærkning

Der er ikke energimærkning for digitale modtagere.

Læs mere om komplekse digitale modtagerbokse

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk