Fastbrændselskedler

Ecodesignkrav

Fra 1. januar 2020 er der krav om til energieffektivitet, emissioner og produktoplysninger for fastbrændselskedler til vandbaserede centralvarmeanlæg.

Reglerne gælder for:

  • Kedler med effekt op til og med 500 kW
  • Pakker med kedler til fast brændsel med effekt op til og med 500 kW
  • Supplerende varmeforsyningsanlæg
  • Solkomponenter og temperaturstyringer, der anvendes sammen med kedler til fast brændsel.

Kraftvarmekedler med elektrisk effekt på mindst 50 kW samt kedler til biomasse, der ikke stammer fra træ, er ikke omfattet af kravene.

Produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., må ikke markedsføres eller tages i brug inden for EU.

Læs mere om producenter, importører og leverandører

Kravene skal tages op til revision senest den 1. januar 2022, hvor Kommissionen bl.a. skal tage stilling til, om definitionen af de omfattede produkter bør udvides, og om energieffektivitets- og emissionskravene bør strammes. Senest d. 22. august 2018 skal Kommissionen tage stilling til, om der bør indføres tredjepartcertificering af produkterne.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for fastbrændselskedler. Se nederst under dokumenter.

Energimærkning

Fra den 1. april 2017 skal fastbrændselskedler til vandbaserede centralvarmeanlæg være energimærket med skalaen A++ til G. Enkelte krav, der stilles i forbindelse med energimærkningen, bliver først indført den 1. juli 2017. Pakker med kedler til fast brændsel skal fra samme dato være energimærket med skalaen A+++ til G.

Reglerne gælder for:

  • Kedler til fast brændsel med effekt op til og med 70 kW.
  • Pakker med kedler til fast brændsel med effekt op til og med 70 kW.
  • Supplerende varmeforsyningsanlæg.
  • Solkomponenter og temperaturstyringer, der anvendes sammen med kedler til fast brændsel.

Energimærket til fastbrændselskedler skal indeholde oplysninger om energiklasse, effekt i kW og rumopvarmningsfunktion. Hvor det er relevant, skal energimærket også indeholde oplysninger om funktioner for vandopvarmning og elproduktion.

Energimærket til pakker til fastbrændselskedler skal indeholde oplysninger om fastbrændselskedlens energiklasse, energiklassen af pakken til fastbrændselskedel og rumopvarmningsfunktion. På energimærket skal det også angives, om en solfanger, en akkumuleringsbeholder, temperaturstyring eller et supplerende varmeforsyningsanlæg kan være indeholdt i pakken.

Energimærket og det tilhørende datablad skal også vises ved salg på internettet. Leverandører skal derfor stille elektroniske versioner af energimærket og databladet til rådighed for forhandlere.

Kraftvarmekedler med elektrisk effekt på mindst 50 kW samt kedler til biomasse, der ikke stammer fra træ, er ikke omfattet af kravene.

I 2019 kommer der mere ambitiøse energiklasser i toppen af skalaen.

Tidsplan for introduktion af energiklasser på mærket:
 

Tidspunkt Energiklasser: Fastbrændselskedler Energiklasser: Pakker til fastbrændselskedler
Fra den 1. april 2017 A++ til G A+++ til G
Fra den 26. september 2019 A+++ til G -

 

Energimærkningen skal tages op til revision senest d. 1. januar 2022. Der skal der bl.a. tages stilling til, om der bør tilføjes en effektivitetsklasse ved vandopvarmning på energimærket for kedler til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.

Eksempler på layout af energimærker til fastbrændselskedler, som skal anvendes fra hhv. den 1. april 2017 og den 26. september 2019:
 

Energimærke 2017

Energimærke 2019

Eksempel på layout af energimærket til pakker med fastbrændselskedler, som skal anvendes fra den 1. april 2017:

Energimærke 2017

Læs mere om omfattede produkter mv. i energimærkningsforordningen.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk