Fjernsyn

Ecodesignkrav

Der er ecodesignkrav til fjernsyn. Kravene gælder både for tv, der kan modtage og afspille tv-signaler, og for tv-monitorer, som kun kan afspille et udsendt videosignal fra en ekstern kilde. Der er forskellige krav til disse to typer produkter.

Reglerne betyder, at produkter der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv. ikke må markedsføres i EU.

Læs mere om producenter og importører

Kravene er indført i to trin. Der er krav til effektforbruget, når fjernsynet er tændt, i standby, og når det er slukket. Der er også krav til, hvordan fjernsynet skal være indstillet ved levering.

Læs mere om standby og slukket

Bemærk, at der er en ændringsforordning til den oprindelige forordning. Ændringsforordningen vedrører fjernsyn, der kan forbindes i netværk og indfører bl.a. krav om energistyring for fjernsyn i netværk og grænser for energiforbruget i en standbytilstand, hvor fjernsynet kan vækkes via et signal fra nettet. Kravene i ændringsforordningen har haft virkning fra 1. januar 2015.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for fjernsyn. Se nederst under dokumenter.

Ecodesignkrav for TV og TV-monitorer
Trin Forbrug i tændt tilstand Forbrug i standby og slukket Indstillinger Information
1   7. januar 2010    
2 20. august 2010   20. august 2010 20. august 2010
3   20. august 2011*     
4 1. april 2012      

 

* plus krav om automatisk slukkefunktion

Energimærkning

Fjernsyn skal have et energimærke med A til G skalaen. Der tilføjes trinvist mere energieffektive energiklasser i toppen af skalaen samtidig med, at de dårligste energiklasser fjernes i bunden af skalaen. Fra 1. januar 2014 skal energimærket indeholde energiklasserne fra A+ til F, fra 1. januar 2017 fra A++ til E og fra 1. januar 2020 fra A+++ til D, se tabel. Leverandøren kan, hvis han ønsker det, anvende energimærket for den følgende periode. Det vil sige, at han allerede fra den 1. januar 2017 kan anvende et energimærket med skalaen fra A+++ til D.

Siden den 30. marts 2012 har der også været informationskrav til tekniske salgsmaterialer og oplysninger i reklamer.

Energimærkning af TV
Krav gælder fra Energimærket
30. november 2011 A - G
1. januar 2014 A+ - F
1. januar 2017 A++ - E
1. januar 2020 A+++ - D

På energimærket skal der stå energieffektivitet, effektforbruget i watt og det årlige elforbrug ved fire timers daglig brug. Energimærket for fjernsyn er vist herunder:

Billede: Energimærket for fjernsyn

Nye krav til skærme

Da computerskærme og tv-skærme smelter mere og mere sammen som produkt, arbejder EU-Kommissionen på at gennemføre nye fælles ecodesignkrav og ny energimærkning for en bred grupper af skærme herunder tv- og computerskærme.

Læs mere om:

Forbrugerinformation om fjernsyn

EU Guidelines accompanying Commission Regulation (EC) No 642/2009

Thore Stenfeldt
Fuldmægtig (+45) 3392 7704