Klimaanlæg og komfortventilatorer (vifter)

Ecodesignkrav

Der er ecodesignkrav til klimaanlæg og komfortventilatorer (vifter) til husholdningsbrug. I Danmark er luft til luft-varmepumper den mest udbredte type af klimaanlæg.

Reglerne gælder:

  • Klimaanlæg, der er tilsluttet elnettet
  • Klimaanlæg, der kan køle, varme eller begge dele
  • Klimaanlæg med en kuldeydelse på til og med 12 kW
  • Klimaanlæg der kun kan varme med en varmeydelse på til og med 12 kW
  • Vifter med en effekt op til 125 watt.

 

Reglerne betyder, at produkter der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv. ikke markedsføres i EU.

Læs mere om producenter og importører

Kravene indføres i to trin. For klimaanlæg er der krav til energieffektivitet, til maksimalt elforbrug i standby og slukket og krav (for nogle typer af klimaanlæg) og til maksimalt støjniveau. Derudover indføres krav til information i den tekniske dokumentation og på en offentlig tilgængelig hjemmeside. I andet trin er der krav om, at anlægget automatisk skal kunne gå i standby eller slukket tilstand.

Energikravene for en del af anlæggene (herunder for luft til luft-varmepumper) baseres på anlæggenes effektivitet ved et standardklima, og der anvendes en sæsoneffektfaktor (SCOP) for opvarmning og en sæsonenergieffektivitetsfaktor (SEER) for køling.

For vifter indføres der krav til maksimalt elforbrug i standby og slukket. I andet trin er der krav om, at vifter automatisk skal kunne gå i standby eller slukket tilstand. Der er desuden krav til information i den tekniske dokumentation og information om produkterne på en hjemmeside.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for klimaanlæg og komfortventilatorer (vifter). Se nederst under dokumenter.

Ecodesignkrav for klimaanlæg
Trin Krav om effektivitet og energiforbrug Krav om maksimal støj Informationskrav
1 1. januar 2013 1. januar 2013 1. januar 2013
2 1. januar 2014 - -

 

Energimærkning

Fra den 1. januar 2013 har klimaanlæg fået et nyt energimærke. Energiklasserne A+++, A++ og A+ er nye klasser på mærket for enkelt- og dobbeltkanalanlæg. For andre anlæg end enkelt og dobbeltkanalanlæg (herunder luft til luft-varmepumper) indføres de nye energiklasser først fra 2015 (A+ i 2015, A++ i 2017 og A+++ i 2019).

Som noget nyt baseres energikravene for en del af anlæggene (herunder for luft til luft-varmepumper) på anlæggenes effektivitet ved et standardklima, og der anvendes en sæsoneffektfaktor (SCOP) for opvarmning og en sæsonenergieffektivitetsfaktor (SEER) for køling.

Mærket skal indeholde oplysninger om anlæggets energiklasse, kulde- og varmeydelse (begge dele for anlæg, der både kan levere varme og kulde), effekt- og energieffektivitetsfaktor, årligt energiforbrug og støjniveau.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk