Kogeplader til husholdninger – el og gas

Ecodesignkrav

Siden den 20. februar 2015 har der været ecodesignkrav til kogepladers energieffektivitet. Kravene gælder både for  el- og gaskogeplader. Overdækkede gaskogeplader og gaskogeplader, der er designet udelukkende til anvendelse af propan og butan, er undtaget fra kravene.

Der er endvidere krav om angivelse af en række oplysninger i brugsvejledningen og på leverandørens hjemmeside. Der skal bl.a. være oplysning om kogepladens type, dimensioner og energiforbrug. Der skal endvidere på en del af leverandørens hjemmeside målrettet professionelle være informationer relevante for vedligeholdelse, genanvendelse og bortskaffelse.

Reglerne betyder, at kogeplader, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., ikke må markedsføres inden for EU/EØS. Læs mere om producenter og importører.

Kravene indføres i 3 trin med virkning fra henholdsvis den 20. februar 2015, 2017 og 2019.
 

Ecodesignkrav for kogeplader (el og gas)
Trin Energieffektivitet Information i brugsvejledning og på hjemmeside
1 20. februar 2015 20. februar 2015
2 20. februar 2017  
3 20. februar 2019   

 

Kogeplader skal derudover overholde ecodesignkrav fra forordningen om standby og slukket.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug. Se nederst under dokumenter.

 


Energimærkning

Der er ikke energimærkning af kogeplader.

Læs mere om forbrugerinformation om kogeplader.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk