Kondenseringsenheder

Ecodesignkrav

Siden den 1. juli 2016 har der været krav til energieffektiviteten for luftkølede kondensator-enheder beregnet til drift ved lave (÷35 oC) og middel (÷10 oC) temperaturer. En kondenseringsenhed består af mindst én eldrevet kompressor og mindst én kondensator, men inkluderer ikke en fordamper.

Siden den 1. juli 2016 har der også været krav om informationer i brugsvejledninger til installatører og slutbrugere og på hjemmesider.

Produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., må ikke markedsføres inden for EU.

Læs mere om producenter og  importører.

Kravene til energieffektivitet indføres i to trin fra den 1. juli 2016 og skærpes den 1. juli 2018.

 

Ecodesignkrav for luftkølede kondensator-enheder
Trin Energieffektivitetskrav Informationskrav
1 1. juli 2016 1. juli 2016
2 1. juli 2018  

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for kondenseringsenheder. Se nederst under dokumenter.

 


 

Energimærkning

Der er ingen energimærkningskrav på nuværende tidspunkt.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk