Produkter til lokal rumopvarmning til fastbrændsel

Ecodesignkrav

Fra den 1. januar 2022 er der krav til energieffektivitet og emissioner for produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel.

Kravene gælder for produkter med en nominel varmeydelse på op til 50 kW.

Produkter, som udelukkende er beregnet til forbrænding af biomasse, som ikke stammer fra træ, er ikke omfattet af kravene. Produkter, som skal monteres på brugsstedet, er også undtaget.

Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., ikke må markedsføres inden for EU.

Læs mere om producenter og importører.

Reglerne indføres i et enkelt trin d. 1. januar 2022 og omfatter krav til årsvirkningsgrad, partikelemissioner (støv) samt en række gasformige emissioner (organiske gasformige forbindelser, kulmonoxid og nitrogenoxider).

Ecodesignkravene tages op til revision i lyset af den teknologiske udvikling senest den 1. januar 2024. Senest d. 22. august 2018 skal Kommissionen tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt at indføre tredjepartscertificering af produkterne.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel. Se nederst under dokumenter.

Energimærkning

Fra den 1. januar 2018 skal visse produkter til lokal rumopvarmning med varmeydelse op til 50 kW være energimærket med skalaen A++ til G. Det gælder primært brændeovne, pejseindsatse, pilleovne, oliekaminer og gaskaminer, hvorimod saunaovne og elradiatorer er fritaget for krav om energimærkning. Fra samme dato skal en række krav til produktinformation også opfyldes. Dog skal brochurer, kataloger og andet trykt markedsføringsmateriale først indeholde henvisninger til energiklasser og energimærker fra den 1. april 2018. Er du i tvivl om dit produkt til lokal rumopvarmning er omfattet af krav om energimærkning, kontakt venligst Sikkerhedsstyrelsen.

Efterfølgende fra den 1. januar 2022 skal produkter til opvarmning uden fast forbindelse til aftræk til fast brændsel eller produkter til opvarmning, som er åben mod skorsten, til fast brændsel også være energimærket med skalaen A++ til G. Fra samme dato skal en række krav til produktinformation også opfyldes. Brochurer, kataloger og andet trykt markedsføringsmateriale skal dog først indeholde henvisninger til energiklasser og energimærker fra den 1. april 2022. 

Energimærket og det tilhørende datablad skal også vises ved salg på internettet. Leverandører skal derfor også stille elektroniske versioner af energimærket og databladet til rådighed for forhandlere.

Energimærket indeholder oplysninger om apparatets energiklasse samt den direkte varmeydelse i kW.

Energimærkningen revideres i 2024, hvor der især skal tages stilling til, om produkter, der er undtaget, fortsat skal være det.

Europakommissionen har for nylig vedtaget en ny energimærkningsforordning, der skal erstatte det nuværende energimærkningsdirektiv. Det betyder at de nuværende energimærker skal udskiftes med nye der har A som øverste klasse. De nye energimærker indføres løbende i takt med at produkterne energimærkningsforordninger skal revideres.

Eksempel på layout af energimærket, som skal anvendes fra den 1. januar 2018:

Energimærke-eksempel

Læs mere om omfattede produkter og de præcise krav i energimærkningsforordningen for produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel. Se nederst under dokumenter.

Yderligere information om brændeovne og pejseindsatser kan læses på www.sparenergi.dk.

 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk