Produkter til lokal rumopvarmning

Ecodesignkrav

Fra den 1. januar 2018 er der krav til produktinformation, emissioner og energieffektivitet for produkter til lokal rumopvarmning.

Kravene gælder for produkter til husholdningsbrug med en nominel varmeydelse til og med 50 kW og produkter til erhvervsmæssig brug med en nominel varmeydelse til og med 120 kW.

Produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., må ikke markedsføres inden for EU.

Læs mere om producenter og importører

Reglerne omfatter krav til årsvirkningsgrad, gasformige emissioner (nitrogenoxider) og krav til produktinformation.

Reglerne skal tages op til revision i lyset af den teknologisk udvikling senest den 1. januar 2019. Her skal der bl.a. tages stilling til, om energieffektivitets- og emissionskravene bør strammes, og om det er hensigtsmæssigt at indføre tredjepartscertificering af produkterne.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for produkter til lokal rumopvarmning. Se nederst under dokumenter.

Energimærkning

Fra den 1. januar 2018 skal produkter til lokal rumopvarmning være energimærket med skalaen A++ til G. Fra samme dato skal en række krav til produktinformation også opfyldes. Enkelte krav til produktinformation indføres dog først den 1. april 2018.

Energimærkningen omfatter kun produkter til husholdningsbrug, dvs. produkter med en nominel varmeydelse på til og med 50 kW. Produkter til erhvervsmæssig brug, dvs. produkter med en nominel varmeydelse fra 50 kW til 125 kW, er kun omfattet af ecodesignkravene.

Energimærket indeholder oplysninger om apparatets energiklasse samt varmeydelsen i kW.

Energimærkningen revideres i 2024, hvor der især skal tages stilling til, om produkter, der er undtaget, fortsat skal være det.

Eksempel på layout af energimærket, som skal anvendes fra den 1. januar 2018:

Grafik: Eksempel på energimærke

Læs mere om omfattede produkter mv. i energimærkningsforordningen og om elopvarmning.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk