Professionelle køleskabe og frysere

Ecodesignkrav

Fra den 1. juli 2016 er der krav til energieffektivitet og produktinformation for professionelle køleskabe og frysere.

Kravene gælder for produkter til elnettilslutning, som har et indbygget kompressordrevet kølesystem og et kølekapacitet på til og med 300 kg fødevarer.

Produkter til udstilling og salg af fødevarer (kommercielt kølefryseudstyr) er ikke omfattet. Kummefrysere, indbygningskøleskabe/fryseskabe, roll-in-køleskabe/fryseskabe og gennemkørselskøleskabe/fryseskabe samt produkter, der er fremstillet hovedsagligt til behandling og optøning af fødevarer, er også undtaget.

Produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., må ikke markedsføres inden for EU.

Læs mere om producenter og importører

Kravene indføres i tre trin fra den 1. juli 2016 til den 1. juli 2019. Det første trin omfatter både krav til energieffektivitet og krav om information i brugsvejledninger og på hjemmesider. Energieffektivitetskravene strammes to gange i henholdsvis 2018 og 2019. Højtydende apparater (klimaklasse 5) er undtaget fra stramningerne i 2018 og 2019.

 

Ecodesignkrav for professionelle køleskabe og frysere
Trin Krav til energieffektivitet Informationskrav
1 1. juli 2016 1. juli 2016
2 1. juli 2018 -
3 1. juli 2019 -

 

Ecodesignreglerne skal tages op til revision i lyset af den teknologiske udvikling senest i juli 2020.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for professionelle køleskabe og frysere. Se nederst under dokumenter.

Energimærkning

Fra den 1. juli 2016 skal professionelle køleskabe og frysere være energimærket med skalaen A til G. Energimærket og det tilhørende datablad skal også vises ved salg på internettet. Leverandører skal derfor stille elektroniske versioner af energimærket og databladet til rådighed for forhandlere.

Produkter som er omfattet af energimærkningen, svarer til de produkter, der er omfattet af ecodesignkravene (se ovenfor). Dog er kombinerede køleskabe og frysere og apparater til indbygning ikke omfattet af energimærkningen.

Energimærket indeholder bl.a. oplysninger om apparatets energiklasse, det årlige energiforbrug, den samlede volumen af køle- eller fryseafdelinger, samt klimaklassen, som angiver, hvilke omgivelsestemperaturer apparatet er beregnet til at operere i.

Energimærkningen opdateres i 2019, hvor der kommer mere ambitiøse energiklasser i toppen af skalaen. Fra den 1. juli 2019 skal mærket have en skala med A+++ som den bedste energiklasse.

Tidsplan for introduktion af energiklasser på mærket:
 

Tidspunkt Energiklasse på mærket
Fra 1. juli 2016 A til G
Fra 1. juli 2019 A+++ til G

 

Energimærkningsreglerne skal tages op til revision i lyset af den teknologiske udvikling senest i juli 2020.

Eksempler på layout af energimærker, som skal anvendes fra henholdsvis den 1. juli 2016 og den 1. juli 2019.

Energikrav eksempel 1

Energikrav eksempel 2

Læs mere om omfattede produkter mv. i energimærkningsforordningen.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk