Væskekølere til proceskøling

Ecodesignkrav

Siden den 1. juli 2016 har der været krav til energieffektiviteten af væskekølere til proceskøling beregnet til drift ved lave og middel temperaturer. Kravene omfatter både væske- og luftkølede anlæg. 

En væskekøler består af en kompressor og en fordamper, der leverer kold væske til opretholdelse af et ønsket temperaturniveau i et køleapparat. Væskekølere, der udelukkende anvender adiabatisk befugtning, absorptionskølere og kølere beregnet til drift ved høje temperaturer, er ikke omfattet af kravene. Væskekølere, der samles på stedet, er også undtaget.

Siden den 1. juli 2016 har der også været krav om informationer i brugsvejledninger til installatører og slutbrugere og på leverandørens hjemmeside.

Produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., må ikke markedsføres inden for EU.

Læs mere om producenter og importører.

Kravene til energieffektivitet indføres i to trin fra den 1. juli 2016 og skærpes den 1. juli 2018.

Ecodesignkrav for luftkølede kondensatorenheder
Trin Krav til energieffektivitet Informationskrav
1 1. juli 2016 1. juli 2016
2 1. juli 2018 -

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for væskekølere til proceskøling. Se nederst under dokumenter.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk