Vandvarmere

Ecodesignkrav

Der er ecodesignkrav til vandvarmere, der:

  • Anvender gas, olie eller el til produktion af varmt vand.
  • Har en ydelse op til og med 400 kW.

I Danmark er elvandvarmere den mest almindelige type af vandvarmere, der er omfattet af kravene. Kravene omfatter imidlertid også gasvandvarmere, brugsvandsvarmepumper og vandvarmere med indbygget solfanger.

Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., ikke vil kunne markedsføres i EU.

Kravene indføres i tre trin:

  • Fra den 26. september 2015 er der krav til vandvarmeres energieffektivitet og krav til information i den tekniske dokumentation. For vandvarmere med indbygget varmepumpe er der endvidere krav til maksimalt støjniveau.
  • Fra den 26. september 2017 strammes kravet til vandvarmeres energieffektivitet.
  • Fra den 26. september 2018 er der krav til vandvarmeres højst tilladte NOx-emission.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for vandvarmere. Se nederst under dokumenter.

Energimærkning

Fra den 26. september 2015 skal vandvarmere have et energimærke med A - G-skalaen, hvor A er det mest energieffektive. Mærket tilføjes energiklassen A+ den 26. september 2017.

Reglerne gælder for:

  • Vandvarmere, der anvender gas, olie eller el til produktion af varmt vand.
  • Vandvarmere, der har en ydelse på op til og med 70 kW.
  • Pakkeløsninger med vandvarmere og solkomponenter.

For vandvarmere skal energimærket udover energiklassen indeholde oplysninger om "brugsvandsstørrelse", effekt i KW og støjniveau i dB. For brugsvandsvarmepumper skal ydelsen for den mellemeuropæiske klimazone oplyses. Hvis vandvarmeren er beregnet til kun at opvarme vand om natten, kan dette angives på mærket.

Pakkeløsninger, der indeholder vandvarmer(e) og solkomponenter skal have det såkaldte pakkemærke, som både indeholder energiklassen for selve vandvarmeren og energiklassen for den samlede løsning. På mærket skal angives, hvilke løsninger, der indgår i mærket (sol, varmtvandsbeholder og vandvarmer).

Leverandører af produkter og pakker omfattet af ordningen skal levere trykt og digitalt energimærke samt særlige produkt- og pakkedatablade.

De præcise krav til energimærket er beskrevet i forordningen om energimærkning af vandvarmere og pakkeløsninger med vandvarmer og solkomponenter.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål om vandvarmere

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk