ELFORSK

ELFORSK

ELFORSK støtter forsknings- og udviklingsprojekter, der har til formål at fremme effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi via data, digitalisering og sektorkobling i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn, herunder udbredelse af metoder, løsninger, analyser og modeller.

ELFORSK har til formål at fremme forskning og udvikling af løsninger for at øge effektiv energianvendelse og fleksibelt el- og energiforbrug. Dette sker gennem tilskud til projekter der fremmer innovationen inden for digitalisering og/eller sektorkobling. Projekterne skal understøtte anvendelsen af energidata og nye services, som elsektoren og dets kunder efterspørger for at opnå en effektiv udnyttelse og udvikling af elsystemet.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2022 kl. 12:00. Der forventes afgørelse om tildeling af tilsagn om tilskud til de prioriterede projekter inden for bevillingsrammen på 24,25 mio. kr. medio december 2022.

Ansøgning skal ske via ansøgningsportalen ved brug af dit medarbejdersignatur med nøglekort eller nøglefil. Du kan ikke bruge dit private NemID.

Læs mere om puljens indhold, indsatsområder, vurderingskriterier samt de administrative forhold ved ansøgning om tilskud i indkaldelsen. Det samlede ansøgningsmateriale kan findes nedenfor.

ELFORSK ansøgningsmateriale 2022

Indkaldelse - ELFORSK
Vejledning til ansøgning
Vejledning til regelsæt
Bilag 1 - Ansøgningsskema
Bilag 2 - Budgetskema 
Bilag 3 - Gantt-diagram
Bilag 5 - Erklæringer
Bilag 6 - Forskningsbilag 

Se også elforsk.dk for yderligere information om puljen og projektgalleri.

Henrik Tønder Aabjerg Friis
Fuldmægtig (+45) 3392 7799
Claus Meineche
Sekretariatschef (+45) 3392 7793