Status på energiforsyningen

Status på energiforsyningen

Energistyrelsen følger udviklingen nøje på tværs af energiformer og gør løbende status på energiforsyningen på baggrund af aktuelle data. Her er hovedpointerne:

Senest opdateret: 1. maj 2024

Kort overblik

Energiforsyningen vurderes p.t. at være stabil på tværs af alle energikilder. 
Priserne svinger og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig.
Med den nuværende forsyningssituation forventes der ikke mangel på energi på den korte bane.

 • Det er fortsat hensigtsmæssigt, at forbrugerne sparer på strømmen og flytter elforbruget til timer med størst elproduktion. Elpriserne svinger betydeligt i løbet af døgnet, afhængigt af bl.a. vejrforhold
 • Lagerbeholdningen i gaslagrene i Danmark og resten af Europa er p.t. over det typiske niveau for dette tidspunkt af året. Gasforbruget er generelt reduceret, hvilket er positivt. Produktionen fra Tyra-feltet i den danske del af Nordsøen er ved at blive genstartet efter et større genopbygningsprojekt. Olieforsyningen er stabil, og det danske marked er velforsynet. Oliepriserne er letpåvirkelige, hvorfor der må ventes udsving. De afhænger blandt andet af geopolitiske forhold og udvikling i verdensøkonomien.
 • Forsyningen af biomasse er fortsat stabil, og priserne på træpiller og øvrig biomasse er stabile. 

Forsyningen på tværs af energikilder

Status for el

 • Forsyningen af el er stabil. Energistyrelsen forventer ikke mangel på strøm.
 • Forsyningssituationen afhænger blandt andet af vejret, herunder temperatur, nedbør, og om der vil være lange perioder med vindstille og skyet. Det gavner situationen, hvis elforbruget reduceres og flyttes til de timer, hvor strømmen er rigelig og billig.
 • Forsyningssituationen kan desuden påvirkes af uforudsete hændelser, herunder nedbrud eller længerevarende vedligehold af elproducerende anlæg. I Danmark er der truffet en politisk beslutning om at udskyde lukning af dele af tre kraftværker. Det stiller Danmark bedre i forhold til risikoen for strømafbrydelser.
 • Priserne på el er svingende og kan i perioder blive meget høje. Det gælder eksempelvis, når der er sammenfald mellem højt elforbrug og lav produktion fra vind og sol.
   

Status for gas

 • Forbruget af gas i Danmark er generelt reduceret, hvilket er positivt. Det er vigtigt, at vi fortsætter med at anvende gas med omtanke, så det er nemmere at fylde lagrene frem mod næste fyringssæson.
 • Forsyningen af gas er stabil. Lagerfyldningen forud for denne vinter forløb planmæssigt, og lagerbeholdningen i gaslagrene i Europa og Danmark har gennem hele fyringssæsonen ligget relativt højt ift. tidligere år.
 • Europa har i høj grad erstattet russisk ledningsgas med flydende naturgas, LNG, som sejles til Europa fra blandt andet USA. LNG-markedet er ligesom oliemarkedet et verdensmarked, og øget forbrug af LNG i Kina og andre asiatiske lande kan presse priserne. Det øger vigtigheden af at holde fast i de opnåede gasbesparelser i Europa.
 • Operatøren af Tyra-feltet, Total Energies, har ultimo marts gradvist genoptaget produktionen fra Danmarks største naturgasfelt efter genopbygning. Det gavner Danmarks forsyningssikkerhed, da der dermed er flere forsyningskilder.
 • Energistyrelsens erklæring om Early Warning fra d. 20. juni 2022  gælder fortsat

Status for olie

 • Forsyningen af olie er stabil. Spændinger i Mellemøsten har øget markedsvolatiliteten og har ledt til højere priser siden nytår.
 • Så længe der ikke sker væsentlige afbrydelser i olieproduktionen eller på olieforsyningsruterne, vil det danske marked være tilstrækkeligt forsynet.
 • Energistyrelsen følger situationen nøje og vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke bliver behov for særlige tiltag til reduktion af olieforbruget i Danmark.

Status for biomasse

 • Forsyningssituationen for fast biobrændsel er stabil, og efterspørgslen er begrænset på denne årstid. Priserne på træpiller og øvrigt fast biobrændsel er stabile til let faldende.
 • De gældende bæredygtighedskrav for træpiller til husholdninger blev midlertidigt lempet i peroden fra 1. november 2022 til 30. april 2024. Det skete i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, da der var usikkerhed om forsyningssituationen for træpiller. Lempelserne ophørte 1. maj 2024.
 
 
 
 

Bemærk, at den tekniske lagerkapacitet varierer for perioderne. Læs mere om teknisk lagerkapacitet

Mere om Forsyning