Status på energiforsyningen

Status på energiforsyningen

Hver måned udgiver Energistyrelsen et samlet overblik over forsyningen på tværs af de forskellige energiformer. Desuden offentliggør Energistyrelsen månedligt de seneste tal for, hvordan den danske spareindsats på el og gas udvikler sig.

Senest opdateret: 30. maj 2023

Kort overblik

Energiforsyningen er stabil på tværs af alle energikilder. Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig. Status her og nu:
 • Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strømforsyningen til forbrugerne næste fyringssæson, hvis forbrugerne fortsætter med at spare på energien som hidtil, vejret bliver gennemsnitligt, og vi undgår havarier og tekniske problemer på kraftværker og udlandsforbindelser.
 • Gaslagrene er mere fyldte end de typisk er på dette tidspunkt af året, hvilket er et godt udgangspunkt for dette års lagerfyldning. Det skyldes blandt andet, at der både har været en nedgang i gasforbruget, og at det ikke har været en kold vinter. 
 • Der mangler ikke olie, men Energistyrelsen følger situationen særligt med henblik på at overvåge effekten af EU’s sanktioner på russisk olie.
 • Energistyrelsen forventer ikke mangel på træpiller og biomasse.

Forsyningen på tværs af energikilder

Status for el

 • Forsyningen af el er stabil.
 • Der har ikke været mangel på strøm denne fyringssæson, som netop er afsluttet. Hvis vejret bliver gennemsnitligt, forventer Energistyrelsen ikke mangel på strøm næste fyringssæson, men der er øget risiko i forhold til normale år. 
 • Forsyningssituationen afhænger blandt andet af vejret, herunder temperatur, nedbør, og om der vil være lange perioder med vindstille og skyet vejr. Desuden afhænger den af, at forbrugerne fortsætter med at spare på strømmen og flytter forbruget til timer med størst elproduktion.
 • Forsyningssituationen påvirkes desuden af uforudsete hændelser, herunder nedbrud eller længerevarende vedligehold af elproducerende anlæg.
 • I Danmark er der truffet en politisk beslutning om at udskyde lukningen af dele af tre danske kraftværker. Det stiller Danmark bedre i forhold til risikoen for strømafbrydelser.
 • I Frankrig har flere atomkraftværker været ude til reparationer. Nu er atomkraftkapaciteten steget, hvilket styrker hele den europæiske forsyningssikkerhed. 
 • Tyskland har i april 2023 lukket ned for deres sidste atomkraftværker. For nuværende forventes det ikke at have betydning for den danske forsyningssikkerhed.
 • Priserne på el er svingende og kan i perioder blive meget høje.

Status for gas

 
 • Forsyningen af gas er stabil.
 • De europæiske gaslagre har været fyldt godt op, og lagerudtaget har gennem hele vinteren været moderat.  Desuden har danskerne været gode til at spare på energien.
 • Der har ikke været behov for at afbryde gasforsyningen til forbrugere i den fyringssæson, som netop er afsluttet, men ift. næste fyringssæson er det vigtigt at danskerne fortsætter med at spare. Derudover er der usikkerheder, herunder ekstremt koldt vejr, der kan have betydning for om der er tilstrækkeligt med gas næste vinter.
 • Hvis forbruget stiger til det niveau, vi har set tidligere, og vejret næste vinter bliver koldt, er der således en risiko for, at der kan opstå mangel på gas i vinteren 2023/24, fordi den nedsatte import af gas fra Rusland til EU kan medføre, at lagrene ikke bliver fyldt tilstrækkeligt op eller udtaget i vinteren bliver for stort. Derfor er det afgørende, at vi fortsat sparer på gassen. 
 • Europa har i 2022 og starten af 2023 i høj grad erstattet russisk ledningsgas med LNG, som sejles fra blandt andet USA. Men LNG-markedet er ligesom oliemarkedet et verdensmarked og øget forbrug af LNG i Kina og andre asiatiske lande vil presse priserne og forsyningsmulighederne i Europa. Dette øger også vigtigheden af fortsatte gasbesparelser i Europa.
 • Energistyrelsens erklæring om early warning fra d. 20. juni 2022  gælder fortsat.

Status for olie

 • Forsyningen af olie er stabil.  
 • Energistyrelsen vurderer, at der ikke bliver behov for særlige tiltag til reduktion af olieforbruget, hvis der bliver sparet.
 • Energistyrelsen vurderer ikke, at EU-sanktionerne på import af olieprodukter, som trådte i kraft den 5. februar, har påvirket markedet indtil nu. 
 • Der er registreret et øget forbrug af fyringsolie og gasolie, og den største risiko ligger i omfattende konvertering fra gas til olie og logistiske flaskehalse både i Danmark og i EU.

Status for biomasse

 • Forsyningen er stabil.
 • Energistyrelsen forventer ikke mangel på biomasse, herunder træpiller. Danmark har blandt andet lempet bæredygtighedskravene for træpiller til privat brug pr. 1. november 2022 for at undgå en mangelsituation.

Danskerne reducerede deres elforbrug med 10 procent i april 2023 i forhold til det normale*. Reduktionen er opnået på tværs af sektorer.

*Forbrugsforventning ved indgangen til 2022 (baseret på Klimastatus og –fremskrivning 2022), dvs. før energikrisen.

Gasforbruget var i april 28 procent under det normale*. Den markante reduktion er primært opnået inden for husholdninger samt handel og service-virksomheder, men produktionserhvervene følger lige efter.

*Forbrugsforventning ved indgangen til 2022 (baseret på Klimastatus og –fremskrivning 2022), dvs. før energikrisen.

Baggrund for analysen

 
 
 
 

Baggrund for analysen

I analysen af forsyningssituationen har Energistyrelsen udregnet reduktionen i danskernes forbrug som forskellen mellem det faktiske forbrug og det normale forbrug. Udregningerne er baseret på:  

 • Det faktiske forbrug er baseret på data fra Energinet, der ejer og driver transmissionsnettene for el og gas
 • Det normale forbrug tager udgangspunkt i Klimastatus- og fremskrivning 2022
 • Det normale forbrug er forbrugsforventningen ved indgangen til 2022, dvs. før energikrisen
 • Gasforbruget er desuden korrigeret for udsving i temperaturen, således at faktisk og normalt forbrug er mere sammenlignelige.
Mere om Forsyning