Status på energiforsyningen

Status på energiforsyningen

Hver måned udgiver Energistyrelsen et samlet overblik over forsyningen på tværs af de forskellige energiformer. Desuden offentliggør Energistyrelsen månedligt de seneste tal for, hvordan den danske spareindsats på el og gas udvikler sig.

Senest opdateret: 24. februar 2023

Kort overblik

Energiforsyningen er stabil på tværs af alle energikilder. Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig. Status her og nu:
 • Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strømforsyningen til forbrugerne i denne fyringssæson, hvis forbrugerne fortsætter med at spare på energien som hidtil, og hvis vejret bliver gennemsnitligt.
 • Gaslagrene er mere fyldte end de typisk er på dette tidspunkt af året. Det skyldes, at der både har været en nedgang i gasforbruget, lunt efterår og normalt vintervejr.   
 • Der mangler ikke olie, men Energistyrelsen følger situationen særligt med henblik på at overvåge effekten af EU’s sanktioner på russisk olie.
 • Energistyrelsen forventer ikke mangel på træpiller og biomasse.

Forsyningen på tværs af energikilder

Status for el

 • Forsyningen af el er stabil.
 • Hvis vinterens vejr bliver gennemsnitligt, forventer Energistyrelsen ikke mangel på strøm, men der er øget risiko i forhold til normale år.
 • Forsyningssituationen afhænger blandt andet af, om vinteren bliver koldere end normalt, og om der vil være lange perioder med vindstille vejr. Desuden afhænger den af, at forbrugerne fortsætter med at spare på strømmen og flytter forbruget til timer med størst elproduktion.
 • Forsyningssituationen påvirkes desuden af uforudsete hændelser som fx nedbrud eller længerevarende vedligehold af elproducerende anlæg.
 • I Danmark er der truffet en politisk beslutning om at udskyde lukningen af dele af tre danske kulkraftværker. Det stiller Danmark bedre i forhold til risikoen for strømafbrydelser.
 • I Frankrig har flere atomkraftværker været ude til reparationer. Nu er atomkraftkapaciteten steget, hvilket styrker hele den europæiske forsyningssikkerhed.
 • Priserne på el er svingende og kan i perioder blive meget høje.

Status for gas

 
 • Forsyningen af gas er stabil.
 • De europæiske gaslagre har været fyldt godt op, og vi er først sent begyndt at bruge af lagrene på grund af et luntefterår og normalt vintervejr. Desuden har danskerne været gode til at spare på energien.
 • Energistyrelsen vurderer, at der ikke bliver behov for at afbryde gasforsyningen til forbrugere denne fyringssæson. Det betyder dog ikke, at danskerne skal holde op med at spare.
 • Der er risiko for, at der kan opstå mangel på gas i vinteren 2023/24, fordi den nedsatte import af gas fra Rusland til EU kan medføre, at lagrene ikke bliver fyldt tilstrækkeligt op i løbet af sommeren 2023. Derfor er det afgørende, at vi allerede nu sparer så meget som muligt på gassen.
 • Energistyrelsen har erklæret early warning d. 20. juni 2022, hvilket er et signal til aktørerne på gasmarkedet om at forberede sig på, at der er risiko for en egentlig forsyningskrise.

Status for olie

 • Forsyningen af olie er stabil.  
 • Energistyrelsen vurderer, at der ikke bliver behov for særlige tiltag til reduktion af olieforbruget, hvis der bliver sparet. Dog trådte der nye EU-sanktioner på import af olieprodukter i kraft den 5. februar, og de kan påvirke markedet.
 • Der er registreret et øget forbrug af fyringsolie og gasolie, og den største risiko ligger i omfattende konvertering fra gas til olie og logistiske flaskehalse både i Danmark og i EU.
 • Desuden er Energistyrelsen særligt opmærksom på, hvilken effekt de europæiske sanktioner på russisk olie har på markedet.

Status for biomasse

 • Forsyningen er stabil.
 • Energistyrelsen forventer ikke mangel på biomasse, herunder træpiller. Danmark har blandt andet lempet bæredygtighedskravene for træpiller til privat brug pr. 1. november 2022 for at undgå en mangelsituation.

Danskerne reducerede deres elforbrug med 13 procent i januar 2023 i forhold til det normale*. Det er den hidtil største reduktion set for en enkelt måned. Reduktionen i elforbruget skyldes primært, at danskerne fortsætter med at spare på strømmen, og dernæst spiller det ind, at januar-vejret var relativt lunt i forhold til det normal-år, der sammenlignes med.

*Forbrugsforventning ved indgangen til 2022 (baseret på Klimastatus og –fremskrivning 2022), dvs. før energikrisen.

Gasforbruget blev i januar reduceret med 26 procent i forhold til det normale*. Det er en af de største reduktioner set for en enkelt måned. Reduktionen er opnået på tværs af sektorer. 

*Forbrugsforventning ved indgangen til 2022 (baseret på Klimastatus og –fremskrivning 2022), dvs. før energikrisen.

 
 
 
 

Baggrund for analysen

I analysen af forsyningssituationen har Energistyrelsen udregnet reduktionen i danskernes forbrug som forskellen mellem det faktiske forbrug og det normale forbrug. Udregningerne er baseret på:  

 • Det faktiske forbrug er baseret på data fra Energinet, der ejer og driver transmissionsnettene for el og gas
 • Det normale forbrug tager udgangspunkt i Klimastatus- og fremskrivning 2022
 • Det normale forbrug er forbrugsforventningen ved indgangen til 2022, dvs. før energikrisen
 • Gasforbruget er desuden korrigeret for udsving i temperaturen, således at faktisk og normalt forbrug er mere sammenlignelige.
Mere om Forsyning