VVM-redegørelsen for Gorm feltet

Mærsk Olie og Gas A/S har forelagt Energistyrelsen en VVM-redegørelse, der omfatter de samlede mulige påvirkninger på miljøet fra projekt for Gorm-feltet i Nordsøen med henblik på indvinding af olie og gas.

VVM-redegørelsen er fremlagt for offentligheden fra den 4. september 2015 til den 2. november 2015.

VVM-redegørelsen med tilhørende tekniske bilag såvel som et ikke-teknisk resume er ligeledes tilgængelig på høringsportalen på dansk og på engelsk.

Høringssvar bedes sendt til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til kle@ens.dk.

Oplysninger om VVM-redegørelsen kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Kirsten Lundt Erichsen, tlf. 33 92 68 73, e-mail: kle@ens.dk, eller Christin Lia, tlf. 33 92 67 31, e-mail: acl@ens.dk.