VVM-redegørelsen for Tyra feltet

Mærsk Olie og Gas A/S har forelagt Energistyrelsen en VVM-redegørelse, der omfatter de samlede mulige påvirkninger på miljøet fra projekt for Tyra-feltet i Nordsøen med henblik på indvinding af olie og gas.

VVM-redegørelsen er fremlagt for offentligheden fra den 7. oktober 2015 til den 2. december 2015.

VVM-redegørelsen med tilhørende tekniske bilag såvel som et ikke-teknisk resume er tilgængelig på høringsportalen på dansk og på engelsk.