Om olie og gas

Olie og gas er vigtig for den danske økonomi

Danmark har indvundet olie og gas fra den danske del af Nordsøen siden 1972. Produktionen af olie og gas bidrager fortsat væsentligt til statskassen og har været vigtig for udviklingen af den danske økonomi og opbygningen af velfærdssamfundet via skatteindtægter, eksport og overskuddet fra olie- og gassektoren.

Danmark har været nettoeksportør af olie og naturgas fra 1997 til 2018. Danmark er nu nettoimportør af olie, og prognoser viser, at Danmark kan fortsætte som nettoeksportør af gas indtil midten af 2030’erne. Den aktuelle danske import og eksport af gas varierer henover sæsonen og året og afhænger af den konkrete driftssituation i systemet. 

Læs mere om Forsyningssikkerheden på gas

Over de seneste 50 år har olieselskaber investeret store summer i efterforskning samt udbygning og drift af de danske olie- og gasfelter. Olie- og gasproduktionen skaber desuden arbejdspladser for mange mennesker, både på land og offshore på olie- og gasplatformene i den danske del af Nordsøen.

Den 3. december 2020 indgik regeringen (Socialdemokratiet) en aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Konservative en aftale om fremtiden for olie- og gasindvindingen i Nordsøen. Det centrale i aftalen er, at der ikke skal indvindes olie og gas i den danske del af Nordsøen efter 2050 og at der sættes en stopper for udbudsrunder, som inviterer til efterforskning efter mere olie i den danske del af Nordsøen. Aftaleparterne blev også enige om, at det er vigtigt at have stabile, pålidelige og forudsigelige muligheder og vilkår for de eksisterende tilladelser og resterende aktiviteter frem til 2050-slutdatoen. Aftalepartierne blev desuden enige om, at det frem mod 2050-slutdatoen forsat skal være muligt at ansøge om nye efterforsknings- og produktionstilladelser efter hhv. minirunde og naboblokprocedurerne på samme måde som på nuværende tidspunkt. Læs aftalen i sin helhed

Kontakt

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tfh@ens.dk, 25137846

Specialkonsulent Kirsten Lundt Erichsen, kle@ens.dk, 33926873

Produktion fra Nordsøen

I den danske del af Nordsøen er der produktion på i alt godt 55 platforme fordelt på 21 olie- og gasfelter. Total står for produktionen på 16 af felterne, mens INEOS er operatør på tre felter, Hess på ét felt og Wintershall på ét felt.

 

Data og prognoser om olie og gas

Hver måned offentliggør Energistyrelsen tal for produktionen på alle olie- og gasfelterne i den danske del af Nordsøen. Opgørelsen er baseret på de tal, som Energistyrelsen modtager fra operatørerne.

Energistyrelsen udarbejder også opgørelser over de danske reserver af olie og gas samt prognoser for olie- og gasproduktionen. Desuden udarbejdes økonomiske prognoser for statens indtægter samt selskabernes investeringer.

Læs om reserver og prognoser

Efterforskning og produktion kræver tilladelse fra staten

For at efterforske og producere olie og gas skal man have en særlig tilladelse fra den danske stat – en såkaldt koncession. Med en koncession får et selskab eller en gruppe af selskaber tildelt rettigheden til at efterforske og indvinde olie og gas på et givent område i den danske undergrund. 

Læs om koncessioner

Energistyrelsen fører tilsyn med efterforskningen og produktionen i koncessionerne og godkender planer for f.eks. udbygning af felter og udførelse af boringer. Styrelsen er desuden forpligtet til at offentliggøre en række oplysninger produktionen samt visse oplysninger i forbindelse med godkendelse om miljø mm.   

Offentliggørelser om olie og gas