Godkendelser og tilladelser til PtX-anlæg

Etablering og drift af PtX-anlæg kræver en række godkendelser, tilladelser og anden myndighedsbehandling, som skal sikre, at anlægget placeres hensigtsmæssigt og overholder krav til bl.a. miljøbeskyttelse og sikkerhed. Flere myndigheder er involveret i processen – både før, under og efter etablering af anlægget.

Energistyrelsen har derfor nedsat en myndighedsarbejdsgruppe med henblik på at sikre tværgående vidensdeling og koordinering. 

Læs mere om myndighedsarbejdsgruppen her

I samarbejde med myndighedsarbejdsgruppen har PtX-sekretariatet samlet en guide over de godkendelser og tilladelser, som kan være nødvendige for at etablere forskellige typer af PtX-anlæg, herunder produktionsanlæg, rørledninger, tankanlæg mv. 

Tringuiden kan findes på Energistyrelsens side med vejledning om godkendelser og tilladelser til andre typer af VE-projekter her 

For at give et hurtigt overblik over reguleringen, har sekretariatet derudover udarbejdet en oversigt, der viser hovedparten af de regler, som kan komme i spil ved etablering af et PtX-anlæg.  

Oversigt over regler ved etablering af PtX-anlæg. 

Brug for vejledning?

PtX-sekretariatet er en fælles indgang for henvendelse om PtX og tilbyder vejledning til PtX-aktører, kommuner og andre myndigheder om gældende regulering og samspillet mellem de forskellige processer. PtX-sekretariatet kan henvise til de rette myndigheder, når der er behov for fagspecifik viden. 

Kontakt PtX-sekretariatet på ptx@ens.dk