Flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter

Hvad er flexafregning?

Flexafregning er afregning af elektricitet på baggrund af målinger fra fjernaflæste elmålere. De fjernaflæste målere måler levering til og fra nettet separat og ”sekund for sekund”. Dvs. at køb og salg af elektricitet til eller fra nettet sker uafhængigt af hinanden. 

Prisen ved køb og salg af elektricitet er ofte fastsat på timebasis, hvor strømprisen og tarifferne er højere ved spidslast. Spidslast er typisk de timer på døgnet, hvor der forbruges mest strøm og elsystemet dermed oplever den største belastning.

Derfor har vi flexafregning

Flexafregning muliggør timeafregning af private elforbrugere og understøtter et fleksibelt elmarked. Flexafregning giver den enkelte elforbruger mulighed for at tilpasse sit forbrug til varierende elpriser, hvilket kommer både elsystemet, den grønne omstilling og elforbrugeren til gavn. 

De sidste elforbrugere overgik til flexafregning i 2020.

Hvad betyder flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter?

Flexafregning gælder ligeledes for ejere af solceller eller husstandsvindmøller, hvorfra der egetforbruges strøm. Efter overgangen til flexafregning køber og sælger årsnettoafregnede egenproducenter alt den strøm, der leveres til eller trækkes fra det kollektive net. Tidligere blev de afregnet for differencen mellem den strøm, de havde leveret til det kollektive net og den strøm, de havde brugt over et helt år.  

Med flexafregning ændredes kun på håndteringen af køb og salg af selve strømmen. Afregningen af elafgiften er fortsat årsnettoafregnet.

Hvor kan jeg læse mere om flexafregning?

I notatet Fakta om flexafregning kan du læse mere om baggrunden for udrulningen af flexafregning, betydningen for årsnettoafregnede egenproducenter.

Få svar på spørgsmål om flexafregning i vores FAQ