Flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter

Hvorfor udrulles flexafregning?

Flexafregning er en vigtig etape på vejen mod fremtidens fleksible elmarked, hvor den enkelte elforbruger i højere grad kan tilpasse sit forbrug til udsvingene i elpriserne. Dette vil komme både elsystemet, den grønne omstilling og elforbrugerne til gavn.

Hvornår udrulles flexafregning?

De første årsnettoafregnede egenproducenter kunne overgå til flexafregning fra den 1. januar 2019.
Hvis du ikke allerede er flexafregnet, vil du blive det i henhold til dit lokale netselskabs konkrete udrulningsplan. Dette vil senest ske inden udgangen af 2020.

Hvad betyder flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter?

For de årsnettoafregnede egenproducenter betyder flexafregning lidt forenklet, at der nu skal købes og sælges mere strøm.

Førhen var praksis, at det kun var differencen mellem den solgte strøm og den købte strøm i løbet af året, som blev afregnet med elhandelsvirksomheden. På den måde kunne man sige, at strømmen blev 'lagret' på elnettet og 'hentet' tilbage igen på et senere tidspunkt inden for et år.

Flexafregning ændrer kun på håndteringen af køb og salg af selve strømmen.

Flexafregning ændrer således ikke på afregningen af PSO-tariffen og elafgiften, som forbliver årsnettoafregnet.

For langt de fleste årsnettoafregnede solcelleejere vil ændringen medføre en meromkostning på 200-500 kr. om året ved overgangen til flexafregning.

Meromkostningen fremkommer af to elementer:

  1. forventet prisforskel på købs- og salgspris af strøm og
  2. moms på køb af strøm.

Hvor kan jeg læse mere om flexafregning?

I notatet Fakta om flexafregning kan du læse mere om baggrunden for udrulningen af flexafregning, betydningen for årsnettoafregnede egenproducenter, samt se udregningen for omkostningen og den fortsatte fordel for et gennemsnitligt solcelleanlæg. 

Få svar på spørgsmål om flexafregning i vores FAQ