Ændring af anlæg

Ændring af anlæg

I forbindelse med ændring af anlæg skal du underrette Energistyrelsen.

Ændring af anlæg

I forbindelse med ændring af anlæg skal du underrette Energistyrelsen. Du kan underrette Energistyrelsen på ens@ens.dk eller gennem kontaktformularen

Hvis du ændrer på dit anlæg, skal du kontakte din netvirksomhed, som efterfølgende indberetter ændringen til Stamdataregisteret. 

Underretningen skal ske, så snart det pågældende forhold er indtruffet eller fra det tidspunkt, hvor du er blevet bekendt med forholdet.  Det kan være forhold som ændring af dit anlægs effekt eller skift af ejer eller lejer på anlægget.

Læs mere om skift af ejer/lejer 

Vedligehold og reparation

Det er muligt at udskifte defekte eller mangelfulde komponenter (fx inverter eller solpanel) i forbindelse med løbende vedligehold og reparation. Du skal blot sikre dig, at det nye panel eller den nye inverter er af præcis samme mærke/type som den oprindelige eller der udskiftes med en teknisk tilsvarende model.

Du bedes sikre dig, at den nye inverter fremgår af Positivlisten fra Dansk Energi 

Løbende vedligehold og reparation kan foretages uden forudgående godkendelse fra Energistyrelsen.

Du skal som anlægsejer sikre dig, at den udskiftning, du foretager, ikke medfører, at den oprindelige installerede og godkendte effekt bliver forøget. Sker der væsentlige ændringer af det oprindelige installerede og godkendte anlæg, så vil anlægget falde ud af den årsbaseret nettoafregningsordning, eller du mister det forhøjede pristillæg.

Er flere solpaneler defekte og skal udskiftes, men det er ikke muligt at fremskaffe identisk eller teknisk tilsvarende paneler, så forhør dig hos Energistyrelsen, om du kan foretage den påtænkte ændring, uden at risikere at meste retten til enten årsbaseret nettoafregning eller det forhøjede pristillæg.

 

Udvidelse

Du må ikke udvide dit eksisterende anlæg på den årsbaserede eller timebaseret nettoafregning. Det vil sige, at du for eksempel ikke må opsætte flere paneler eller opsætte en inverter, der forøger solcelleanlæggets installerede effekt.

Det er efter § 20 i bekendtgørelse nr. 1044 af 27/05/2021 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet alene det anlæg, som er nettilsluttet inden den 20. november 2012 eller hvor ejeren har indgået bindende aftale om køb senest den 19. november 2012, jf. § 21, som kan nettoafregnes på årsbasis.

Hvis du udvider anlægget, er der ikke længere tale om det oprindeligt købte anlæg, og betingelserne er ikke længere opfyldt. Du vil i stedet for nettoafregning skulle øjebliksafregnes (gruppe 3).

Maks. 6 kW pr. husstand

Der er en 6 kW grænse pr. husstand, for husstande der årsafregnes. Hvis dit solcelleanlæg har en effekt, der er mindre end 6 kW, kan du søge om at få tilsagn om timebaseret nettoafregning for et anlæg med en installeret effekt svarende til differencen mellem dit eksisterende anlæg og op til 6 kW grænsen.

Hvis du får tilsagn til at etablere endnu et anlæg, skal det nye anlæg sluttes til en særskilt forbrugsinstallation, der har sin egen stikledning. Hvis anlægget installeres i samme forbrugsinstallation, som det eksisterende solcelleanlæg, bliver det anset som udvidelse af et eksisterende anlæg.

Du skal anmelde enhver ændring af dit solcelleanlæg til din lokale netvirksomhed. Netvirksomheden opdaterer oplysningerne om dit anlæg i stamdataregisteret.

Fravalg af pristillæg

Ønsker du at fravælge pristillægget skal du udfylde blanketten og indsende den til Energistyrelsen.

Blanket til fravalg af pristillæg

Afmelding af anlæg

Ønsker du at afmelde dit anlæg, skal du kontakte din netvirksomhed. Din netvirksomhed vil efterfølgende indberette afmelding til Stamdataregisteret.

Hvis du afmelder dit anlæg, skal du være opmærksom på, at du ikke på et senere tidspunkt kan komme tilbage på samme ordning, da dit anlæg vil få en ny nettilslutningsdato.

Se oplysninger om din netvirksomhed h

Ophør af nettoafregning

Ønsker du ikke længere at netto- eller øjebliksafregne dit anlæg, skal du udfylde blanketten ”Ophør af nettoafregning” og indsende den til Energistyrelsen via E-Boks.

Ophør af nettoafregning skal anvendes, hvis du ikke længere har et egetforbrug. Hvis du vil sælge hele produktionen til det kollektive elnet. Ud over at du skal indsende blanketten ”Ophør af nettoafregning” til Energistyrelsen, skal du også kontakte din netvirksomhed for at få skiftet din måler. Hvis du vælger at ophøre med netto- eller øjebliksafregning, skal anlægget installeres i en produktionsmåler.

Det er din netvirksomhed, der kan hjælpe dig med den proces samt oplyse hvilke omkostninger, der kan være forbundet hermed.