Ændring af anlæg

Ændring af anlæg

Læs om reglerne vedrørende ændringer af anlæg.

Hvis dit anlæg er godkendt til pristillæg, årsbaseret- eller timebaseret nettoafregning gælder nedenstående vejledning.

Hvis du ændrer på dit anlæg, skal du kontakte din netvirksomhed, som efterfølgende indberetter ændringen til Stamdataregisteret. 

Underretningen skal ske, så snart det pågældende forhold er indtruffet eller fra det tidspunkt, hvor du er blevet bekendt med forholdet.  Det kan for eksempel være forhold som ændring af dit anlægs effekt eller udskiftning af komponenter. Hvis der er tale om ændring af ejerforhold kan du læse mere her.

Du finder oplysninger om din netvirksomhed på Green Power Denmark’s hjemmeside.

Vedligehold og reparation

Det er muligt at udskifte defekte eller mangelfulde komponenter (fx inverter eller solpanel) i forbindelse med løbende vedligehold og reparation. Du skal blot sikre dig, at det nye panel eller den nye inverter er af præcis samme mærke/type som den oprindelige eller der udskiftes med en teknisk tilsvarende model.

Du bedes sikre dig, at den nye inverter fremgår af Positivlisten fra Green Power Denmark.

Du skal som anlægsejer sikre dig, at den udskiftning, du foretager, ikke medfører, at den oprindelige installerede og godkendte effekt forøges. Sker der væsentlige ændringer af det oprindelige installerede og godkendte anlæg, så vil anlægget falde ud af den oprindelige godkendte ordning.

Løbende vedligehold og reparation kan foretages uden forudgående godkendelse fra Energistyrelsen.

Udvidelse

Hvis dit anlæg er godkendt til pristillæg, årsbaseret- eller timebaseret nettoafregning må du ikke udvide det eksisterende anlæg. Det vil sige, at du for eksempel ikke må opsætte flere paneler eller opsætte en inverter, der forøger solcelleanlæggets installerede effekt.

Hvis du udvider anlægget, vil anlægget falde ud af den oprindelige godkendte ordning.

Maks 6 kW pr. husstand

Der er en 6 kW grænse pr. husstand, for anlæg der er godkendt til årsbaseret nettoafregning eller forhøjet pristillæg. Hvis dit solcelleanlæg har en effekt, der er mindre end 6 kW, kan du opsætte et nyt anlæg med den effekt, der tilsammen med dit gamle anlæg maksimalt giver 6 kW.

Hvis du etablerer endnu et anlæg, skal det nye anlæg sluttes i en særskilt forbrugsinstallation, der har sin egen stikledning. Hvis anlægget installeres i samme forbrugsinstallation, som det eksisterende anlæg, bliver det anset som en udvidelse af et eksisterende anlæg. Det betyder, at dit samlede anlæg vil skulle øjebliksafregnes og du mister derfor retten til årsbaseret- eller timebaseret nettoafregning. Hvis du modtager pristillæg til dit gamle anlæg, vil du også miste retten til pristillægget.

Du skal anmelde enhver ændring af dit solcelleanlæg til din lokale netvirksomhed. Netvirksomheden opdaterer oplysningerne om dit anlæg i Stamdataregisteret.

Afmelding af anlæg

Ønsker du at afmelde dit anlæg, skal du kontakte din netvirksomhed. Din netvirksomhed vil efterfølgende indberette afmeldingen til Stamdataregisteret.

Hvis du afmelder dit anlæg, skal du være opmærksom på, at du ikke på et senere tidspunkt kan komme tilbage på samme ordning, da dit anlæg vil få en ny nettilslutningsdato.

Du finder oplysninger om din netvirksomhed på Green Power Denmark’s hjemmeside.

Ophør af nettoafregning

Ønsker du ikke længere at nettoafregne eller øjebliksafregne dit anlæg, skal du kontakte din netvirksomhed, for at få skiftet din måler, da anlægget skal installeres i en produktionsmåler. Det vil ikke være muligt at komme tilbage på ordningen på et senere tidspunkt.

Det er din netvirksomhed, der kan hjælpe dig med processen og oplyse hvilke omkostninger, der kan være forbundet hermed.

Når netvirksomheden har ændret din måler, sørger netvirksomheden for, at ændringen anmeldes til Stamdataregistret hos Energistyrelsen.