Pristillæg ved flytning af husstandsvindmøller

Pristillæg ved flytning af husstandsvindmøller

Læs mere om flytning til anden matrikel og ny nettilslutning af husstandsvindmøller.

Ved flytning til anden matrikel og ny nettilslutning af husstandsvindmøller følger pristillægget den enkelte vindmølle. Det er en betingelse, at vindmøllen igen tilsluttes egen forbrugsinstallation. Herudover er det en fordel, hvis husstandsvindmøllen bibeholder det eksisterende GSRN, hvorfor du bedes rette henvendelse til dit netselskab.

Hvis du ønsker at flytte en husstandsvindmølle, skal flytningen registreres hos Energistyrelsen.

Reglerne om flytning af husstandsvindmøller findes i bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet mv.

Ved flytning glæder også en række andre regler. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside vedr. Ejerskifte sol og husstandsvind | Energistyrelsen og krav om tillægscertifikat ved flytning.