Tilbagebetaling af støtte

Tilbagebetaling af støtte

Kravet om tilbagebetaling gælder for dem, der har et vedvarende energianlæg, som er godkendt til et pristillæg med fast afregningspris, og som har en overskudsproduktion, de sælger på elmarkedet.

Kravet om tilbagebetaling gælder for dem, der har et vedvarende energianlæg, som er berettiget til et pristillæg med fast afregningspris, og som har en overskudsproduktion, de sælger på elmarkedet. 

Markedsprisen på el har været vedvarende høj, og det har ført til, at anlægsejerne i en periode har fået udbetalt en markedspris for overskudsproduktion på VE-anlæg, der er højere end den faste afregningspris. Derfor opkræver Energistyrelsen nu forskellen mellem markedsprisen og den faste afregningspris for overskudsproduktionen.

Reglerne for pristillæg og afregning heraf fremgår af VE-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2024 om lov om fremme af vedvarende energi.

Fast afregningspris

Fast afregningspris er det pristillæg, som dit VE-anlæg kan være godkendt til. Pristillægget udgør sammen med markedsprisen en fast afregningspris på eksempelvis 60 øre pr. kWh, for den overskudsproduktion, som VE-anlægget leverer til det kollektive elnet.

En fast afregningspris betyder, at du skal have eksempelvis 60 øre pr. kWh for overskudsproduktionen på dit anlæg, uanset om prisen på elmarkedet er højere eller lavere end de 60 øre.

Den faste afregningspris vil typisk have virkning fra den dag, VE-anlægget er nettilsluttet. Løbetiden på den faste afregningspris er forskellig, alt efter hvilken afregningspris VE-anlægget er godkendt til.

Er VE-anlægget godkendt til årsbaseret nettoafregning, vil den faste afregningspris typisk være 60 øre pr. kWh i 10 år fra nettilslutningstidspunktet og 40 øre pr. kWh i de efterfølgende 10 år. 

Er VE-anlægget godkendt til månedsafregning (timebaseret nettoafregning eller øjebliksafregning) kan VE-anlægget også være godkendt til 130 øre pr. kWh, 102 øre pr. kWh eller 88 øre pr. kWh. Disse afregningspriser vil typisk have en løbetid på 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

Særligt for anlæg godkendt til årsbaseret nettoafregning

Når dit anlæg fylder 10 år, er den faste afregningspris ikke længere 60 øre pr. kWh men derimod 40 øre pr. kWh. Det betyder, at den årlige overskudsproduktion nu afregnes til en fast afregningspris på 40 øre pr. kWh.
Hvis dit anlæg fylder 10 år midt i en afregningsperiode, forlænges perioden, hvor anlægget afregnes til 60 øre pr. kWh. Det betyder, at du vil få 60 øre pr. kWh for hele den årlige overskudsproduktion, det år dit anlæg fylder 10 år, og dermed generelt en mere fordelagtig afregning som følge af aktstykket.

Eksempel:
Dit anlæg fylder 10 år den 1. november, og anlæggets afregningsperiode følger kalenderåret. 
Det årlige overskud er 200 kWh. pr. den 31. december, hele produktionen afregnes med en fast afregningspris på 60 øre pr. kWh. Det efterfølgende år vil overskudsproduktionen blive afregnet med 40 øre pr. kWh.

Beregningen af den faste afregningspris på 10 året sker i henhold til aktstykke nr. 24 af 2. november 2023 om finansiering af afregningsproblematik ifm. pristillægsordninger for VE-anlæg på ordningen årsbaseret nettoafregning.

Afregning i praksis

Der er to forskellige aktører, der håndterer afregningen af overskudsproduktionen på anlæggene. Elselskabet Vindstød A/S har, på vegne af Energinet, ansvaret for at udbetale markedsprisen, mens Energistyrelsen har ansvaret for at udbetale eller opkræve forskellen mellem markedsprisen og den faste afregningspris. 

Når elpriserne er højere end den faste afregningspris, får du, med den nuværende praksis, udbetalt hele markedsprisen uden at blive nedjusteret til den faste afregningspris. Den lange periode med høje elpriser betyder derfor, at der nu skal ske en tilbagebetaling.

For anlægsejere der er afregnet på årsbasis

Den markedspris, der ligger til grund for en årsbaseret opgørelse, er den vægtede markedspris i den periode, hvor anlægget har leveret strøm til det kollektive elnet.

Hvis du ændrer dit elforbrug, kan det betyde at dit VE-anlæg begynder at generere en overskudsproduktion, selvom det ikke tidligere har været tilfældet. Hvis markedsprisen er høj, kan det betyde, at du får udbetalt for meget støtte. I et sådan tilfælde vil Energistyrelsen opkræve forskellen mellem markedsprisen og din faste afregningspris for din årlige overskudsproduktion.

For månedsafregnede anlægsejere 

Den markedspris, der ligger til grund for en månedsafregnet opgørelse, er den reelle markedspris i den time, hvor VE-anlægget har leveret strøm til det kollektive elnet.

Afregning fremadrettet

Markedspriserne på el er fortsat høje, og derfor er det også stadig muligt at opbygge en negativ saldo. Den praksis der hidtil har været for støtteordningen for overskudsproduktion, har ikke været designet til en situation med høje markedspriser. Det er nu blevet muligt for Energistyrelsen, i visse tilfælde, at modregne det skyldige beløb i udbetalingen af pristillæg og Energinets udbetaling af markedsprisen. Det betyder, at der fremadrettet vil ske en modregning af beløbet frem for opkrævning. 

Det er ikke muligt at foretage modregning af skyldige beløb for tidligere ejer i forbindelse med ejerskifte af anlægget. Det er heller ikke muligt at modregne det skyldige beløb på de anlæg, hvor pristillægget er udløbet eller fravalgt. I de tilfælde, hvor Energistyrelsen ikke har mulighed for at foretage modregning, vil anlægsejer modtage besked fra Energistyrelsen om at betale det skyldige beløb.
Energistyrelsen har hjemmel til at modregne jf. § 51 stk. 4 i lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021, som senest er ændret ved lov nr. 1788 af 28. december 2023.

Det er muligt at fravælge pristillægget fremadrettet for at undgå yderligere opkrævninger, hvis markedsprisen fortsætter med at være højere end pristillægget. Læs mere om fravalg af pristillæg 

Faktaark om høje elpriser og fastprisaftaler