Tilbagebetaling af støtte

Tilbagebetaling af støtte

Kravet om tilbagebetaling gælder for dem, der har et vedvarende energianlæg, som er godkendt til et pristillæg med fast afregningspris, og som har en overskudsproduktion, de sælger på elmarkedet.

Ejere af ca. 47.000 vedvarende energianlæg har over en periode fået udbetalt for meget for deres overskudsproduktion på VE-anlæg såsom solcelleanlæg eller en vindmølle. De berørte borgere og virksomheder modtager i løbet af uge 9 et brev fra Energistyrelsen, der varsler, at de har modtaget for meget i støtte til deres VE-anlæg. 

Kravet om tilbagebetaling gælder for dem, der har et vedvarende energianlæg, som er godkendt til et pristillæg med fast afregningspris, og som har en overskudsproduktion, de sælger på elmarkedet. 

Markedsprisen på el har været vedvarende høj, og det har ført til, at anlægsejerne i en periode har fået udbetalt en markedspris for overskudsproduktion på VE-anlæg, der er højere end den faste afregningspris. Derfor opkræver Energistyrelsen nu forskellen mellem markedsprisen og den faste afregningspris for overskudsproduktionen.

Reglerne for pristillæg og afregning heraf fremgår af VE-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021 af lov om fremme af vedvarende energi.

Fast afregningspris

Fast afregningspris er det pristillæg, som dit VE-anlæg kan være godkendt til. Pristillægget udgør sammen med markedsprisen en fast afregningspris på eksempelvis 60 øre pr. kWh, for den overskudsproduktion, som VE-anlægget leverer til det kollektive elnet.

En fast afregningspris betyder, at du skal have eksempelvis 60 øre pr. kWh for overskudsproduktionen på dit anlæg, uanset om prisen på elmarkedet er højere eller lavere end de 60 øre.

Den faste afregningspris vil typisk have virkning fra den dag, VE-anlægget er nettilsluttet. Løbetiden på den faste afregningspris er forskellig, alt efter hvilken afregningspris VE-anlægget er godkendt til.

Er VE-anlægget godkendt til årsbaseret nettoafregning, vil den faste afregningspris typisk være 60 øre pr. kWh i 10 år fra nettilslutningstidspunktet og 40 øre pr. kWh i de efterfølgende 10 år. 

Er VE-anlægget godkendt til månedsafregning (timebaseret nettoafregning eller øjebliksafregning) kan VE-anlægget også være godkendt til 130 øre pr. kWh, 102 øre pr. kWh eller 88 øre pr. kWh. Disse afregningspriser vil typisk have en løbetid på 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

Afregning i praksis

Der er to forskellige aktører, der håndterer afregningen af overskudsproduktionen på anlæggene. Elselskabet Vindstød A/S har, på vegne af Energinet, ansvaret for at udbetale markedsprisen, mens Energistyrelsen har ansvaret for at udbetale eller opkræve forskellen mellem markedsprisen og den faste afregningspris. 

Når elpriserne er højere end den faste afregningspris, får du, med den nuværende praksis, udbetalt hele markedsprisen uden at blive nedjusteret til den faste afregningspris. Den lange periode med høje elpriser betyder derfor, at der nu skal ske en tilbagebetaling.

For anlægsejere der er afregnet på årsbasis

Den markedspris, der ligger til grund for en årsbaseret opgørelse, er den vægtede markedspris i den periode, hvor anlægget har leveret strøm til det kollektive elnet.

Hvis du ændrer dit elforbrug, kan det betyde at dit VE-anlæg begynder at generere en overskudsproduktion, selvom det ikke tidligere har været tilfældet. Hvis markedsprisen er høj, kan det betyde, at du får udbetalt for meget støtte. I et sådan tilfælde vil Energistyrelsen opkræve forskellen mellem markedsprisen og din faste afregningspris for din årlige overskudsproduktion.

For månedsafregnede anlægsejere 

Den markedspris, der ligger til grund for en månedsafregnet opgørelse, er den reelle markedspris i den time, hvor VE-anlægget har leveret strøm til det kollektive elnet.

Afregning fremadrettet

Den nuværende praksis for støtteordningen for overskudsproduktion er ikke designet til en situation som denne, hvor elpriserne er høje over en lang periode. Energistyrelsen undersøger lige nu, hvordan ordningerne kan tilpasses omstændighederne. Du skal derfor være opmærksom på, at du fortsat kan opbygge en negativ saldo i forbindelse med en eventuel overskudsproduktion, så længe elpriserne er høje.
Det er muligt at fravælge pristillægget fremadrettet for at undgå yderligere opkrævninger, hvis markedsprisen fortsætter med at være højere end pristillægget. Læs mere om fravalg af pristillæg 

Faktaark om høje elpriser og fastprisaftaler